Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
przeniesienia tablicy upamiętniającej rtm. Witolda Pileckiego
(znak OR.b.0003.58.2015 zgłoszona dnia 2015-08-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszamy następującą interpelację:
Mija 18 miesięcy od zgłoszenia pierwszego wniosku i 6 miesięcy od kolejnego wniosku o przeniesienie tablicy upamiętniającej rtm. Witolda Pileckiego. W ostatniej odpowiedzi jaką mamy Pan Prezydent napisał: „W chwili obecnej rozważane są różne możliwości umiejscowienia tablicy. O ostatecznej decyzji poinformuję Państwa oddzielnym pismem." Dlatego też postanowiliśmy zapytać:
5. Czy wybrano już miejsce dla tablicy?
6. Jaki jest przewidywany termin jej przeniesienia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-09-04)


Szanowni Panowie Radni,
w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miasta w dniu 26.08.2015 r. informuję, że nadal trwają prace w sprawie przeniesienia tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego z obecnej lokalizacji.
Z uwagi jednak na skomplikowany tryb realizacji tego przedsięwzięcia, trudno jest określić ostateczny termin jego zakończenia.

[ 209 ]