Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wizyty w Oświęcimiu Pani Premier Ewy Kopacz
(znak OR.b.0003.57.2015 zgłoszona dnia 2015-08-18, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik Jakub Przewoźnik )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie wizyty w Oświęcimiu Pani Premier Ewy Kopacz.
W dniu 17 sierpnia 2015 roku Miasto Oświęcim (min. Muzeum Zamek, Miejską Bibliotekę Publiczną) odwiedziła Pani Premier Ewa Kopacz. Prezesowi Rady Ministrów towarzyszył Pan Prezydent Oświęcimia oraz pracownicy jednostek organizacyjnych miasta.
W związku z tym chciałbym zapytać jakie są wymierne korzyści dla mieszkańców Oświęcimia z kilkugodzinnej wizyty Pani Premier? Czy podczas spotkania zostały podjęte jakieś wiążące decyzje dotyczące miasta (np. dróg, mostów, obwodnicy, drogi Sl, etc.)?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-08-21)


Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną w zakresie międzysesyjnym w dniu 18 sierpnia 2015 r., znak sprawy OR.b.0003.57.2015, w sprawie wizyty w Oświęcimiu Pani Premier Ewy Kopacz informuję, że jest Pan chyba nieliczną osobą, która nie wie o powodach wizyty Pani Ewy Kopacz Premiera Rządu RP w Oświęcimiu, choć pełni Pan funkcję radnego i tematy miasta powinny Panu być znane. O przebiegu wizyty Pani Premier w Oświęcimiu informowała telewizja publiczna oraz inne środki masowego przekazu. Każdy z zainteresowanych mieszkańców miasta miał możliwość wysłuchania relacji z odbytej wizyty Prezesa Rady Ministrów oraz deklaracji Pani Premier dotyczącej kontynuacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. Dzięki decyzji, podjętej dzień później na wyjazdowym posiedzeniu Rządu RP w Krakowie, na kolejną edycję OSPR będzie przeznaczona kwota w wysokości 35 mln zł, co zaskutkuje realizacją wielu ważnych inwestycji na terenie miasta Oświęcim.

[ 244 ]