Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontu chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3
(znak OR.b.0003.16.2018 zgłoszona dnia 2018-03-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

W roku 2016, podczas prac nad budżetem na rok 2017 złożyłem wniosek o remont chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3.
Wniosek ten zaopiniował Pan pozytywnie i to tyle dobrych wiadomości w sprawie w/w chodnika. Minął rok, ponownie przypomniałem o remoncie chodnika, a Pan stwierdził, że sprawa jest w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i będzie załatwiona.
Mijają kolejne miesiące i nic się nie dzieje w tym temacie więc pytam po raz kolejny:
1. Kiedy będzie wyremontowany chodnik przy Szkole Podstawowej Nr 3?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-04-06)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną podczas sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28 marca 2018 r., przekazaną pismem znak: OR.b.0003.16.2018 informuję, że remont chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Oświęcimiu zostanie wykonany do dnia 31 sierpnia 2018 r.

[ 137 ]