Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ponownie w sprawie poprawy stanu ławek przystankowych
(znak OR.b.0003.26.2016 zgłoszona dnia 2016-04-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Szanowny Panie Prezydencie
przyjmując odpowiedź na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30 marca 2016r. w sprawie poprawy ławek - informujemy, że podtrzymujemy swoje stanowisko w sprawie poprawienia ławek przystankowych przedstawione w dotychczasowych interpelacjach. Tym bardziej, że we współczesnym Oświęcimiu nawet nie przystoi, aby pasażerowie czekający na przystanku siedzieli na niewygodnych siedziskach wykonanych z żelaznych prętów. W/w ławki można poprawić ze środków zewnętrznych pozyskanych do budżetu miasta w wysokości ponad 14 mln. złotych.
Dlatego ponawiamy pytanie:
1. Kiedy zostaną poprawione ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka przymarznięcia i poparzenia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-05-11)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 kwietnia 2016r. w sprawie poprawy ławek na przystankach autobusowych - informuję, że zamontowane ławki spełniają swoją funkcję i nie planuje się ich wymiany.

[ 187 ]