Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
materiał prasowy w Głosie Ziemi Oświęcimskiej 1/2016
(znak OR.b.0003.5.2016 zgłoszona dnia 2016-02-01, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie materiału prasowego w Głosie Ziemi Oświęcimskiej (numer 1, styczeń 2016).
Czytając najnowszy numer czasopisma Głos Ziemi Oświęcimskiej można natrafić na artykuł zatytułowany „Jaki był rok 2015", autorstwa Przewodniczącego Rady Miasta - Piotra Hertiga. Tekst ten został opatrzony informacją „ogłoszenie płatne".
W związku z powyższym chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość publikacji artykułów prasowych zredagowanych przez radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości w Głosie Ziemi Oświęcimskiej? Ile dodatkowych środków finansowych dla redakcji gazety przyniosła publikacja materiału przygotowanego przez Przewodniczącego Rady Miasta?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-02-11)


w odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 01.02.2016 r. uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość zamieszczenia ogłoszenia płatnego w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej", za które redakcja pobiera opłatę zgodną z cennikiem reklam i ogłoszeń.
Aby ogłoszenie lub reklama ukazały się w miesięczniku należy z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktować się z redakcją Głosu Ziemi Oświęcimskiej (najpóźniej 7 dni przed kolejnym wydaniem), by omówić szczegóły publikacji i wypełnić formularz zamówienia.
Szczegóły określa Regulamin zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej".
Ogłoszenie płatne wykupione przez Pana Piotra Hertiga kosztowało 861 zł brutto. Środki te zasiliły konto Oświęcimskiego Centrum Kultury, wydawcy czasopisma.

[ 224 ]