Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
delegacji i spotkań Radnych Miasta Oświęcim w okresie od 27.11.2014 r. do 28.09.2016 r.
(znak OR.b.0003.59.2016 zgłoszona dnia 2016-09-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa Jakub Przewoźnik Waldemar Łoziński Stanisław Biernat Witold Figiel Michał Chrzan Piotr Kućka )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszamy następującą interpelację:
w związku z zaistniałą sytuacją dot. udziału delegacji Rady Miasta Oświęcim w spotkaniu z przedstawicielami miasta Cori, prosimy o przekazanie następujących informacji dotyczących Radnych Rady Miasta Oświęcim w okresie od dnia 27 listopada 2014r. do dnia dzisiejszej sesji:
1. Kto, kiedy i gdzie przebywał na delegacjach krajowych i zagranicznych z ramienia Rady Miasta Oświęcim?
2. Jaki był koszt udziału w tych delegacjach?
3. Kto, kiedy i gdzie reprezentował Radę Miasta Oświęcim w spotkaniach (kolacjach) z przedstawicielami zaproszonych gości do Miasta Oświęcim?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-10-19)


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chiweruta można znaleźć w ZAŁĄCZNIKU

[ 217 ]