Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ponownie w sprawie poprawy ławek przystankowych przedstawione w dotychczasowych interpelacjach
(znak OR.b.0003.32.2016 zgłoszona dnia 2016-05-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Szanowny Panie Prezydencie,
przyjmując odpowiedź na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 kwietnia 2016 r. w sprawie poprawy ławek — informujemy, że nie kwestionujemy funkcji jakie te ławki spełniają ale to, że na jaki dyskomfort narażani są pasażerowie siadając na tych ławkach w obawie czy się nie poparzą w lecie, albo czy nie przymarzną w zimie. Poza tym ławki są niewygodne i nie nadają się do dłuższego oczekiwania na autobus, dlatego podtrzymujemy swoje stanowisko w sprawie poprawienia ławek przystankowych przedstawione w dotychczasowych interpelacjach.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-06-03)


Szanowni Panowie Radni, odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 maja 2016r. w sprawie poprawy ławek - informuję, że podtrzymuję stanowisko przedstawione w dotychczasowej korespondencji.

[ 180 ]