Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontów dróg
(znak OR.b.0003.44.2015 zgłoszona dnia 2015-05-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. 1 i 2 składam następującą interpelację.
Na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 marca 2015 r. w sprawie naprawienia nawierzchni asfaltowych na wszystkich drogach w mieście - otrzymałem odpowiedź że: rozpoczęcie pozimowych napraw asfaltowych nawierzchni dróg na zlecenie Miasta planowane jest na dzień 9 kwietnia 2015 r. Powyższy termin wynika z konieczności wykonywania robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz w czasie, gdy dostępne są masy asfaltowe na gorąco. Firma DROG-BUD ze Spytkowic, która w bieżącym roku prowadzi naprawy nawierzchni asfaltowych w ramach bieżącego utrzymania dróg, planuje uruchomienie produkcji mieszanek asfaltowych w swojej otaczarni w dniu 7 kwietnia br. Przewiduje się, że bieżące remonty dróg potrwają do końca maja.
W związku z tym mam pytania:
1. Czy koniec miesiąca maja oznacza definitywne zakończenie bieżących remontów dróg?
2. To co z pozostałymi drogami na których dziury są do dnia dzisiejszego?
3. Jaki jest powód, że tych remontów się nie przeprowadza?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-06-08)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 maja 2015r. w sprawie bieżących remontów dróg w mieście - uprzejmie wyjaśniani:
1. Termin do końca maja br. dotyczył wykonania pozimowych napraw nawierzchni asfaltowych dróg, W tym czasie wykonano ponad 1 235 m2 łat masami asfaltowymi na gorąco i naprawiono ok. 900 m2 nawierzchni remonterem. Wartość robót na drogach powiatowych wyniosła 56 447,10 zł, co stanowi 87% rocznych środków przeznaczonych na ten cel, a na drogach gminnych i wewnętrznych - 126 345,60 zł, co stanowi 59% rocznych środków.
2. Pojawiające się nowe uszkodzenia nawierzchni są na bieżąco naprawiane. Zakresy robót i terminy wykonania są każdorazowo uzgadniane z wykonawcą.
3. Remonty cząstkowe dróg nie ograniczają się tylko do napraw pozimowych, ale prowadzone są na bieżąco w ciągu całego roku.

[ 202 ]