Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
nawierzchni kortów tenisowych na terenie Parku Pokoju
(znak OR.b.0003.21.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Piotr Hertig )


Szanowny Panie Prezydencie!
Zgodnie z zapisami § 39 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z interpelacją w następującej sprawie.
W styczniu bieżącego roku zaprezentowano koncepcję aranżacji Parku Pokoju, który miałby powstać we wschodniej części Osiedla Chemików — w oparciu o istniejący pas zieleni oddzielający to Osiedle od terenów firmy Synthos.
Według projektanta na ternie tego parku będą się znajdować między innymi korty tenisowe. Według obecnych założeń mają one mieć nawierzchnię ze sztucznej trawy.
Poprzez wymianę korespondencji elektronicznej z Polskim Związkiem Tenisowym uzyskałem informacje, że lepszą nawierzchnią dla kortów tenisowych w tym miejscu i przeznaczonych przede wszystkim do rekreacji byłaby nawierzchnia określana jako „hard court", Koszty samego wybudowania kortów w przypadku obu nawierzchni są porównywalne. Jednak nawierzchnia „hard court" jest mniej wymagająca (a więc tańsza) w eksploatacji.
Ponadto nawierzchnia ze sztucznej trawy może być bardziej kontuzjogenna. Jeśli piasek kwarcowy zostanie źle położony, może być przyczyną między innymi niekontrolowanych poślizgów graczy.
Co więcej: nawierzchnia „hard court" jest przyjaźniejsza graczom mniej zaawansowanym technicznie, mniej dla nich wymagająca. W moim przekonaniu to właśnie dla takich graczy, w pierwszej kolejności, adresowane będą projektowane korty.
Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją, by nawierzchnią dla kortów w projektowanym w tej chwili Parku Pokoju była nawierzchnia „hard court", a nie sztuczna trawa.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-02)


Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na interpelację znak: OR.b.0003.21.2015 złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25.03.2015 r., a dotyczącą nawierzchni kortów tenisowych ujętych w planowanym zagospodarowaniu Parku Pokoju pomiędzy ulicami ; Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego uprzejmie informuję, że zwrócono się w tej sprawie do projektanta. Uzyskana opinia wskazuje, że zastosowanie proponowanej nawierzchni typu „hard court" jest możliwe. Nawierzchnia ta wydaje się uniwersalna i odpowiednia do gry zarówno rekreacyjnej jak i wyczynowej. Jest wprawdzie twarda, ale zapewnia za to dobrą przyczepność oraz umożliwia dużą dynamikę gry.
Dobór odpowiedniego rodzaju mas akrylowych jako składników materiału nawierzchniowego oraz zastosowanie sprężystych mat wzmacniających, powinno zabezpieczyć nawierzchnię przed pękaniem, które niestety jest typowe dla tego rodzaju kortów, uchodzących za jedne z najtańszych i najłatwiejszych w utrzymaniu.

[ 215 ]