Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontu nawierzchni drogi za sklepem spożywczym przy ul. Dąbrowskiego i ul. Szpitalnej
(znak OR.b.0003.32.2015 zgłoszona dnia 2015-04-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie!
Zgodnie z zapisami § 39 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z interpelacją w następującej sprawie:
Wszyscy wiemy w jak beznadziejnym stanie jest nawierzchnia odcinka drogi za sklepem spożywczym popularnie zwanym „Małym Berlinem" przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej. Powszechnie wiadomo, iż teren ten jest własnością prywatną i działania Urzędu Miasta są mocno ograniczone, jednakże my mieszkańcy mamy to „nieszczęście", że droga ta stanowi dojazd do budynków przy ul. Szpitalnej i musimy pokonywać ten odcinek nawet kilka razy dziennie. W imieniu mieszkańców zapytuję czy Urząd Miasta planuje jakiekolwiek poczynania w stosunku do właściciela terenu by spróbować rozwiązać problem przywrócenia właściwości użytkowych w/w nawierzchni drogi ? Nadmieniani, iż osobiście próbowałem nawiązać kontakt z Panem Romaniszynem jednakże właściciel tego terenu unika odpowiedzi na wszelką korespondencję. Może zdecydowane działania Urzędu Miasta (np. ugodowe lub administracyjne) pomogłyby rozwiązać, wydaje się, jakże prozaiczną sprawę załatania kilkunastu już nie dziur a raczej wyrw w drodze?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-13)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 kwietnia 2015r. w sprawie złego stanu nawierzchni odcinka drogi za sklepem spożywczym zwanym „Małym Berlinem", przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej - uprzejmie informuję, że w chwili obecnej Miasto nie ma możliwości wykupienia fragmentu działki nr 910/11, na której znajduje się droga dojazdowa, ze względu na skomplikowany stan prawny nieruchomości. Nie jest możliwe również nakazanie właścicielowi terenu wykonanie remontu nawierzchni, natomiast wystąpimy kolejny raz do właściciela z wnioskiem o poprawę nawierzchni na powyższym terenie.

[ 291 ]