Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
stanu techniczno-wizualnego budynków przy ul. Sadowej nr 26-42
(znak OR.b.0003.69.2016 zgłoszona dnia 2016-11-22, w okresie międzysesyjnym przez: Bożena Godawa )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim S 39 oraz 40 składam interpelację w następującej sprawie : w związku z ciągle pogarszającym się stanem techniczno - wizualnym budynków przy ul. Sadowej nr 26 - 42 , co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, postanawiam zapytać.
Kiedy był robiony przegląd stanu technicznego budynków przy ul. Sadowej nr 26 - 42 ?
Jeżeli nie to kiedy będzie ?
Kiedy był robiony remont schodów przy klatkach nr 34, 40 ?
Jeżeli nie , to kiedy będzie ?
Kiedy był robiony remont klatek schodowych w w/w budynkach ?
Jeżeli nie , to Kidy będzie ?
Kiedy był robiony przegląd placu zabaw przy w/w budynkach?
Jeżeli nie , to kiedy będzie ?
Dołączam dokumentację fotograficzną.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-12-06)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 22.11.2016 r. w sprawie stanu technicznego budynków przy ul. Sadowej 26-34 i Sadowej 36-42 uprzejmie informuję:
1. Roczne przeglądy budowlane polegające na sprawdzeniu stanu technicznego budynków zgodnie z Art. 62 ust. 1.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wykonywane są każdego roku w okresie wiosennym przez osoby z firmy zewnętrznej, posiadające uprawnienia budowlane i instalacyjne. W roku bieżącym przeglądy wszystkich budynków wykonywane były w okresie od 8 do 18 kwietnia.
2. Remont schodów zewnętrznych został wykonany przez firmę zewnętrzną w styczniu 2014 w klatkach 32 i 34 i w lipcu 2014 w klatce 28. W roku bieżącym schody w klatkach były remontowane w miesiącu czerwcu oraz sierpniu. Z uwagi na małą odporność płytek ceramicznych na czynniki zewnętrzne, którymi wyłożone są schody w budynkach przy ul. Sadowej, ZBM planuje zmianę okładziny schodów na lastrico lub masę żywiczo- epoksydową. Z uwagi na duży koszt realizacji tego zadania wykonanie remontu schodów w budynku przy ul. Sadowej 26-34 zaplanowano w 2017 roku, a w budynku przy ul. Sadowej 36-42 w 2018 r.
3. Budynki przy ul. Sadowej były oddane do użytku w 2006 i 2009 r. Zły stan klatek schodowych, elewacji tj. dziury w ścianach, grafitti, zabrudzenia są następstwem ich niszczenia i dewastacji przez mieszkańców tych budynków, a nie normalnej eksploatacji. Dotyczy to również dewastowania drzwi wejściowych do klatek zarówno od strony głównego wejścia i podwórka. Ostatnia naprawa drzwi w klatce 26 miała miejsce w dniu 28.11.2016 r. w godzinach rannych, natomiast po kilku godzinach do ZBM wpłynęło zgłoszenie o ponownym zniszczeniu naprawionych drzwi. Przyjmowane przez pracowników ZBM zgłoszenia o nieprawidłowym funkcjonowaniu drzwi są na bieżąco usuwane. Z uwagi na duży koszt odmalowania wszystkich klatek schodowych prace te zostały zaplanowane na lata 2017 - budynek Sadowa 26-34 i 2018 - budynek Sadowa 36-42.
4. Przeglądy placów zabaw wykonywane są w okresie wiosennym, natomiast w trakcie sezonu urządzenia zabawowe są konserwowane i naprawiane na bieżąco. Naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Sadowej miała miejsce w miesiącu czerwcu br. i polegała na: wymianie belek nośnych w drabince, wymianie zamocowań lin w urządzeniu wspinaczkowym oraz wymianie listew ławkowych. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz ławki może być zrealizowane w kolejnym roku ze środków SIRO, pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Osiedla Stare Stawy.

[ 160 ]