Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
dostępu uczniów Oświęcimskich szkół uprawiających sport do lekarza medycyny sportowej
(znak OR.b.0003.59.2017 zgłoszona dnia 2017-09-15, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39.1-2 składam interpelację w sprawie dostępu uczniów Oświęcimskich szkół uprawiających sport do lekarza medycyny sportowej.
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed Sp. z.o.o w ramach kontraktu z NFZ ma obowiązek zapewnić opiekę lekarza medycyny sportowej. Do tej pory tak było, lecz gdy jedyny lekarz posiadający odpowiednie uprawnienia zachorował, uczniowie oświęcimscy- miasta szczycącego się sportem w wielu szkołach oraz w wielu dyscyplinach zostali pozbawieni możliwości wykonania badań lekarskich, które muszą wykonywać co pół roku.
W wielu przypadkach uczniom upływa termin ważności tych badań i ich brak pozbawi zawodników możliwości startu w zawodach.
Mając na uwadze dobro oświęcimskiego sportu oraz trud zawodników wniesiony w treningi pytam?
1) Czy miasto wie o problemie i czy poczyniło w tej sprawie jakieś działania?
2) Czy Pan Prezydent mógłby włączyć się w rozmowy z dyrekcją Multimedu w sprawie rozwiązania problemu, gdyż dotychczasowe próby rozmów podejmowane zarówno przez rodziców jak i przez Panią Dyrektor SP nr 8 nie przyniosły rezultatu?
3) Czy w ZLA lub w Szpitalu Powiatowym jest jakiś lekarz z odpowiednimi kwalifikacjami z którym miasto lub Multimed mógłby podpisać umowę na przebadanie uczniów aby uniknąć ich przerw w uprawianiu sportu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-29)


Szanowny Panie,
w odpowiedzi na interpelację znak: OR.b.0003.59.2017 złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 15 września 2017 r. na temat dostępu do lekarza medycyny sportowej w mieście Oświęcim, uprzejmie informuję, że Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu rozpoznał sytuację na lokalnym rynku usług medycznych w przedstawionej sprawie.
Obecnie Poradnia Sportowa w SZOZ Multimed nie przyjmuje pacjentów do odwołania. Najbliższa poradnia udzielająca nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych z tego zakresu znajduje się w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie, ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów. Ponadto w Chrzanowie zlokalizowane jest Centrum Medyczne Igamed, ul. Oświęcimska 3, 32-500 Chrzanów, w którym udzielane są płatne usługi lekarza medycyny sportowej.
Jednocześnie zawiadamiam, że po uzyskaniu wiadomości o trudnościach w dostępie do Poradni Medycyny Sportowej w SZOZ Multimed, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu podjął próby zatrudnienia lekarza tej specjalności. Jak dotąd nie udało się pozyskać lekarza o takiej specjalizacji, lecz dalsze działania będą podejmowane.

[ 151 ]