Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zakupu tabletu Samsung Galaxy Note Pro 12.2 P905 dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim
(znak OR.b.0003.37.2015 zgłoszona dnia 2015-05-05, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie zakupu tabletu Samsung Galaxy Notę Pro 12,2 P905 dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim.
W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim chciałbym zapytać kto będzie korzystał z tabletu Samsung Galaxy Notę Pro 12.2 P905? Pytam, ponieważ jest to bardzo drogi sprzęt, którego cena kształtuje się na poziomie 2500 złotych. Czy wszystkie jego możliwości techniczne będą w pełni wykorzystywane? Czy konieczny i zasadny jest zakup, aż tak drogiego urządzenia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-14)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 05.05.2015 r. informuję, że tablet Samsung Galaxy Note Pro 12.2 P905 został zakupiony dla potrzeb wszystkich pracowników Urzędu Miasta Oświęcim. Wykorzystywany będzie przez służby informatyczne przy dokonywaniu przeglądów technicznych oraz napraw posiadanego przez Urząd sprzętu w terenie, a także w celach promocyjnych, w tym prezentacji multimedialnych. Nadmieniam, że biorąc pod uwagę jego parametry (m.in. ekran o przekątnej 12,2”) oraz możliwości techniczne, należy uznać, że cena sprzętu nie jest wygórowana, biorąc pod uwagę ceny istniejące na rynku. Jednocześnie pragnę Pana zapewnić, że wszystkie możliwości techniczne tabletu zostaną w pełni wykorzystane przez pracowników Urzędu.

[ 239 ]