Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
uszkodzenia fontanny w Parku Zasole
(znak OR.b.0003.50.2017 zgłoszona dnia 2017-07-31, w okresie międzysesyjnym przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan Waldemar Łoziński Jakub Przewoźnik )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. 1 i 2 składamy interpelację w sprawie uszkodzenia fontanny w Parku Zasole.
17 czerwca 2017 roku kierowca Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu wjechał samochodem na fontannę w nowo powstałym Parku Rodzinnym Zasole. Pojazd wpadł w nieckę i uszkodził konstrukcję fontanny. Do tego nietypowego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 6,00 rano w czasie kiedy pracownicy Zakładu Usług Komunalnych opróżniali kosze na śmieci na terenie Parku Rodzinnego Zasole. Fontanna umiejscowiona jest pod płytami chodnikowymi i może być niewidoczna w momencie gdy jest wyłączona.
W oświadczeniu wydanym przez Zarząd Spółki ZUK można przeczytać „(...) zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny tego wydarzenia i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje wobec odpowiedzialnych osób"(1). Z kolei po tym incydencie, na łamach portalu oświęcimskie24.pl, można było znaleźć informację, że „kilka tygodni temu pracownicy ZUK, a w szczególności kierowcy otrzymali od wiceprezydenta Andrzeja Bojarskiego informację, że w ten obszar nie można wjeżdżać. Kierowca jednak nie zastosował się do otrzymanej instrukcji(2). W konsekwencji tego kierowca ten został zwolniony w trybie dyscyplinarnym. W tym miejscu warto by przypomnieć słowa Pana Prezydenta, których użył jako odpowiedź na interpelację „ ... Rola. prezydenta miasta, obok działań na rzecz miasta i jego rozwoju, jest troska o każdego mieszkańca, szczególnie kiedy oczekuje pomocy. W tym konkretnym przypadku chodziło o mieszkańca miasta, który był uczestnikiem wypadku w Oświęcimiu kolumny rządowej, wiozącej premier Beatę Szydło. Młody oświęcimianin w tym zderzeniu z machiną państwa był od samego początku w trudnej sytuacji. Od razu uznano go winnym tego zdarzenia. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie zareagować. Mój udział w konferencji traktuję jako formę obrony młodego człowieka i zarazem jasny sygnał, że oświęcimski samorząd nie godzi się na bezduszne działania państwa w stosunku do obywatela. Każdy z nas - mieszkańców miasta - mógłby być na miejscu tego młodego kierowcy." Chcemy przypomnieć Panu Prezydentowi, że kierowca ZUK-u to też mieszkaniec Oświęcimia, niemniej jednak nic Pan nie zrobił w jego sprawie.
W związku z powyższymi informacjami prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1) Co było bezpośrednią przyczyną zdarzenia?
2) W jakiej formie pracownicy ZUK otrzymali od wiceprezydenta polecenie, że na fontannę nie można wjeżdżać samochodem?
3) Czy fontanna została wykonana zgodnie z projektem?
4) Dlaczego obszar fontanny nie został odpowiednio oznaczony i zabezpieczony, aby uniemożliwić wjazd samochodem ?
5) Co byłoby w sytuacji, gdyby na fontannę najechał pojazd uprzywilejowany na sygnale (np. Policja, karetka pogotowia)?
6) Dlaczego zwolniono dyscyplinarnie pracownika ZUK, który najechał na fontannę?
7) Czy zwolniony pracownik ZUK został obciążony kosztami związanymi z naprawą fontanny?
8) Dlaczego od razu pracownika uznano winnym tego zdarzenia?

Przypisy
(1)
http://www.zuk.oswiecim.pl/OSWIADCZENIE-ZARZADU-ZAKLADU-USLUG-KOMUNALNYCH-SPOLKI-Z-OGRANICZONA-ODPOWiEDZIALNOSCIA-278.html (dostęp: 10.07.2017 r.)
(2)
http://www.oswiecimskie24.pl/aktualnosci/oswiecim-kierowca-zuk-zniszczyl-fontanne-i-uszkodzil-samochod-wiceprezydent-i-zarzad-spółki-przepraszaja-mieszkanców-zdjecia-(dostęp: 10.07.2017 r.}


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-08-08)


Odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym, w dniu 27 lipca 2017r. znak: OR.b.0003.50.2017 w sprawie uszkodzenia fontanny w Parku Zasole - wyjaśniam: Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było zachowanie kierowcy pojazdu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, który obrał nieprawidłową (choć najkrótszą) trasę przejazdu z deptaka/chodnika na ulicę.
Fontanna wykonana w Parku Zasole jest drugą tego typu na terenie miasta Oświęcim. Ogólnie wiadomym jest, że są to konstrukcje, po których nie można jeździć pojazdami mechanicznymi. W dniu 9 maja 2017 r. Pan Andrzej Bojarski Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim uczestniczył w spotkaniu z Radą Osiedla „Zasole", na którym między innymi poruszony został temat wjeżdżania samochodów do obsługi fontanny oraz terenu. Po tym spotkaniu wydany został ustny zakaz wjazdu w okolice fontanny, a dopuszczony został wjazd na teren Parku po szerokiej alei zaczynającej się od końca parkingu przed blokiem ozn. Więźniów Oświęcimia 45-51.
Fontanna została zrealizowana zgodnie z projektem. Wykonana niecka żelbetowa została przykryta płytami z granitu o grubości 5 cm, spoczywającymi na układzie regulowanych wsporników z tworzywa sztucznego. Płyty granitowe są odpowiednio rozsunięte, aby umożliwić swobodny przepływ wody cyrkulującej w obiegu zamkniętym. Tego rodzaju konstrukcja umożliwia przeniesienie obciążeń od ruchu pieszego, natomiast nie jest przystosowana do ruchu jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, choćby z uwagi na ograniczoną nośność samych płyt. Rozwiązania przyjęte przez projektanta zadania opierają się na standardach oraz normach obowiązujących dla tej kategorii budowli i pozwalają na swobodny dostęp do niecki w celu konserwacji lub wymiany urządzeń fontanny, co ma miejsce w trakcie jej eksploatacji.
Brak jest oznakowania pionowego informującego o wyznaczonych trasach dla pojazdów służb technicznych, natomiast służby te przed rozpoczęciem okresu utrzymania i eksploatacji Parku Zasole, zostały odpowiednio poinformowane o zasadach poruszania się po jego terenie. Projekt nie przewidywał zabudowy specjalnego zabezpieczenia przed niekontrolowanym wjazdem samochodu na powierzchnię niecki fontanny.
Każdy pojazd, który wjechałby na teren Parku swobodnym wjazdem od strony wspomnianego parkingu i wyjechałby tą samą drogą nie spowodowałby żadnych strat i uszkodzeń. Wjazd od innej strony jest utrudniony lub wręcz niemożliwy bez uszkodzenia elementów małej architektury lub zieleni.
Pracownika Spółki odpowiedzialnego za uszkodzenie fontanny zwolniono dyscyplinarnie po ustaleniu jego odpowiedzialności za szkodę wymienioną na wstępie, nie zachował On bowiem wymaganej staranności i złamał obowiązujące przepisy. W szerszym aspekcie duży wpływ na podjętą decyzję miała historia szkód wcześniej spowodowanych przez ww. pracownika. Żaden z pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie został obciążony kosztami związanymi z naprawą fontanny.
Pracownika uznano „winnym" nie od razu, lecz dopiero po wyjaśnieniu okoliczności sprawy, choć nie ulega wątpliwości, iż biorąc pod uwagę stan faktyczny już na wstępie istniało dość mocne domniemanie odpowiedzialności kierowcy za powstałą szkodę, o czym może świadczyć fakt ukarania Go przez interweniujący na miejscu patrol Policji mandatem karnym za nie stosowanie się do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów.

[ 194 ]