Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
Klubu Soła Oświęcim
(znak OR.b.0003.4.2018 zgłoszona dnia 2018-01-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.
Klub Piłkarski Soła Oświęcim z dnia na dzień został bez swojego strategicznego sponsora.
Start w rundzie wiosennej do rozgrywek III Ligi piłki nożnej staje przed dużym znakiem zapytania.
Jeżeli ktoś interesuje się piłką nożną to ma pełną świadomość jak ogromna pracę trzeba wykonywać, aby z klubu grającego w rozgrywkach klasy A dotrzeć do III Ligi.
Jest to ogromny wysiłek sportowy, ale również organizacyjny.
Brak pomocy ze strony urzędu będzie miał nieodwracalne skutki.
W związku z powyższym mam pytania :
1. Czy zarząd Klubu Soła Oświęcim zwrócił się do Pana Prezydenta z prośba o pomoc ?
2. Czy udzieli Pan wsparcia finansowego w wysokości umożliwiającej Sole Oświęcim start w rozgrywkach III Ligi ?
3. Jakie inne działania Pan podjął w celu ratowania Klubu ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-06)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31 stycznia 2018 r. przekazaną w dniu 1 lutego 2018 r. pismem znak: OR.b.0003.4.2018 informuję, że:
1. Po uzyskaniu informacji o wycofaniu się głównego sponsora wspierającego działalność Klubu Sportowego"Soła", spotkałem się z Panem Krzysztofem Pękalą ówczesnym dyrektorem sportowym a obecnie prezesem klubu, omawiając zaistniałą sytuację.
W trakcie spotkania klub podtrzymał złożoną ofertę realizacji zadania związanego ze szkoleniem w piłce nożnej i udziałem w rozgrywkach na obecnym poziomie.
2. Po rozstrzygnięciu komisji konkursowej z dnia 3 stycznia 2018 r., została podjęta decyzja o udzieleniu klubowi dotacji w wysokości 140.000 zł.
3. W chwili obecnej, oprócz udzielonej dotacji, możliwa jest zmiana uchwały o przyznawaniu nagród za wyniki sportowe, tak aby dopuścić możliwość przyznawania nagród dla zawodników w rozgrywkach w piłce nożnej na poziomie III ligi, jednak dopiero po zmianie stosownej uchwały, która zostanie wniesiona pod obrady Rady Miasta w miesiącu kwietniu br. po zasięgnięciu opinii Rady Sportu i konsultacjach.
Na zadanie dotyczące szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym Klub otrzymał w latach 2011-2018 dotacje z Miasta Oświęcim w wysokości 718.700 zł (2011 r. - 30.700 zł, 2012 r. - 48.000 zł, 2013 r. - 60.000 zł, 2014 r.- 100.000 zł, 2015 r. - 102.000 zł, 2016 r. -103.000 zł, 2017 r. - 135.000 zł, 2018 r. - 140.000 zł).
W roku 2013 (przed awansem do III ligi) dotacja wynosiła 60.000 zł. Od roku 2014 (po awansie do III ligi) kwota dotacji przekracza 100.000 zł. Dla porównania Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim" uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 488.710 zł ( 2011 r. - 29.000 zł, 2012 r. 47.000 zł, 2013 r. 55.000 zł, 2014 r. - 60.000 zł, 2015 r. - 62.000 zł, 2016 r. - 64.000 zł, 2017 r. - 84.710 zł, 2018 r. 87.000 zł).

[ 153 ]