Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
rzeźby na płycie Rynku Głównego
(znak OR.b.0003.55.2017 zgłoszona dnia 2017-08-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39 składam interpelację:
Podobnie jak Pan radny dr Paweł Warchol widzimy, że od kilku lat oświęcimski rynek zmienia wizerunek tej części naszego miasta, że czyni je miejscem spotkań i wydarzeń wspólnie przeżywanych przez Oświęcimian i turystów, że plan zagospodarowania i rewitalizacji Starego Miasta jest konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata, z użyciem milionowych sum publicznych pieniędzy, że obejmuje on przebudowę Rynku Głównego wraz z odnową przyległych kamienic. Niestety jednak od polowy 2016 roku w przestrzeni publicznej jaką jest płyta Rynku Głównego ustawiono rzeźbę (w ordynarnym czerwonym kolorze), która wizerunkowo nijak nie pasuje do miejsca w jakim została ustawiona - serca Starego Miasta, ale także niweczy efekty prac opisanych powyżej, których celem jest zmiana atmosfery tej części Oświęcimia. Podobno jest to ekspozycja, której daty zakończenia nie określono. Mało tego, w czerwcu tego roku postawiono kolejną rzeźbę. Rynek wraz z płytą jak wiadomo jest pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Stąd też pytania:
1. Czy konserwator wydał zgodę na taką „ekspozycję"?
2. Czy jest potrzeba zgody WKZ na ustawienie małej architektury i rzeźb na płycie Rynku w Oświęcimiu?
3. Jeśli tak to, czy Miasto Oświęcim zwróciło się o taką zgodę?
4. Jeżeli tak, to kiedy?
5. Czy WKZ wniósł zastrzeżenia co do tych rzeźb?
6. Na jaki okres została wydana zgoda?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-07)


W odpowiedzi na interpelację znak OR.b.0003.55.2017, złożoną na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30.08.2017 r. w sprawie ustawienia rzeźb na Rynku Głównym w Oświęcimiu informuję:
ad.l Konserwator nie wydawał zgody na ekspozycję.
ad.2 Miasto Oświęcim nie umieściło na płycie Rynku Głównego małej architektury ani rzeźby trwale związanej z podłożem. Ekspozycja rzeźb Agaty Agatowskiej i Remigiusza Dulki ma charakter czasowy, a czas ekspozycji określają umowy na wypożyczenie rzeźb zawarte przez Miasto z poszczególnymi artystami.
ad.3 Miasto Oświęcim nie zwróciło się do konserwatora o zgodę.

[ 206 ]