Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
poprawy stanu ławek na przystanku przy ul. Dąbrowskiego
(znak OR.b.0003.20.2016 zgłoszona dnia 2016-03-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. i i 2 składamy następującą interpelację.
Zgodnie z § 39 ust.l uchwały Nr XXI/221/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta - kierujemy, za Pańskim pośrednictwem do Pana Zastępcy Prezydenta Andrzeja Bojarskiego i Pani Naczelnik Anny Kołodziej naszą interpelację. Poza tym samo stwierdzenie, że zamontowane ławki spełniają swoją rolę nie załatwiają sprawy bo przecież nie o same ławki chodzi, tylko o to że pasażerowie nie mogą z nich tak naprawdę w pełni korzystać. Druga rzecz stwierdza to ktoś, kto w ogóle nie korzysta z tych ławek. Skądinąd wiemy, że wykonawca wiaty przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego w swojej ofercie miał inne ławki. Takie z których można by korzystać przez cały rok, dlatego upieranie się przy stanowisku, że ławki spełniają swoją rolę nie najlepiej świadczy o „dobrym gospodarzu".
Dlatego ponawiamy pytanie:
1. Kiedy zostaną poprawione ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka przymarznięcia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-04-08)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30 marca 2016r. w sprawie poprawy ławek -- informuję, że podtrzymuję odpowiedzi udzielone w dotychczasowej korespondencji.

[ 189 ]