Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontu ulicy Piłsudskiego w Oświęcimiu
(znak OR.b.0003.14.2015 zgłoszona dnia 2015-03-03, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w spławie remontu ulicy Piłsudskiego w Oświęcimiu.
Ulica Piłsudskiego nie była remontowana od lat. Jej nawierzchnia oraz chodniki pozostawiają wiele do życzenia. W związku z tym chciałbym zapytać czy zaplanowany jest remont wyżej wymienionej ulicy? Jeśli tak to kiedy miasto zamierza kompleksowo wyremontować tę jakże ważną dla mieszkańców Starego Miasta ulicę?
Na koniec chciałbym przypomnieć hasło jednej z kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, które brzmiało "nie róbmy polityki, budujmy drogi". Mam nadzieję, że jest ono wciąż aktualne.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-13)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym Rady Miasta Oświęcim w dniu 3 marca 2015r, w sprawie remontu ulicy Piłsudskiego w Oświęcimiu - uprzejmie informuję, że przedmiotowa droga jest drogą publiczną gminą. Podobnie jak wiele ulic na terenie miasta, oczekuje na generalny remont. Pomimo prowadzenia dużej ilości inwestycji drogowych, wszystkich dróg Miasto nie jest w stanie wykonać jednocześnie ze względu na określone możliwości finansowe budżetu.
Wykonana w roku 2013 okresowa kontrola pięcioletnia stanu technicznego wykazała, że w/w droga wymaga wymiany nawierzchni i konstrukcji zarówno jezdni jak i chodników, co wiąże się z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej uzgodnionej z właścicielami sieci podziemnych. Przebudowa drogi nie została zaplanowana na 2015 rok, natomiast w ramach bieżącego utrzymania przeprowadzone zostaną remonty cząstkowe polegające na usuwaniu uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.

[ 207 ]