Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka, które odbyło się w dniach 7-8.05.2015 roku
(znak OR.b.0003.42.2015 zgłoszona dnia 2015-05-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację dotyczącą Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka, które odbyło się w dniach 7-8.05.2015 roku.
W trakcie konferencji trwającej dwa dni uczestniczyło wiele znanych osób -naukowców, dziennikarzy oraz działaczy społecznych. Oświęcimskie Forum Praw Człowieka z pewnością stanowi ważny element w budowie pozytywnego wizerunku Oświęcimia.
Czy w związku z wyżej cytowaną konferencją planowane jest wydanie recenzowanego, pokonferencyjnego wydawnictwa naukowego? Równocześnie, w imieniu mieszkańców Miasta, chciałbym zapytać o całkowity koszt organizacji tego wydarzenia? Uprzejmie proszę o przedstawienie kosztorysu dla tej konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych umów zawartych z prelegentami i współorganizatorami.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-06-02)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację Pana Radnego, złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27.05.2015 w sprawie II Międzynarodowej Konferencji Europa wobec wyzwań XXI wieku pt. „Granice wolności", która odbyła się w dniach 7-8. maja 2015 r. w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka informuję, jak następuje:
Wzorem ubiegłorocznej edycji Forum, planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej z ww wydarzenia w II połowie roku 2015.
Wydatki związane z organizacją ww konferencji wyniosły 49.241,10 zł i obejmowały: wynagrodzenia prelegentów - 11.150zł, wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Oświęcim ds. Organizacji OFPC (za okres styczeń-czerwiec 2015 r.) - 9.000 zł, opracowanie materiałów promujących OFPC (projekt strony www, projekt i wydruk katalogu z programem konferencji, przygotowanie banerów promocyjnych, przygotowanie wystawy fotograficznej, obsługa fotograficzna konferencji) - 10.823,12 zł, obsługa konferencji (m. in. gastronomia i transfery) -14,207,98 zł, noclegi dla prelegentów - 4.060 zł.

[ 288 ]