Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wymiany ławek na przystankach autobusowych
(znak OR.b.0003.58.2016 zgłoszona dnia 2016-09-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację:
w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację z dnia 31 sierpnia 2016r. uprzejmie informujemy, iż zgodnie z §39 ust. 4 Statutu Miasta Oświęcim oczekujemy na odpowiedzi na interpelację a nie pisma, o którym Pan pisze. Skądinąd nie do końca zrozumiały jest pański upór co do wymiany tych ławek do których wiele uwag mają pasażerowie (portal intemetowy naszemiasto.pl, tytuł artykułu „Na tych ławkach nie da się siedzieć. Są zimne.). Jeśli jest to tylko spowodowane niechęcią do składających tą interpelację to chcemy uspokoić Pana, że my z tych ławek nie korzystamy. Dlatego też kierując się uzasadnieniem wyrażonym we wcześniejszych interpelacjach ponawiamy pytanie:
1. Kiedy zostaną poprawione ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka poparzenia i przymarznięcia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-10-05)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28 września 2016r. w sprawie poprawy ławek - informuję, że podtrzymuję stanowisko przedstawione w dotychczasowej korespondencji.

[ 756 ]