Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
monitoringu przy ul. Pileckiego oraz ul. Obozowej
(znak OR.b.0003.9.2015 zgłoszona dnia 2015-02-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację:
W związku z tym iż Rada Osiedla Zasolę oraz mieszkańcy Osiedla Zasolę nie doczekali się zamontowania kamer na osiedlu rtm. Witolda Pileckiego oraz przy siedzibie Rady Osiedla przy ul. Obozowej 43 , na które czekają już zgodnie z zapewnieniami ze strony Urzędu Miasta od 2 lat postanowiłem zapytać :
1. Co stało się z kamerami, które miały zostać zamontowane w/w miejscach?
2. Na co zostały przeznaczone fundusze, które miały być przeznaczone na zamontowanie kamer?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-05)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację znak OR.b.0003.9.2015 złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2015r. w sprawie zamontowania kamer na Osiedlu Rtm. Pileckiego oraz przy siedzibie Rady Osiedla „Zasole" uprzejmie informuję, że kamery znajdują się w siedzibie Komendy Straży Miejskiej. Montaż kamer miał zostać wykonany w ramach środków finansowych będących w dyspozycji straży miejskiej.
Jednocześnie informuję, że z uwagi na wyczerpanie się pasma przesyłu radiowego w rejonie Osiedla „Zasole", na chwilę obecną nie ma możliwości podłączenia tam nowych urządzeń monitorujących. Sytuacja ta może ulec zmianie w momencie doprowadzenia w/w rejon nitki światłowodowej, jednak na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie określić terminu wykonania tego zadania.

[ 222 ]