Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
delegacji Miasta Oświęcim w Dachau w dniach 1-3.05.2015 r.
(znak OR.b.0003.38.2015 zgłoszona dnia 2015-05-05, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt 1-2 składam interpelację w sprawie wizyty delegacji Miasta Oświęcim w Dachau w dniach 1-3.05.2015 roku.
W trosce o rzetelne informowanie mieszkańców o działalności władz oraz mając na uwadze budżet Miasta Oświęcim chciałbym zapytać:
- kto reprezentował Miasto Oświęcim na uroczystościach wyzwolenia obozu w Dachau (tj. jaki był skład osobowy delegacji reprezentującej Miasto)?
- jakie były całkowite koszty podróży oraz pobytu delegacji w Dachau?
- jakie wymierne korzyści dla Miasta i jego mieszkańców przyniosła wizyta w Dachau?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-19)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na Pana interpelację znak: OR.b.0003.38.2015 złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 5.05.2015 r. informuję, że podczas wyjazdu delegacji Miasta Oświęcim do Dachau w dniach 1-3 maja 2015 r., Miasto Oświęcim reprezentowane było przez panią Elżbietę Kos Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Oświęcim oraz panią Janinę Barcik Radną Rady Miasta Oświęcim. Całkowity koszt delegacji zagranicznej wyniósł 2.036,38 zł. W/w osoby uczestniczyły w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

[ 226 ]