Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ZLA
(znak OR.b.0003.33.2015 zgłoszona dnia 2015-04-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. 1 i 2 składam następującą interpelację.
Szpital Powiatowy w Oświęcimiu planuje poszerzenie działalności o usługi z zakresu tzw. Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pierwszy krok został zrobiony. Zmiana statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, poszerzająca spektrum działalności Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu o POZ, została zaakceptowana przez Radę Powiatu w Oświęcimiu. - Dyrekcja ZOZ po konsultacjach z Radą Społeczną, po decyzji Rady Powiatu w Oświęcimiu, zapewniła działania organizacyjne, które mają na celu wpisanie do statutu działalności tzw. Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nasuwa się od razu, że szpitalny POZ może stać się na lokalnym rynku konkurentem dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu - to możemy przeczytać na jednym z portali internetowych.
W związku z tym mam pytania:
1. Jakie kroki zamierza zrobić Dyrekcja ZLA aby sprostać kolejnej konkurencji (oby bardziej skutecznie niż przy staraniu się o całodobową opiekę zdrowotną)?
2. Czy w zaistniałej sytuacji wszystkie ośrodki zdrowia należące do ZLA w Oświęcimiu będą nadal funkcjonować?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-11)


Szanowny Panie,
w odpowiedzi na interpelację znak: OR.b.0003.33.2015 złożoną na sesji w dniu 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej informuję, co następuje.
Zgodnie z informacjami z mediów Szpital uruchamia komórkę POZ z przeznaczeniem dla swoich pracowników i ich rodzin. W związku z tym, iż grupy docelowe Szpitala i ZLA są różne, nie należy przypuszczać, aby ta działalność miała wpływ na spadek ilości pacjentów w miejskich przychodniach ZLA. Mimo to Zakład planuje w bieżącym roku przeprowadzić inwestycje (m.in. w system informatyczny oraz telekomunikacyjny), które usprawnią pracę personelu i poprawią dostępność do świadczeń udzielanych przez ZLA.
W planach jest również zwiększenie zatrudnienia lekarzy, co jednak będzie uwarunkowane możliwościami ich pozyskania na rynku pracy. Brak lekarzy pediatrii chętnych do pracy w opiece całodobowej ZLA, pomimo innych atutów oferty Zakładu, był powodem nie przyznania kontraktu na całodobową opiekę medyczną w ubiegłym roku.
W projektowanych działaniach restrukturyzacyjnych brane są pod uwagę również zmniejszenia ilości ośrodków zdrowia. Od dnia 1 stycznia 2014 r. zaprzestał działalności WOZ we Włosienicy, a z dniem 1 stycznia 2017 r. zaprzestanie funkcjonować w strukturze ZLA WOZ Grojec.

[ 199 ]