Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
powtórnie w sprawie poprawy stanu ławek przystankowych
(znak OR.b.0003.62.2016 zgłoszona dnia 2016-10-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację:
We wrześniowym numerze Głosu Ziemi Oświęcimskiej możemy przeczytać, że Oświęcim został jednym z liderów gospodarowania przestrzenią. Tytuł ten przyznała Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Miast na podstawie nadesłanych aplikacji przez miasta do konkursu. Zapewne w aplikacji, którą przesłało nasze miasto nic nie było o przestrzeni w której funkcjonują przystanki na których można się poparzyć czy też przymarznąc. Szkoda, że kapituła kieruje się tylko tym co nadeślą miasta, dlatego że uczestnik konkursu w tym przypadku Urząd Miasta przesyła to co mu pasuje. Gdyby formuła tego konkursu była inna na pewno tego tytułu jako miasto byśmy nie otrzymali. Dlatego też uprzejmie informujemy, iż podtrzymujemy swoje stanowisko w dotychczasowych interpelacjach i ponawiamy pytanie:
1. Kiedy zostaną poprawione ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka poparzenia i przymarznięcia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-11-14)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 26 października 2016r. znak: OR.b.0003.62.2016 - informuję, że ostateczną odpowiedź dotyczącą wymiany ławek, otrzymali Panowie Radni w piśmie z dnia 11 maja 2016r.

[ 171 ]