Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
kładki na rzece Sole
(znak OR.b.0003.59.2015 zgłoszona dnia 2015-08-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam następującą interpelację:
W związku z zakończeniem inwestycji przebudowa kładki na rzece Sole i pytań zadawanych przez mieszkańców postanowiłem zapytać:
1.Czy kładka na czas zimy będzie zamykana?
Materiały z jakich wykonane są schody mogą świadczyć, iż kładka na okres zimowy i deszczu będzie zamykana. Wczoraj tylko po lekkich opadach deszczu korzystający z niej mieli nie lada problem z zejściem z niej, gdyż materiał z jakich są wykonane schody pod wpływem wody staje się śliski.
2. Czy będą zamontowane na czas zimy np. gumowe podkładki?
3. Czy z kładki mogą korzystać osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich?
Obserwując kąt nachylenia pochylni jaka jest na schodach można śmiało stwierdzić, iż osoba samodzielnie poruszająca się na wózku inwalidzkim nigdy z tej kładki nie skorzysta, gdyż wyjazd i zjazd z niej wymaga nie lada wyzwania.
4. Czy Wykonawca kładki wymieni poszczerbione deski, których wykonana jest kładka?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-09-07)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2015r. znak pisma: OR.b.0003.59.2015 dotyczącą przebudowy kładki przez rzekę Sołę uprzejmie informuję, że nie zakłada się wyłączenia obiektu z eksploatacji w okresie zimowym. Schody wykonane są z blachy nierdzewnej ryflowanej (tłoczonej), co zmniejsza ryzyko poślizgu. Podczas ukształtowania stopni zadbano, aby woda szybko i bez przeszkód mogła z nich spływać, co w warunkach zimowych powinno zapobiegać jej zamarzaniu, W celu polepszenia warunków w komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa, wykonano również dodatkowe poręcze rozmieszczone na odpowiednich wysokościach po obu stronach schodów. W odniesieniu do kwestii użytkowania kładki przez osoby niepełnosprawne pragnę nadmienić, że dołożono możliwie wszelkich starań, aby ułatwić korzystanie z obiektu. W tym celu wykonano nowe, wygodniejsze schody, zamontowano dodatkowe pochwyty oraz tory o uniwersalnym rozstawie kół dla wózków. Niestety dostosowanie kładki w pełnym standardzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, z uwagi na wysokość pomostu i konieczność zachowania odpowiedniego nachylenia, wymagałoby wykonania podjazdów o długości ponad 100 m. Również wykonanie wind, oprócz kosztów ich wybudowania i doprowadzenia z kilkuset metrów zasilania energetycznego z obu stron, generowałoby wysokie koszty eksploatacyjne, a część tych urządzeń narażone by było na zalewanie w trakcie powodzi. Odnosząc się do pytania dotyczącego wymiany desek w pomoście nie widzę takiej potrzeby a cała inwestycja objęta jest gwarancją.
Na cały zakres robót Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji i w przypadku ujawnienia się wad lub usterek w tym okresie będzie zobowiązany do ich usuwania.
Podsumowując, nie wiem czy ta interpelacja wynika z Pana troski o mieszkańców, czy też szukania przysłowiowej „dziury w całym", ale pragnę poinformować, że otrzymuję wiele sygnałów od mieszkańców świadczących o pozytywnym odbiorze obiektu po dokonanej przebudowie, co jest dodatkowym dowodem potwierdzającym zasadność przeprowadzenia inwestycji, ułatwiającej komunikowanie się mieszkańców Zasolą ze Starym Miastem.

[ 215 ]