Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
promocji Miasta Oświęcim w sieci Internet
(znak OR-b.0003.68.2017 zgłoszona dnia 2017-10-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt 1-2 składam interpelację w sprawie promocji Miasta Oświęcim w sieci Internet.
W przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 zapisany został cel operacyjny 9.1. Budowa nowego wizerunku miasta przełamującego jego stereotypowe postrzeganie.
W nawiązaniu to powyższego celu operacyjnego, poniżej przedstawiam efekty wyszukiwania słowa „Oświęcim" za pomocą najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej firmy Google:

Jeszcze gorzej dla słowa „Oświęcim" prezentuje się wyszukiwanie obrazów w Google. Tutaj ponad 90 proc. rezultatów wyszukiwania to zdjęcia prezentujące teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

W związku z powyższym pytam Pana Prezydenta:
- Czy na takiej formie promocji Miasta w sieci nam zależy?
- Czy pojawiający się w Google napis „Arbeit macht frei" jest zamierzonym efektem przełamywania stereotypu Miasta?
- Czy nie należy zlecić wyspecjalizowanej w pozycjonowaniu organicznym firmie, wdrożenie efektywnego sposobu optymalizacji obrazów (grafik) związanych z Miastem, dzięki którym roboty sieciowe mogą je zidentyfikować i odpowiednio zaklasyfikować, przedstawiając tym samym użytkownikom Internetu szukającym haseł związanych z miastem Oświęcim, treści związane z tematem właściwym dla wyszukiwania.
- Czy pracownicy Urzędu Miasta w Oświęcimiu kontaktowali się z Google Polska w sprawie zmiany wizytówki miasta w wyszukiwarce Google?Skan interpelacji zawierający załączniki


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-11-06)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dn. 25.10.2017 roku w sprawie promocji miasta Oświęcim w internecie informuję, że sprawa ta jest częścią obszaru działań kształtujących wizerunek miasta Oświęcim ale nie jedyną, gdyż specyfika tej formy kontaktu z szeroko rozumianym odbiorcą jest obwarowana wieloma warunkami.
Wiełowarunkowość takiej promocji prezentuje przywołany przez Pana przykład działania wyszukiwarek internetowych, np. Google, które opierają się w głównej mierze na tym co interesuje użytkowników internetu (porównywarka Trip Advisor), a nie na tym, co chcą publikować podmioty promujące się w internecie. W przypadku miasta Oświęcim oczywistym jest kojarzenie go z Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau co w Pana odczuciu wydaje się niewłaściwe. Jednak po głębszej analizie uznać to należy za potencjalną szansę dla naszego miasta pod warunkiem zaplanowania rozważnych działań. Wiele takich działań zostało także zapisanych we wspomnianej przez Pana Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 i jest realizowanych przez Miasto Oświęcim. Obserwując obecny rozwój branży turystycznej w mieście Oświęcim należy uznać, że zainteresowanie miastem wzrasta i szereg działań promocyjnych, w tym tych prowadzonych w internecie, przynosi widoczne efekty.
Zapewniam Pana, że pracownicy Wydziału Promocji Miasta, dobrze wykonują swoje obowiązki. W ramach realizacji zadań są w kontakcie z firmami odpowiadającymi za działanie wyszukiwarek np. Google, porównywarek np. Trip Advisor oraz portali społeczności owych np. Facebook, Instagram.

[ 205 ]