Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ławek na przystankach autobusowych
(znak OR.b.0003.2.2016 zgłoszona dnia 2016-01-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację:
Czytając odpowiedź na naszą interpelację ma się wrażenie, że odpowiedzi udzieliły dwie osoby. Na pierwszą jej część odpowiedział pracownik Urzędu Miasta choć jednak nie do końca wyczerpująco na postawione pytania bo co to za odpowiedź „że Miasto nie planuje wymiany siedzisk w nowo wybudowanych wiatach" ale dlaczego nie? Przecież ewidentnym jest to, że ławki na tych przystankach są niepraktyczne na co w większości zwracają korzystający z nich pasażerowie. No i druga część odpowiedzi, która ewidentnie wskazuje na to, że to Pan Prezydent w znany sobie sposób dał upust swojej złośliwości i ni to z gruszki ni z pietruszki udzielił odpowiedzi z gatunku „a u was biją murzynów", bo tyle ma piernik do wiatraka ile odniesienie się do naszego głosowania przy uchwale budżetowej do tematu nieudanych wiat przystankowych. Dla przypomnienia - zadanie „Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Partyzantów" jest inwestycją z budżetu 2015 r., który poparliśmy, a jeśli chodzi o zadania zawarte w tegorocznym budżecie to pragniemy przypomnieć Panu Prezydentowi, że nikt nie był przeciw. Parafrazując Pana słowo z interpelacji, zastanawiamy się jak Pan wytłumaczy mieszkańcom miasta Oświęcim, że jego partyjni koledzy, m.in. posłowie: Marek Sowa - były Marszałek Województwa Małopolskiego, Dorota Niedziela - była Wiceminister Środowiska są przeciw ustawie budżetowej na 2016r., czyli są m.in. przeciw realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego oraz przeciw Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych. Przypomnę tylko, że te programy to kilka milionów złotych dla Oświęcimia.
Dlatego też, że nie otrzymaliśmy merytorycznych odpowiedzi na stawiane pytania ponawiamy naszą interpelację zgłoszona na sesji w dniu 23 grudnia 2015r. i pytamy:
1. Kiedy Urząd Miasta poprawi ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka przymarznięcia?
2. Czy Urząd Miasta w związku z łatwiejszym utrzymaniem nowych wiat zamierza w pozostałych wiatach wymienić ławki na metalowe?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-02-04)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 stycznia 2016r. w sprawie wiat przystankowych - podtrzymuję stanowisko zawarte w piśmie z dnia 5 stycznia 2016r, znak GM.I.0003.25.2015r.

[ 195 ]