Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
delegacji w 2015 r.
(znak OR.b.0003.16.2016 zgłoszona dnia 2016-03-15, w okresie międzysesyjnym przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


W związku z zakończeniem roku budżetowego i przygotowywaniem sprawozdania za rok 2015 mamy następujące pytania:
1. W ilu i jakich delegacjach krajowych i zagranicznych brał Pan udział w roku 2015?
2. Jakie osoby towarzyszyły Panu w w/w wyjazdach?
3. Jaki był koszt wyjazdów krajowych i zagranicznych?
4. Jakie istotne sprawy dla mieszkańców miasta Oświęcim poruszano na wyjazdach?
5. Jakie są korzyści dla miasta Oświęcim z Pana wyjazdów krajowych i zagranicznych?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-03-24)


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chiweruta można znaleźć w ZAŁĄCZNIKU

[ 231 ]