Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wizyty w Oświęcimiu autobusu, który został przygotowany na potrzeby kampanii Prezydenta Bronisława Komorowskiego
(znak OR.b.0003.19.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 i 7 składam ponowną interpelację w sprawie wizyty w Oświęcimiu autobusu, który został przygotowany na potrzeby kampanii Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Składając interpelację w dniu 16,03,2015 roku miałem ogromną nadzieję, że po raz kolejny otrzymam rzeczową i wyczerpującą odpowiedź, tak jak to było w przypadku interpelacji dotyczącej oznakowania skrzyżowania ulic Górnickiego i Krasickiego. Niestety uzyskana odpowiedź, jakże obszerna w swoim rozmiarze, tym razem mnie nie satysfakcjonuje.
Po pierwsze Pana odpowiedź niepotrzebnie wprowadziła wątek dotyczący Starosty Wielickiego, który nie był przedmiotem zapytania, a jako przykład został wybrany tylko i wyłącznie ze względów animozji politycznych.
Po drugie chcę zapytać, czy wszyscy przywołani w interpelacji pracownicy, objęci tzw. „nienormowanym czasem pracy", przebywali na „spotkaniu" z Bronkobusem w swoim czasie wolnym? Jeśli tak to odpowiedź uznam za wyczerpującą gdyż każdy jest niezależnym dysponentem swojego prywatnego czasu i może w nim robić co chce, nawet biegać wokół pustego autobusu.
Równocześnie proszę o zdefiniowanie pojęcia „nadmiernej gorliwości politycznej". Moim zdaniem zaproponowana przez Pana definicja ww. pojęcia mogłaby być doskonałym materiałem do analiz politologicznych.
Pragnę dodać, że składając tę interpelację będę mógł udzielić rzetelnej i wiarygodnej informacji mieszkańcom Oświęcimia, którzy mogą mieć problemy z rozróżnieniem zadań wynikających z pełnienia obowiązków Prezydenta od form spędzania przez niego wolnego czasu w sytuacji gdy widzą go spacerującego wraz ze współpracownikami po oświęcimskich plantach w piątkowe (13.03.2015 roku) przedpołudnie.
Mam nadzieję, że odpowiedzi na kolejne składane interpelacje będą rzeczowe i pozbawione elementów gry politycznej, próbujących dyskredytować uczciwych obywateli.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-31)


Panie Radny,
odpowiadając na Pana interpelację złożoną na sesji w dniu 25.03.2015 r. informuję, że podtrzymuję swoją odpowiedź w tej sprawie z dnia 17.03.2015 r., znak: ST.003.1.2015.

[ 261 ]