Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zdemolowanej ławki w pobliżu OCK
(znak OR.b.0003.70.2015 zgłoszona dnia 2015-09-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie !
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam następującą interpelację:
Od kilku dni, w samym centrum Osiedla „Chemików", około 30 m od głównego wejścia do OCK, stoi totalnie zdemolowana, połamana ławka. Chciałbym zapytać kiedy zostanie ona usunięta, ponieważ wystające, połamane deski stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkowników. Drugie pytanie związane z ową ławką: czy podjęto już próbę ustalenia sprawców zniszczenia ławki ? Chciałbym nadmienić, że ławka znajduje się dokładnie na wprost kamery monitoringu miejskiego umieszczonej na północno-zachodnim narożniku budynku OCK, a mieszkańcy oczekują, iż m.in. monitoring pozwala znacząco podnieść wykrywalność oraz karalność sprawców aktów wandalizmu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-10-09)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30.09.2015r. znak: OR.b.0003.70.2015 w sprawie usunięcia połamanej ławki znajdującej się przed budynkiem OCK oraz czy podjęto próbę ustalenia sprawców zniszczenia ławki - uprzejmie informuję, że w dniu 2 października 2015r. ławki zostały zlikwidowane. Kamery zainstalowane na budynku OCK skierowane są głównie na budynek i nie obejmują zasięgiem całego terenu wokół budynku.

[ 173 ]