Przyjmowanie wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych działek.
(0180/KU/8/04)

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DZ.U. z 2015 r. poz. 199)

Jednostki i osoby odpowiedzialne

Wydział kompetentny do załatwienia sprawy:
 • Wydział Architekrury i Urbanistyki (GA)
Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Naczelnik Wydziału Jadwiga Pachołek-Kardanowicz
  Wydział Architekrury i Urbanistyki, Oświęcim, ul.Jagiełły 23, p.21
  Telefon: 8429221 wew. 1221

 • Inspektor Małgorzata Potaczek
  Wydział Architekrury i Urbanistyki, Oświęcim, ul.Jagiełły 23, p.22
  Telefon: 8429272 wew. 1272

Wymagane dokumenty

1. wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg załączonego wzoru,
2. l egz. kopii z mapy ewidencyjnej w skali l:000 lub l:2000

Wzory wniosków i załączników

Wzory wniosków i załączników pomocne w załatwieniu sprawy:

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Wnioski dotyczące sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych działek załatwia Wydział Architektury i Uranistyki, ul. Jagiełły 23, 1 piętro, pokój 22, telefon 842-92-72, e-mail: um@um.oswiecim.pl Wnioskodawca informowany jest o stanowisku Prezydenta Miasta.

Termin załatwienia sprawy

Prezydent Miasta rozpatruje wnioski w zależności od potrzeb. Wnioskodawca niezwłocznie informowany jest o trybie załatwienia wniosku.

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca niezadowolony ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim.

Termin odwołania

nie dotyczy

Opłaty za odwołanie

nie dotyczy

Uwagi i informacje dodatkowe

Wniosek o opracowanie lub o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego może złożyć każdy.

Aktualizacja

Za aktualizację tej strony odpowiada:

Data wpisania sprawy do bazy 05/11/2003r, 09:56, ostatnia aktualizacja 28/05/2015r, 14:02.

[ 3930 ]

UWAGA ! W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w formacie Adobe PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki, prosimy o zapisanie dokumentu na dysku własnego komputera i otwarcie go z tej lokalizacji. Wszystkie wystawiane przez nas dokumenty są skanowane aktualną wersją programów antywirusowych.

[ Poprzednia strona ]