Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
KS Soła Oświęcim
(znak OR.b.0003.3.2018 zgłoszona dnia 2018-01-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39.1-2 składam interpelację w sprawie Klubu sportowego Soła Oświęcim.
Jak wiadomo w ostatnim czasie klub Soła Oświęcim znalazł się w krytycznej sytuacji spowodowanej nagłym i niespodziewanym wycofaniem się sponsora.
Klub Soła Oświęcim jest w dniu dzisiejszym najstarszym i najwyżej sklasyfikowanym klubem nie tylko naszego miasta ale całego regionu. W przyszłym roku będzie obchodzić 100 rocznicę powstania co jest nie lada wydarzeniem.
Soła jest oświęcimskim klubem i wszystkim nam powinno zależeć na jego wspieraniu. Klub wcześniej nie korzystał w pełni z możliwości pozyskiwania dotacji z miasta, gdyż jak zapewniają członkowie zarządu mając dzięki sponsorowi pewną i bezpieczną sytuację finansową nie chcieli być postrzegani jako obciążenie dla budżetu miasta. Nowi włodarze klubu na dzień dzisiejszy robią wszystko aby uratować klub przed likwidacją i móc dokończyć rozgrywki. Klub poprzez mądre zarządzanie w tej ciężkiej sytuacji nie ma zaległości finansowych. Dziś aby Soła Oświęcim mogła spokojnie dotrwać do końca sezonu w III lidze seniorskiej potrzebne są dodatkowe fundusze, które pozwoliłyby na opłacenie kosztów związanych z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem drużyny. Klub otrzymał w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" wsparcie w wysokości 140 tys zł Ta dotacja pozwoli na kontynuację pracy z 8 grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, grającymi także na poziomie wojewódzkim czym nie może się pochwalić żaden klub piłkarski w Małopolsce Zachodniej, jednak aby dalej reprezentować miasto na poziomie III ligi oraz spokojnie szukać środków na dalszą działalność potrzeba ok. 40-50 tys. złotych.
Szanowny Panie Prezydencie !!! Mam nadzieję, że słowa wypowiedziane podczas posiedzenia Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 28.09.2015r. przy omawianiu projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Oświęcim do spółki akcyjnej "Oświęcimski Sport" nie były słowami rzuconymi na wiatr. Pozwolę sobie zacytować Pana odpowiedź na pytanie zadane przez radną Bożenę Godawę dotyczące pomocy miasta,gdyby w takiej trudnej sytuacji znalazła się KS Soła Oświęcim:
„ KS Soła również jest wspomagany ze środków budżetowych. Spółka do której miasto zamierza przystąpić jest spółką sportową a nie tylko hokejową więc gdyby zaszła taka potrzeba będzie można rozważyć różne warianty pomocy."
W związku z tymi faktami pragnę zapytać Pana?
- Czy jest szansa i wola miasta na pomoc w uratowaniu tak zasłużonego dla miasta klubu?
- Czy miasto może znaleźć dodatkowe fundusze dla zapewnienia możliwości dokończenia rundy wiosennej i utrzymania się klubu w III lidze?
Szanowny Panie Prezydencie !!! Myślę, że nikt inny jak Pan, były prezes klubu piłkarskiego rozumie sytuację i emocje obecnego zarządu klubu. Mam nadzieję, że zarówno Pan jak i wszyscy ludzie ceniący sport nie wyobrażają sobie aby móc pozwolić na zniszczenie prawie 100 lat tradycji piłkarskich w naszym mieście.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-06)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31 stycznia 2018 r. przekazaną w dniu 1 lutego 2018 r. pismem znak: OR.b.0003.3.2018 informuję, że Miasto Oświęcim wspiera działalność klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, w tym również Klubu Sportowego "Soła". Ten właśnie klub na zadanie dotyczące szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym otrzymał w latach 2011-2018 dotacje w wysokości 718.700 zł (2011 r. - 30.700 zł, 2012 r. - 48.000 zł, 2013 r. - 60.000 zł, 2014 r.-100.000 zł, 2015 r. - 102.000 zł, 2016 r. - 103.000 zł, 2017 r. - 135.000 zł, 2018 r. - 140.000 zł).
W roku 2013 (przed awansem do III ligi) dotacja wynosiła 60.000 zł. Od roku 2014 (po awansie do III ligi) kwota dotacji przekracza 100.000 zł. Dla porównania Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim" uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 488.710 zł ( 2011 r. - 29.000 zł, 2012 r. 47.000 zł, 2013 r. 55.000 zł, 2014 r. - 60.000 zł, 2015 r. - 62.000 zł, 2016 r. - 64.000 zł, 2017 r. - 84.710 zł, 2018 r. 87.000 zł).
Sytuacja, w jakiej niespodziewanie znalazł się klub, niewątpliwie będzie miała wpływ na dalsze jego funkcjonowanie, do czasu pozyskania dodatkowego źródła finansowania np. poprzez pozyskanie nowego sponsora. Jednak w bieżącym roku dotacja miasta Oświęcim nie może ulec zwiększeniu. Złożona oferta obejmuje okres od stycznia do grudnia 2018 r. i dotyczy szkolenia sportowego drużyn, w tym także rozgrywek na poziomie III ligi.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych miasto nie może finansować dwukrotnie tego samego zadania. Jak nadmieniłem powyżej, miasto zgodnie z umową nr 272.191.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. dofinansowało KS "Soła" kwotą 140.000 zł na "Prowadzenie szkolenia sportowego", w tym także na szkolenie i udział w rozgrywkach na poziomie III ligi.
Miasto może udzielić klubowi pomocy, jednak w ramach obowiązujących przepisów.
W chwili obecnej, oprócz udzielonej dotacji, możliwa jest zmiana uchwały o przyznawaniu nagród za wyniki sportowe, tak aby dopuścić możliwość przyznawania nagród dla zawodników w rozgrywkach w piłce nożnej na poziomie III ligi, jednak dopiero po zmianie stosownej uchwały, która zostanie wniesiona pod obrady Rady Miasta w miesiącu kwietniu br. po zasięgnięciu opinii Rady Sportu i konsultacjach.
Jeżeli chodzi o wsparcie przez Spółkę "Oświęcimski Sport" S.A. to informuję, że na tym etapie nie ma takiej możliwości, gdyż Spółka w wyniku konkursu otrzymała dotację na konkretne zadanie t.j. promocję Miasta Oświęcim poprzez udział w ekstralidze PZHL.

[ 142 ]