Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
mieszkań komunalnych
(znak OR.b.0003.15.2018 zgłoszona dnia 2018-03-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust.1,2 składam następującą interpelację.

Jednym z największych wyzwań dla rządzących naszym miastem jest problem mieszkaniowy.
Własne mieszkanie dla młodych ludzi to często bardzo odległe marzenie.
Niskie zarobki, brak zdolności kredytowej w zasadzie odcina dużą część społeczeństwa od możliwości zakupu własnego mieszkania.
Dla sporej części społeczeństwa jedyną szansą są mieszkania komunalne. W związku z powyższym mam pytania:

1. Ile rodzin czeka w kolejce na mieszkania komunalne, a ile na socjalne?
2. Ile mieszkań komunalnych wybudował Pan podczas swoich dwóch kadencji?
3. Jakie plany ma Pan na kolejne lata w zakresie budowy mieszkań komunalnych?
4. Jaki ma Pan pomysł na pomoc oczekującym na mieszkania?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-04-10)


Odpowiadając na interpelację złożoną podczas sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2018 r., przekazaną pismem znak OR.b.0003.15.2018 uprzejmie informuję, że wg stanu na dzień 31.12.2017 r., na mieszkanie komunalne oczekiwało łącznie 727 wnioskodawców, w tym:
- 304 na lokale socjalne, z czego 140 na podstawie wyroku orzekającego eksmisję z uprawnieniem do lokalu socjalnego, oraz
- 423 na lokale wynajmowane na czas nieoznaczony.
Wśród już zrealizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych (ZBM) w ostatnich latach inwestycji wymienić należy:
- adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Kopernika 2 w którym powstało 16 mieszkań,
- budowę 10 lokali socjalnych przy ulicy Dąbrowskiego 139B,
- budowę budynku przy ulicy Stara Droga 8A w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych,
- modernizację budynku przy ulicy Monte Cassino 6 - 14 w którym mieścił się lokal użytkowy (dawny NOT) w wyniku czego powstały 4 lokale mieszkalne,
- adaptację lokalu przy ulicy Bema 11A (po pomieszczeniach biurowych), oraz przekwalifikowanie 2 lokali użytkowych na mieszkania w budynkach przy ulicy Pileckiego 7-9 i Pileckiego 16-18.
Łącznie, powstało 49 nowych lokali mieszkalnych.
Odnosząc się do treści Pana interpelacji dziwię się, że Pan jako przewodniczący Klubu Radnych PIS w Radzie Miasta Oświęcim ma tak niską ocenę skuteczności działania ponad dwu-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Cytuję „Niskie zarobki, brak zdolności kredytowej w zasadzie odcina dużą część społeczeństwa od możliwości zakupu własnego mieszkania".
Bo to bogacenie się społeczeństwa, a nie budowanie wyłącznie dla wszystkich oczekujących mieszkań socjalnych czy komunalnych, jest sposobem na rozwiązanie problemu mieszkalnictwa w dłuższym okresie czasu. Dlatego miasto Oświęcim w pewnym zakresie realizuje budownictwo komunalne i socjalne, ale przede wszystkim stawia na realizację kolejnych mieszkań na wynajem przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (OTBS).
Miasto poprzez OTBS zrealizowało w ostatnim okresie budowę 76 mieszkań z odroczoną własnością na osiedlu Stare Stawy, Budowany jest kolejny budynek dla 26 rodzin, który ma być zakończony w 2018 roku. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kolejnego z 26 mieszkaniami. OTBS wyremontował 12 mieszkań na wynajem w rejonie Starego Miasta i 9 mieszkań na poddaszu w budynkach przy ulicy Sadowej.
Spółka wraz z miastem przygotowuje się też do realizacji budynku na wynajem dla około 70 rodzin. Na tę inwestycję posiadamy projekt techniczny z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Przewidywany koszt inwestycji to około 15 min zł. Poszukujemy montażu finansowego, który pozwoliłby zrealizować tę inwestycję.
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, jako miejska spółka jest narzędziem władz miasta w realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i należy przyznać, że wykonuje to w sposób prawidłowy.
Zadania związane z utrzymaniem i remontami substancji komunalnej realizuje ZBM. W zasobach miasta jest 348 mieszkań socjalnych i 1078 mieszkań na czas nieoznaczonych. W ramach zmian tego zasobu następuje zasiedlanie tych mieszkań nowymi najemcami. Tak więc w roku :
2014-46 najemców uzyskało nowe mieszkania,
2015-94 najemców uzyskało nowe mieszkania,
2016-65 najemców uzyskało nowe mieszkania,
2017-50 najemców uzyskało nowe mieszkania.
Kwestia rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest dla mnie priorytetowym obszarem. Dlatego tak ważne jest, żeby oprócz aktywności władz miasta, ZBM, OTBS wyzwolić aktywność zarówno firm deweloperskich, jak i sprzyjać rozwojowi budownictwa jednorodzinnego w naszym mieście. W ostatnim okresie obserwujemy powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych, co świadczy o tym, że Oświęcim jest dobrym miejscem do zamieszkania.

[ 162 ]