Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
przeniesienia tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego
(znak OR.b.0003.11.2016 zgłoszona dnia 2016-02-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Przed nami 1 marca, który zgodnie z ustawą obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Podczas tego dnia jeden z punktów obchodów na terenie miasta przewiduje złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą rtm. Witolda Pileckiego. Tak się składa, iż mijają już 24 miesiące od zgłoszenia pierwszego wniosku i 12 miesięcy od kolejnego wniosku o przeniesienie tablicy w godne miejsce. W ostatniej odpowiedzi jaka mamy od Pana Prezydenta możemy przeczytać: „nadal trwają prace w sprawie przeniesienia tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego z obecnej lokalizacji".
Dlatego tez postanowiliśmy ponownie zapytać:
1. Czy wybrano nowe miejsce dla tablicy?
2, Kiedy zostanie przeniesiona tablica w godne miejsce?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-02-26)


W odpowiedzi na interpelację znak sprawy OR.b.0003.11.2016 złożoną na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24.02.2016 r. informuję, że stan techniczny tablicy poświęconej rtm. Witoldowi Pileckiemu, umieszczonej na budynku będącym własnością Agencji Mienia Wojskowego, nie pozwala na przeniesienie jej w inne miejsce ekspozycji. W związku w powyższym planuje się umieścić docelowo ww tablicę w zbiorach Muzeum Zamek w Oświęcimiu, jako cenne świadectwo jednego z pierwszych w Polsce aktów upamiętnienia postaci rtm. Witolda Pileckiego.
Zanim jednak to nastąpi, planowane jest wzniesienie nowej formy trwałego i godnego uhonorowania postaci Rotmistrza i budowę pomnika w formie pamiątkowego obelisku w centralnej części Osiedla Rtm. Pileckiego w Oświęcimiu przy ul. Pik. Wl. Kiełbasy na działkach oznaczonych lir 1208/4, 1211/2 (obręb Brzezinka) będących własnością Gminy Miasto Oświęcim, Z uwagi na to, że planowana lokalizacja pomnika znajduje się w tzw. strefie ochronnej wokół Pomnika Zagłady wystosowałem wnioski o wyrażenie w tej mierze opinii do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Małopolskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z2015r.poz.2120).

[ 230 ]