ARCHIWUM BIP URZEDU MIASTA OSWIECIM

Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl...
Urzędu Miasta Oświęcim

<< lista dokumentów w kategorii | pełna lista grup i kategorii (strona główna BIP)

Spis kart informacyjnych dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych.:

Postanowienie nakładające obowiązek oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Utworzenie składu materiałow budowlanych oraz opałowych wraz z punktem skupu surowców wtórnych
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Uruchomienie instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania odpadów
(wielkość pliku: 23.69 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działce nr 4126/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

„Budowa komina awaryjnego dla odgazów z produkcji polistyrenu do spieniania (EPS II) na działce nr 2653/48 – alternatywa dla instalacji dopalania odgazów RTO w przypadku jej awaryjnego postoju”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina
„Budowa komina awaryjnego dla odgazów z produkcji polistyrenu do spieniania (EPS II) na działce nr 2653/48 – alternatywa dla instalacji dopalania odgazów RTO w przypadku jej awaryjnego postoju”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 894/19 położonej przy ul. Nideckiego 13D w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 2653/54 położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Decyzja
„Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Postanowienie zostało wydane dla inwestora: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.
(wielkość pliku: 26.99 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
„Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowaną na działce nr 4126/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Solvent Wistol S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.
(wielkość pliku: 26.75 Kbajtów)

Postanowienie nakładające obowiązek oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania odpadów zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1”, planowanego na działce nr 1773/27 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Biotech Energia Sp. z o.o., ul. Piastowska 2A, 42-674 Zbrosławice
(wielkość pliku: 23.8 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
„Budowa komina awaryjnego dla odgazów z produkcji polistyrenu do spieniania (EPS II) na działce nr 2653/48 – alternatywa dla instalacji dopalania odgazów RTO w przypadku jej awaryjnego postoju”, planowaną na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
(wielkość pliku: 23 Kbajtów)

Postanowienie nakładające obowiązek oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”, planowanego na działkach nr: 2059/3, 2168/21, 2173/1, 2593/7, 2368/45, 2368/48, 2368/64, 2368/49, 2217/4 obręb Dwory I, 1184/5, 1166/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim; 11/2 obręb Dwory II, gmina Oświęcim; 1534/5 obręb Gromiec, gmina Libiąż.
(wielkość pliku: 27.08 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
„Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 60.57 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa instalacji Nowe Dyspersje, na działkach 2653/276, 2653/318, 2653/319, 2653/320 obręb Dwory I, 1801/1, 1801/2, 1801/3 obręb Monowice
(wielkość pliku: 23.36 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwonienie na usunięcie drzew z działek 363/22 i 363/21 położonych przy ul. Dąbrowskiego 70 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 1137/1 położonej przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działek nr 2656/53, 357/328 położonych przy ul. Dąbrowskiego 135 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
„Utworzenie punktu skupu surowców wtórnych”, planowanego na działce nr 1773/98 obręb Monowice
(wielkość pliku: 23.46 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działek 1372/18, 2653, 122/18, 1769/2 zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.47 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działek 2007/24, 2007/37 położonych przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.39 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek położonych przy ul. Obozowej 39 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 2006/821 obręb Oświęcim, położonej przy al. Słowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.01 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działek nr 2653/270 i 2653/234 obręb Dwory I, położonych przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 1238/285 obręb Oświęcim, położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.28 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 2786 obręb Oświęcim, położonej przy ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 1773/95 obręb Monowice, położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.19 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 894/25 położonej przy ul. Nideckiego 13 B w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 1152/14 obręb Brzezinka, położonej przy ul. Jaracza w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 1908/6 obręb Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.15 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 2006/31 obręb Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 2006/1113 obręb Oświęcim położonej przy ul. Leopolda Staffa w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 23.15 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.03 Kbajtów)

Decyzja o umorzeniu postępowania
„Uruchomienie zakładu do przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania odpadów zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1”, planowanego na działce nr 1773/27 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 22.41 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 2656/77 obręb Dwory I, położoną przy ul. Dąbrowskiego 149 w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 4126/11 (obręb Dwory I) i działki nr 1773/101 (obręb Monowice).
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działek nr 1146/24, 2366/10, 1279/25 i 1150/35 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 257/61 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 288/34 położonej w Oświęcimiu przy ul. Przy Potoku 11.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 257/26 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu (Rodzinny Ogród Działkowy nr 98)
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa instalacji dopalania odgazów z produkcji EPS na działce nr 2653/48”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
„Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 368/21 obręb Zaborze i 1081/56 obręb Dwory I, położonych przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 23.01 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 2006/1194 położonej w Oświęcimiu przy ul. Mieszka I 8.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła OP-130 nr 3 (K3)”, planowanego na działce nr 2653/217 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.04 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 4129/10 obręb Dwory I, położonej w Oświęcimiu na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 23.21 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
„Budowa instalacji dopalania odgazów z produkcji EPS na działce nr 2653/48”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 1773/72 obręb Monowice, położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
„Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła OP-130 nr 3 (K3)”, planowaną na działce nr 2653/217 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 1203/3 położonej w rejonie ul. Szpitalnej w Oświęcimiu (Rodzinny Ogród Działkowy nr 51)
(wielkość pliku: 22.9 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych, na dzałce 1722/4, 1727/1, 1790/8, 1736/7
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 1773/125 obręb Monowice, położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 2454/104 obręb 0004 położonej w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia.
(wielkość pliku: 23.17 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 903/57, 903/50, 904/178, 894/20, 894/23 obręb Babice położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 4126/7, 2653/173, 2653/162 obręb Dwory I, położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.22 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 1058/11 obręb Brzezinka położonej przy ul. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
"Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych", planowanego na działkach nr 1722/4, 1727/1, 1730/8, 1736/7, 1727/18 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Instalacja do produkcji związków krzemoorganicznych przeznaczonych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/98 obręb Monowice, położonej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1.
(wielkość pliku: 23.18 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1081/4 obręb Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Wysokie Brzegi 1.
(wielkość pliku: 22.97 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/22 i 2007/24 położonych na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 722/7 położonej przy ul. Dąbrowskiego 119 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa budynku produkcyjnego chemii budowlanej, farb i systemów dociepleń wraz z częścią socjalno-biurową, instalacjami, placem manewrowym, portiernią i silosami", na działkach nr 1773/61, 1773/63, 1773/119, 1773/68 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 23.08 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Stacja paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową”, planowanego na działce nr 943/111 obręb Babice, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/51 obręb 0006, położonej przy ul. Bałandy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.02 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/22 obręb Miasto Oświęcim, położonej na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.05 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
Stacja paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową”, planowanego na działce nr 943/111 obręb Babice, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu przeładunku i przetwarzania odpadów złomu", planowanego na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.85 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/229 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 70.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 2455/29 obręb Brzezinka.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 610/4 obręb Monowice, położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 1425/107 obręb Miasto Oświęcim, położoną przy ul. Obozowej 20.
(wielkość pliku: 23.03 Kbajtów)

Umorzenie postępowania
Umorzenie postępowania w sprawie usunięcia drzew bez zgody posiadacza nieruchomości z parceli nr 1010/28 obręb Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.3 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 257/23 obręb Stare Stawy
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 2454/54 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 22.25 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1769/2, 2010/295, 2006/905 obręb Oświęcim
(wielkość pliku: 22.37 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli 2129/1 obręb Oświęcim
(wielkość pliku: 22.31 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Przebudowa budynku produkcyjnego wraz z instalacjami, zmiana sposobu użytkowania na budynek produkcji i dystrybucji palet i skrzyniopalet oraz budowa silosów i wiaty", planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.17 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 2007/23, 2007/24 położonych w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4.
(wielkość pliku: 22.96 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 2653/132, 2653/277 obręb Dwory 1 oraz 1801 obręb Monowice
(wielkość pliku: 23.22 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 620/10 obręb Oświęcim i 345/15 obręb Zaborze.
(wielkość pliku: 22.39 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
Budowa budynku produkcyjnego chemii budowlanej, farb i systemów dociepleń wraz z częścią socjalno-biurową, instalacjami, placem manewrowym, portiernią i silosami.
(wielkość pliku: 22.99 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenia na usunięcie drzew w parceli nr. 2655/3 obręb Dwory I, położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.9 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1039/20 obręb Poręba Wielka
(wielkość pliku: 22.97 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z gruntu ozn. 1427/76 obręb 0001 przy ul. Orłowskiego w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z gruntu ozn. 421/20 obręb 0001 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.16 Kbajtów)

Postanowienie
"Przebudowa budynku produkcyjnego wraz z instalacjami, zmiana sposobu użytkowania na budynek produkcji i dystrybucji palet i skrzyniopalet oraz budowa silosów i wiaty"
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzewa
Zezwolenia na usunięcie drzewa z parceli nr 1279/42, obręb Brzezinka w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 23.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 532 położonej w pasie drogi wojewódzkiej nr 948 przy ul. Władysława Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 599/138 położonej w rejonie ul. Monowickiej sołectwo Poręba Wielka w Gminie Oświęcim
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2884/3 położonej w Oświęcimiu przy ul. Kolbego 2
(wielkość pliku: 23.04 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wdrożenie innowacyjnej usługi recyklingu metali z obwodów drukowanych w działalności gospodarczej
(wielkość pliku: 23.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/753 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.34 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/22, 2007/23, 2007/24 położonych na terenie szpitala w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.38 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/55 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Instlacja do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacja do produkcji siarczanu miedzi, na działce 2653/176 dwory I
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
"Budowa zakładu do termolizy odpadów organicznych", planowanego na działce nr 2653/312 obręb Dwory I,
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Postanowienie
odmowa dopuszczenie do postępowania, ze względu na brak uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. Budowa zakłądu do termolizy odpadów organicznych.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa stacji zgazowania azotu wraz z instalacją", planowanego na działce nr 2653/219 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 23.04 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1427/76 położonej przy ul. Orłowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.99 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1208/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/175 położonej na terenach przemysłowych w rejonie ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
"Budowa stacji zgazowania azotu wraz z instalacją", planowanego na działce nr 2653/219 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 4 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/314 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2656/35, 2656/34 położonej przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 172/5, 167, 170, 2223, 2222 położonej przy al. Ogrodowej w Grojcu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1337/1 położonej przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 17/5, 17/3, 16/1, 15/1, 14/1, 897/24 położonych w Gminie Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa zbiornika oleju opałowego, na działce nr 4126/4 Dwory I
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2656/63 położonej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 363/20, 363/22, 363/25, 363/19, 363/21, 2651/18, 2651/3, 2651/4, 2011/15, 2011/17 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.31 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/139 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
Budowa zbiornika oleju opałowego, na działce nr 4126/4 Dwory I
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa nowej nawey hali produkcyjnej oraz nadbudowa segmentu socjalno-biurowego w zakładzie IPB Polska w Oświęcimiu, na działce nr 2653/171 Dwory I
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2027/6 położonej przy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
Produkcja półproduktów w postaci paczki z metalu i innych materiałów
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel nr 2505 i 410 położonych przy ul. Dąbrowskiego 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa centrum technologicznego działu badań i rozwoju” planowanego na działkach nr 1800, 1801 obręb Monowice (wcześniej przed scaleniem i podziałem decyzją z dnia 18.10.2016 r. - 1773/108, 1773/113, 1773/114 obręb Monowice), gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.29 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1646 położonej w Gminie Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1269/15 położonej przy ul. Obozowej 40 i 31a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
"Budowa nowej nawy hali produkcyjnej oraz nadbudowa segmentu socjalno-biurowego w zakładzie IPB Polska w Oświęcimiu", planowaną na działce nr 2653/171 obręb Dwory I,
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1883K, 1892K, 1884K w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.3 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1056 położonej przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 854/11 położonej w Gminie Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 421/22 położonej przy ul. 3-go Maja w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/290 położonej przy ul. Żeromskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.1 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/59 położonej przy ul. Bałandy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.91 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1427/76 położonej przy ul. Orłowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 289/151 położonej przy ul. Nad Młynówką, ul. Sadowej, ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.02 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Instalacja formulacji i konfekcji środków ochrony roślin oraz magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działkach nr 1773/121 obręb Monowice, 4126/6 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu przeładunku i przetwarzania odpadów złomu" (wcześniej - „Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu skupu i handlu odpadami złomu"), planowanego na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 24.61 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
„Zagospodarowanie przestrzeni w rejonie Starego Miasta realizowane w ramach zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 249/1, 3942 położonych przy ul. Wiejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4126/7 położonej na terenach przemysłowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 23.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1677/11 położonej przy ul. Kolbego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3290 położonej przy ul. Wiejskiej 42 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Modernizacja Północnej Magistrali Cieplnej w rejonie ul. Dąbrowskiego
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
Realizacja punkt skupu złomu oraz surowców wtórnych
(wielkość pliku: 23.42 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 422/12 położonej przy ul. Zaborskiej 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3298 położonej przy ul. Wiejskiej 48 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1903/82 położonej przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1393/115, 1391/5, 1005/4 położonych przy ul. Kilińskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/46 położonej przy ul. Fabrycznej 1E w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1795/8 położonej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 tj. ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1144/3 i 1144/4 położonych przy ul. Różanej w Babicach.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3925 położonej przy ul. Wiejskiej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3639 położonej przy ul. Zwycięstwa 35C w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 118/13 położonej przy ul. Jagiełły 85 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.4 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1572 położonej przy ul. Nowe Stawy 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.08 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1943/5 położonej przy ul. Klucznikowskiej 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2066/6 położonej przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.99 Kbajtów)

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
"Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2x Dn350 mm w technologii rur preizolowanych", planowaną na działkach nr 721/6, 721/29, 720/10, 691/17, 691/27, 691/28, 686/3, 686/11, 686/12, 673/7, 669/11, 2010/79, 2010/357, 2010/292 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

O odmowie wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu 3 chłodni wentylkatorowych wody obiegowej
O odmowie wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu 3 chłodni wentylkatorowych wody obiegowej
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1566/6 położonej przy ul. Jagiełły 110A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 57/15 położonej przy ul. Ceglanej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2454/56 położonej przy ul. Powstańców Warszawy 1-5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/23 położonej przy ul. Chemików 2a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.96 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2454/45 położonej przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 370/6 położonej przy ul. Lipowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/285 położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 764/19 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1831/206 położonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1831/31, 1528/12 położonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.01 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2017/15 położonej przy ul. Przysiółek Mańki 1A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/36 położonej przy ul. Kopernika w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Postanowienie o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania
Realizacja punkt skupu złomu oraz surowców wtórnych
(wielkość pliku: 23.06 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/22 położonej przy ul. Chemików 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2655/5 położonej przy ul. Lipowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2021/6 położonej przy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.04 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 366/2 położonej przy ul. Sienkeiwicza w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/821 stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego.
(wielkość pliku: 23.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1271/19, 1271/17 położonej przy ul. Obozowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.97 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Park Pojednania Narodów
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Budowa budynku kotłowni olejowej na działce nr 4126/4 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 23.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 829/9 położonej przy ul. Stawowej 2B w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.12 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/32 położonej przy ul. Asnyka 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1216/11 położonej przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.17 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 122/24, 122/26, 122/57 położonej przy ul. Piłsudskiego 15A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 930/2 położonej przy ul. Rolnej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.36 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Instalacja do produkcji dodatku polimerowego (DP) będąca częścią zadania inwestycyjnego: Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”, planowanego na działkach nr 2653/202, 4126/7 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 22.98 Kbajtów)

Postanowienie o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania
"Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu skupu i handlu odpadami złomu", planowanego na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 23.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1337/1 położonej przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1975, 1998/64 położonej przy ul. Krasickiego 64A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 588/34 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1973/1 położonej w pasie drogowym drogi publicznej gminnej tj. ul. Borowiec w sołectwie Zaborze.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/106 położonej na terenach przemysłowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 249, 2255 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 257/33 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel nr 4073 położonej przy ul. Nadwiślańskiej 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1302/60 położonej przy ul. Kalicińskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 257/33 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 422/16 położonej przy ul. Dąbrowskiego 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1538/6 położonej przy ul. Kamieniec 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1095/30 położonej przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/55 położonej w Oświęcimiu stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 23.38 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 555/13 położonej w Porębie Wielkiej w pasie drogowym drogi publicznej gminnej.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 513/10 położonej przy ul. Jagiełły 86 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1384/7 położonej przy ul. Legionów 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1983/11 położonej przy ul. Krasickiego 50 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/59, 1773/58, 2653/240 położonych na terenach przemysłowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce nr 2653/176 Dwory I
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
Rekultywacja wyrobiska górniczego
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 380/25 położonej przy ul. Zagrodowej 53 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 813/2 położonej przy ul. Grabowieckiej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1146/36 położonej przy ul. Więźniów Oświęcimia 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1694/3 położonej przy ul. Pod Borem 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2852 położonej przy ul. Reja 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1013/1 położonej przy ul. Szpitalnej 33 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/55 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2442/4 i nr 1137/6 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 421/20 położonej przy ul. 3 Maja i ul. Nojego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1427/76 położonej przy ul. Orłowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Adaptacja istniejących obiektów i terenu na potrzeby obiektu handlowo-magazynowego sprzedaży hurtowej blachy i innego asortymentu związanego z budową poryć dachowych oraz punktu skupu i handlu odpadami złomu", przy ul. Unii Europejskiej, na działkach nr 2653/240 obręb Dwory I, 1773/58, 1773/59 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.82 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Dostosowanie instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu", planowanego na działkach nr 1223/5, 1223/8, 1223/9 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 23.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1408/7 położonej przy ul. Szarych Szeregów 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/122 położonej przy ul. Paździory 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3175 położonej przy ul. Koszykowej 27 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1258/2 położonej przy ul. Obozowej 39 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.9 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/60 położonej przy ul. Sakranusa 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
„Termomodernizacja wraz z remontem instalacji c.o. i modernizacją węzła cieplnego Miejskiego Przedszkola nr 15”, planowanego na działce nr 2006/787
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
„Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 7”, planowanego na działce nr 2006/538
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
„Termomodernizacja z przebudową instalacji c.o. i instalacji odgromowej budynku „Harcówki” przy Szkole Podstawowej nr 4”, planowanego na działce nr 2006/694 obręb Oświęcim
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
„Termomodernizacja i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 14”, planowanego na działce nr 2006/88 obręb Oświęcim
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Postanowienie o zwolnieniu z obowiązku oceny oddziaływania.
Dostosowanie instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnej technologi intensyfikacji redukcji związków azotu
(wielkość pliku: 23.82 Kbajtów)

Postanowienie o zwolnieniu z obowiązku oceny oddziaływania.
"Adaptacja istniejących obiektów i terenu na potrzeby obiektu handlowo-magazynowego sprzedaży hurtowej blachy i innego asortymentu związanego z budową poryć dachowych oraz punktu skupu i handlu odpadami złomu", przy ul. Unii Europejskiej, na działkach nr 2653/240 obręb Dwory I, 1773/58, 1773/59 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/145 położonej na terenach przemysłowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 257/33 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1336 położonej przy ul. Kraszewskiego 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/98 położonej przy ul. Sakranusa 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 509/4 położonej w pasie drogowym nr 1897 K.
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/483 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1897K.
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/114, 1773/81, 4126/6 położonych na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 23.1 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1150/92 położonej przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporzadzenia raportu
Budowa zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne na paliwa płynne.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne na paliwa płynne.
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 108/18 położonej przy ul. Jagiełły 77b w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2655/33 położonej przy ul. Lipowej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 362/9, 362/26 położonej przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1677/11 położonej przy ul. Kolbego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/22 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 967/7 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 24b w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwplenie na usunięcie drzew z parceli nr 1903/81 położonej przy ul. Leszczyńskiej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 676/6 położonej przy ul. Pod Krukami 3a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1285/11 położonej przy ul. Krzywej 27 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2775 położonej przy ul. Zamkowej 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 458/17 położonej przy alei Tysiąclecia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/63 położonej przy ul. Sakranusa 22 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1084/32 położonej przy ul. Jezioro 33-35 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/34 położonej przy ul. Przy Potoku 11 (Rodzinny Ogród Działkowy nr 587) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 3/2016
Instalacja do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X, na działkach nr 2653/202, 2653/203, 4126/7 Dwory I
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa instalacji do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacji do produkcji siarczanu miedzi” planowanego na działce nr 2653/176 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 23.07 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 317/14 położonej przy ul. Kościeleckiej 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 730/35, 729/27 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/23 położonej przy ul. Chemików 2A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1402/21 położonej przy ul. Garbarskiej, Obozowej i Osiedlowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.96 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2655/3 położonej na terenach przemysłowych położonych przy ul. Lipowej 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1662/3 położonej przy ul. Granicznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 883/2 położonej przy ul. Polowieckiej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.02 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1416/21 położonej przy ul. Szarych Szeregów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.91 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 421/20 położonej przy ul. 3-go Maja w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2807 położonej przy ul. Porębskiego 37 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 131/16 położonej przy ul. Fika w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/51 położonej przy ul. Bałandy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 255/14 położonej przy ul. Przecznej 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/32 położonej przy ul. Asnyka 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1382/41 i 1384/87 położonej przy ul. Legionów 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/46 położonej przy ul. Fabrycznej 1E w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1366/24 położonej przy ul. Cichej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 834/22 położonej przy ul. Głowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 834/22 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 491/1 i nr 229/483 położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1897K przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.02 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
Zabudowa otwartych kanałów przemysłowych. Na działkach 2102/1, 2113/3 Dwory I, 1044/5, 1050/2 Monowice
(wielkość pliku: 23.08 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 351/47 położonej przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1233/53 położonej przy ul. Chopina 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 859/1 położonej przy ul. Fabrycznej 52 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/34 położonej przy ul. Przy Potoku 11 9Rodzinny Ogród działkowy nr 430) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 789/1 i 789/2 położonej przy ul. Konopnickiej 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/34 położonej przy ul. Przy Potoku 11 (Rodzinny Ogród Działkowy nr 491) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1585/4 położonej przy ul. Nowe Stawy 3A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1526/13 położonej przy ul. Kamieniec 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 319/16 i 319/18 położonej przy ul. Zagrodowej 32 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 868/1 i 868/2 położonych przy ul. Grobelnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1510/44 położonej przy ul. Legionów 56A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3345 położonej przy ul. Zwycięstwa 55 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.07 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 756 położonej przy ul. Pod Olszyną 32 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1589 położonej przy ul. Granicznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 975 położonej przy ul. Rolnej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1978/1 położonej przy ul. Piłsudskiego 63 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 9/1 położonej przy ul. Nowe Stawy 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/122 i 1773/105 położonych na terenach przemysłowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/34 położonej przy ul. Przy Potoku 11 (Rodzinny Ogród Działkowy nr 434) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 421/20 położonej przy ul. 3-go Maja i Nojego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1538/6 położonej przy ul. Kamieniec 25 (Rodzinny Ogród Działkowy nr 4) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.39 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/34 położonej przy ul. Przy Potoku 11 (Rodzinny Ogród Działkowy nr 245) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/420 położonej przy ul. Zaborskiej 116 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3169 położonej przy ul. Koszykowej 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu obsługi samochodów ciężarowych i pawilonu usługowo-handlowego, na działce 2653/199 Dwory I
(wielkość pliku: 23.25 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/55 położonej przy ul. Olszewskiego 28-28A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1510/93 położonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3203 położonej przy ul. Koszykowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 494 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/163 położonej przy ul. Zaborskiej 112 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 227/585 położonej przy Św. Barbary w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2510 położonej przy ul. Cichej 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2656/37 położonej przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2196/1 i 2180/12 położonych przy ul. Nadwiślańskiej 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1422/5 położonej przy ul. Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2217/13 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/746 i 2006/821 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 422/18 położonej przy ul. Dąbrowskiego 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/34 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 268 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1357/37 położonej przy ul. Cynkowej 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 490 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Postanowienie o sprostowaniu
Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2016/10, 2653/130, 2653/204 położonych na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 692/10 położonej przy ul. Pod Krukami 16 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1538/6 położonej przy ul. Kamieniec 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Głowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 44.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie R.O.D. "Kamieniec" w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 46.31 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Głowackiego 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 45.26 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 360/7 położonej przy ul. Zagrodowej 43 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1537/12 położonej przy ul. Kamieniec 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1976/5 i 1976/6 położonej przy ul. Krasickiego 62 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4041 położonej przy ul. Zwycięstwa 227 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/229 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/467 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 581 i 369/4 położonej przy ul. Pod Olszyną 22 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 145/4 położonej przy ul. Jagiełły 74 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2016
Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole wraz z infrastrukturą
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 23.17 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1/2016
Instalacja do magazynowania i podawania mułu węglowego do kotła OFz-140 (fluidalnego), na działce nr 2653/217 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 22.91 Kbajtów)

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
Instalacja do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X, na działkach nr 2653/202, 2653/203, 4126/7 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 46.2 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
Termomodernizacja Przychodni Rejonowej nr 1
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na gruncie położonym przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 45.99 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
Termomodernizacja Przychodni Rejonowej nr 3
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej działki stanowiące własność Skarbu Państwa oraz wnioskującego.
(wielkość pliku: 49.38 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działek położonych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 45.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na gruncie położonym przy ul. Tysiąclecia 29 - 33 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 48.36 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej tj. ul. Obozowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 44.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 44.22 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 44.46 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 45.42 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Gospodarczej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 45.13 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 44.48 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Struga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 45.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na gruncie położonym przy ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 45.03 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce przy ul. Wilkosza w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 43.94 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa parkingu w systemie park&Ride na działce 2442/11 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1905/30 położonej przy ul. Jaracza w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwoleniena usunięcie drzew z parceli nr 1418/5 położonej przy ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3378 położonej przy ul. Wiejskiej 92 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1975,1998/64 i 1286/3 położonych przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2953, położonej przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/276 położonej przy ul. Chopina w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 921/10 położonej przy ul. Polowieckiej 3c w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1357/50 położonej przy ul. Cynkowej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/283 położonej na terenach przemysłowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 920/4 położonej przy ul. Polowieckiej 3a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/203, 2653/202, 1426/7 położonych na terenach przemysłowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.12 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko
Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole wraz z infrastrukturą. Działki nr 1831/206, 1831/74, 1831/62, 1831/200, 1528/10, 1526/2, 1795/8 obręb Oświęcim
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko
Instalacja magazynowania i podawania mułu węglowego do kotła OFz-140 (fluidalnego), na działce 2653/217 Dwory I
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu
Instalacja do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X, na działkach 2653/202, 2653/203, 4126/7 Dwory I
(wielkość pliku: 23.39 Kbajtów)

Postanowienie o odmowie wszczęcia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku o nr inwe. A-51 tzw. "Starego Teatru" dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście wraz z infrastrukturą techniczną.
(wielkość pliku: 23.73 Kbajtów)

Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu
Instalacja do produkcji polistyrenu do spieniania InVentoX na działkach 2653/202, 2653/203, 4126/7 Dwory I
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego na działce nr 1044/2 obręb Monowice
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/861 położonej przy ul. Batorego oraz nr 2839 położonej przy ul. Reja w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1538/6 położonej przy ul. Kamieniec 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1538/6 położonej przy ul. Kamieniec 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 105/3 położonej przy ul. Kościeleckiej 4A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3406 położonej przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 672/1 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 Gliwice-Kraków.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 701/2 położonej przy ul. Pod Krukami w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1411/6 położonej przy ul. Granicznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1401/34 położonej przy ul. Granicznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku oceny oddziaływania
Zmiana decyzji nr 16/2015 - Rozbudowa rurociągu gazu kopalnianego - pochodnia gazowa dla Wydziału Energetycznego Synthos Dwory 7. Działki nr 2653/96, 4126/7, 2653/217 Dwory I
(wielkość pliku: 23.1 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 124/7 położonej przy ul. Łegowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 920/4 położonej przy ul. Polowieckiej 3a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 900/50 położonej przy ul. Nideckiego 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/145 położonej przy ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1599/11 położonej przy ul. Nowe Stawy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2504/2 położonej przy ul. Dworcowej 8A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2210 położonej przy ul. Ks Knycza w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1299/18 położonej przy ul. Makowskiego 16 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 118/1 położonej przy ul. Jagiełły 89 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 70 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.24 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1903/1 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1881 K w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.97 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 674/1 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16, 2007/8, 2007/13 i 2024 położonych przy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/34 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/856 położonej przy ul. Zaborskiej 54 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1538/6 i 1537/12 położonych przy ul. Kamieniec 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1381/100 i 1381/73 położonych przy ul. Garbarskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 680/5 położonej przy ul. Pod Krukami w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1391/5 i 1391/11 położonych przy ul. Kilińskiego 15 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.44 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1490/16 i nr 513/2 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.98 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1557/6 położonej przy ul. Kamieniec 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1384/89 położonej przy ul. Konarskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 912/8 położonej przy ul. Wiejskiej 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 894/17 położonej przy ul. Nideckiego 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/32 położonej przy ul. Asnyka 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Instalacja do produkcji fenoksykwasów 2,4-D, MCPA z możliwością produkcji MEKOPROPU-P wraz z instalacjami do formulacji środków ochrony roślin oraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działkach 1773/121 obręb Monowice i 4126/6 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 24.48 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 717/2 położonej przy ul. Gospodarczej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/22 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 363/20 położonej przy ul. Dąbrowskiego 70 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1903/86, 720/4, 1903/16 położonych przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1160/2 położonej przy ul. Kwiatowej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 227/623 położonej przy ul. Sadowej 35 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1795/8 położonej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 tj. ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa parkingu w systemie Park&Ride. Dz. nr. 2442/11 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa nowej instalacji do przetwarzania odpadów - kabli w istniejącym budynku - mini linia recyklingu kabli. Dz. nr 623/13, 622/9 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 24.15 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 343/22 położonej przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1538/6 położonej przy ul. Kamieniec 25 (ROD nr 30) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1345 położonej przy ul. Granicznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2196/5 położonej przy ul. Nadwiślańskiej 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2129/1 położonej przy ul. Krasickiego 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 118/17 i 609 położonych przy ul. Jagiełły87 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opracowanie przebudowy ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 24.08 Kbajtów)

Postanowienie
Budowa nowej instalacji do przetwarzania odpadów - kabli w istniejącym budynku - tzw. mini linia recyklingu. Na działkach 623/13, 622/9 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 22.46 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1048 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1888 K tj. ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 257/33 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stare Stawy" w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.36 Kbajtów)

Postanowienie
Budowa parkingu w systemie Park&Ride na działce 2442/11 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 23.22 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 100/23 położonej przy ul. Kościeleckiej 12 a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 100/21 położonej przy ul. Kościeleckiej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2883/1 położonej przy ul. Klucznikowskiej 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/95 i 1773/37 położonych w Oświęcimiu na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 23.15 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno - biurową na działce nr 2653/176 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 23.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1039/26 położonej przy ul. Koszykowej 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 893/6 położonej przy ul. Nideckiego 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2017/12 położonej przy ul. Przysiółek Mańki w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 112/23 położonej przy ul. Ceglanej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/165 położonej przy ul. Strzeleckiej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1273/12, 1273/13 i 1273/33 położonych przy ul. Korczaka 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1439/37 położonej przy ul. Powstańców Śląskich 14 w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 23.45 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 514/16 położonej przy ul. Zagrodowej 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 257/9 położonej przy ul. Przy Potoku 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Postanowienie zwalniajace przedsięwzięcie z oceny oddziaływania
„Opracowanie projektu rozbudowy ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1269/15 położonej przy ul. Obozowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 947/1 położonej przy ul. Rolnej 16 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/224 położonej przy ul. Piłsudskiego 44 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1908/4 i 1908/6 położonych przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.06 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 251/3 położonej przy ul. Królowej Jadwigi 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiazku oceny oddziaływania
Budowa budybku produkcyjno-magazywnowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2653/176 Dwory I
(wielkość pliku: 23.13 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa rurociagu przesyłowego gazu kopalnianego - flara gazowa dla Wydziału Energetycznego Synthos Dwory 7. 2653/96 Dwory I
(wielkość pliku: 23.18 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2404/1 położonej przy ul. Pod Krukami 35 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4097 położonej przy ul. Nadwiślańskiej 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 928/4 położonej przy ul. Nideckiego 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 124/12 położonej przy ul. Jagiełły 90 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1622/2 położonej przy ul. Granicznej 31 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1279/23 i nr 1903/1 stanowiących własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1795/8 położonej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 tj. ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.9 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1152/5 położonej przy ul. Różanej 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1029/2 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/325 położonej przy ul. Paździory 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 547 położonej przy ul. Zagrodowej 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 999/1 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/285 położonej przy ul. Żwirki i Wigury 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.15 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Rozbudowa rurociągu przesyłowego gazu kopalnianego - pochodnia gazowa dla Wydziału Energetycznego Synthos Dwory 7”, planowanego na działce 2653/96 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/176 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozpoczęcie działalności w zakresie odzysku odpadów tworzyw sztucznych i opakowań z papieru i tektury", na działce 2653/221 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4010 położonej przy ul. Zwycięstwa 205 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/202, 1773/95, 1773/37 położonych na terenach przemysłowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.96 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1477/18 położonej przy ul. Legionów 62 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1252/7 położonej przy ul. Małej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/37, 720/39 i 2010/77 położonych przy ul. Asnyka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.98 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 112/25 położonej przy ul. Ceglanej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 251/3 położonej przy ul. Królowej Jadwigi 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci gzowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 735/1, 731/4, 730/2, 724/4, 724/3, 720/1, 718/3 obręb Monowice
(wielkość pliku: 23.22 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 18/75 położonej przy ul. Klucznikowskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1385/8 położonej przy ul. Konarskiego 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 912/8 położonej przy ul. Wiejskiej 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 223/1 położonej przy ul. Parkowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
Rozpoczęcie działalności w zakresie odzysku odpadów tworzyw sztucznych z opakowań z papieru i tektury na działce 2653/221 obręb Dwory I
(wielkość pliku: 22.05 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 93/7 położonej przy ul. Ceglanej 15 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1385/79 położonej przy ul. Konarskiego 19A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/81 położonej przy ul. Nideckiego 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/22 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 72/26 położonej przy ul. Brzechwy 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 418/10 położonej przy ul. Wąwóz 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/574 położonej przy ul. Paździory 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/175 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 653/276 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1709/7 położonej przy ul. Pod Borem 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2626 położonej przy ul. Gospodarczej 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/199 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3401 położonej przy ul. Zwycięstwa 87 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1490/26 położonej przy ul. Legionów 78 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/225 położonej przy ul. Kownackiej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1252/7 położonej przy ul. Małej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 254/2 położonej przy ul. Przy Potoku 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1007/10 położonej przy ul. Dąbrowskiego 49 w Oświęcimiu.l.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1418/1 położonej przy ul. Młyńskiej 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1335/7 położonej przy ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1706/2 i 1706/8 położonej przy ul. Pod Borem 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/139 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 85 położonej przy ul. Koszykowej 95 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 85 położonej przy ul. Koszykowej 95 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/238 położonej przy ul. Piłsudskiego 34 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2068/2 położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.47 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 421/26 położonej przy ul. Dąbrowskiego 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 237/1 położonej przy ul. Jagiełły 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 12/4 położonej przy ul. Nowe Stawy 9A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1948/7 położonej przy ul. Solnej 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 819/6 położonej przy ul. Grabowieckiej 2A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 458 położonej przy ul. Zagrodowej 22 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 894/20 położonej przy ul. Nideckiego 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1233/72 położonej przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/22 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 930/2 położonej przy ul. Rolnej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.28 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 900/50 położonej przy ul. Nideckiego 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 817/6 i 817/7 położonej przy ul. Grabowieckiej 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/220 położonej przy ul. Chopina 33 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Instalacja do produkcji cylindrów drukarskich na działce 717/6 obręb Monowice
(wielkość pliku: 22 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu średniego ciśnienia ul. Ogody, Legionów, Żołnierzy Września, Kolbego, Ostatni Etap, Pławska
(wielkość pliku: 23.07 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 23.22 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Budowa wiaty linii przygotowania wsadu wraz z boksami magazynowymi w Filii Oświęcim, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową
(wielkość pliku: 22.1 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Linia do wytwarzania folii tworzywowych metodą ekstruzyjną", na działce 717/2 Monowice
(wielkość pliku: 22.04 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku oceny oddziaływania
Instalacja do produkcji cylindrów drukarskich na działce 717/6 obręb Monowice
(wielkość pliku: 22.25 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku oceny oddziaływania
"Budowa wiaty linii przygotowania wsadu wraz z boksami magazynowymi w Filii Oświęcim, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową." Na działkach 2433/3, 2433/2 gmina Oświęcim, 1725/14, 1725/13 gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.18 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku oceny oddziaływania
Linia do wytwarzania folii tworzywowych metodą ekstruzyjną", na działce 717/2 Monowice
(wielkość pliku: 22.16 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów"
(wielkość pliku: 22.19 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/44 położonej przy ul. Syreniusza 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1490/36 położonej przy ul. Więźniów Oświęcimia 65 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4126/6, 1773/121 oraz 1773/9, 2653/277, 4126/7, 2653/131 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Postanowienie
Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Postanowienie
Budowa parku miejskiego na ternie Bulwarów w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.36 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 717/2 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4126/5 i 1773/118 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.98 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 677/15 położonej przy u l. Pod Krukami 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1526/29 położonej przy ul. Głogowej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 366/25 położonej przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.87 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1010/28 położonej w Oświęcimiu na terenie zbiorników wody przemysłowej Kruki.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Postanowienie nakłądające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego w Oświęcimiu, na działce nr 1044/2
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 478/3 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli nr 1779/1 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.9 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1651 położonej przy ul. Makuszyńskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 802 położonej przy ul. Grabowieckiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1298/15 położonej przy ul. Chemików 27 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.3 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1323/7 położonej przy ul. Krzywej 2A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa podziemnej linii kablowej SN 15kV na działce 2523 obręb Brzezinka
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2881 położonej przy ul. Jagiełły 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/418 położonej przy ul. Zaborskiej 114 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1112 położonej przy ul. Chrobrego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.97 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce i budowie sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ul. Chemików w Oświęcimiu. Inwestycja projektowana jest na działce nr 2665/2 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.62 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1113 położonej przy ul. Staffa 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2668/3 położonej przy ul. Chemików 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1908/4 i 1908/6 położonej przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.04 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/79 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1269/15 położonej przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/149 położonej przy ul. Piłsudskiego 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/38 położonej przy ul. Grottgera 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 950/2 położonej przy ul. Dąbrówki 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1358/21 położonej przy ul. Konarskiego 20a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1343/40 i 1343/37 położonej przy ul. Łukowej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/746, 2006/1129 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1358/24 położonej przy ul. Konarskiego 20a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/122 położonej przy ul. Paździory w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1147 położonej przy ul. Kwiatowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zabudowa zbiornika pod olej naftenowy, na działce 1773/55
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zabudowa zbiornika pod olej naftenowy, na działce 1773/55
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1526/69 położonej przy ul. Zajazdowej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na ucunięcie drzew z parceli nr 2165 położonej przy ul. Wysokiej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 776/16 położonej przy ul. Głowackiego 3 w oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 910/11 położonej przy ul. Dąbrowskiego 68 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1331/1położonej przy ul. Dworcowej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Instalacja do produkcji geokompozytu - dodatku w formie proszkowej do produkcji polistyrenu do spieniania
(wielkość pliku: 22.4 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: rozbudowa sieci gazowej ś/pr PE32 wraz z budową przyłącza gazu do budyku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: rozbudowa sieci gazowej ś/pr PE32 wraz z budową przyłącza gazu do budyku
(wielkość pliku: 23.86 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów, na działce 2456/1 obręb Brzezinka, gmina Miasto Oświęcim
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów, na działce 2456/1 obręb Brzezinka, gmina Miasto Oświęcim
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 894/6 położonej przy ul. Nideckiego 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2457 położonej przy ul. Kolbego 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/250 położonej przy ul. Unii Europejskiej 21 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1878 położonej przy ul. Żołnierzy Września 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.08 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające przedsięwzięcie pn.: Zabudowa zbiornika pod olej naftenowy, planowanego na działce nr 1773/55
Postanowienie zwalniające przedsięwzięcie pn.: Zabudowa zbiornika pod olej naftenowy, planowanego na działce nr 1773/55
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna-Oświęcim-wykonanie dokumentacji projektowej
(wielkość pliku: 23 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/219 położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 325/17 położonej przy ul. Zagrodowej 42 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające przedsięwzięcie z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
Punkt zbierania odpadów na działce 2456/1
(wielkość pliku: 21.93 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające przedsięwzięcie z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
Punkt zbierania odpadów na działce 2456/1
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa bazy magazynowej kwasu solnego - budowa zbiornika o pojemności 1000m3
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 72/11 położonej przy ul. Brzechwy 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1216/11 położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3176 położonej przy ul. Koszykowej 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/25 położonej przy ul. Krasickiego 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 657/13 położonej przy ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1137/1 położonej przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew .
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 895/3 położonej przy ul. Polowieckiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 118/13 położonej przy ul. Jagiełły 85 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.39 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2348 i 186/2 położonej przy ul. Rynek Główny 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/606 położonej przy ul. Paździory 14A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1084/32 położonej przy ul. Jezioro 33-35 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowienie "Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna - Oświęcim- wykonanie dokumentacji planistycznej."
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 149/3 położonej przy ul. Górnickiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 881/9 położonej przy ul. Polowieckiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3203 położonej przy ul. Koszykowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/126 położonej przy ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 906/10 położonej przy ul. Konarskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 122/10 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1273/43 położonej przy ul. Korczaka 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Postanowienie.
Postanowienie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn. Rozbudowa bazy magazynowej kwasu solnego - budowa zbiornika o pojemności 1000 m3.
(wielkość pliku: 22.43 Kbajtów)

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przebudowa gazociągu przyłączeniowego do SRP Oświęcim Nowa.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/101, 2653/138, 2653/104 położonej w Oświęcimiu na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 23.04 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 610/4 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/253 położonej przy ul. Unii Europejskiej 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/36 położonej przy ul. Sakranusa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.29 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Dwory - Libet II.
(wielkość pliku: 22.34 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1910/12 położonej przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2744 położonej przy ul. Wilkosza w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2875 położonej przy ul. Konarskiego 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/268 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Montaż instalacji wody anoniakalnej w Oświęcimiu w rejonie ul. Chemików"
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3225 położonej przy ul. Koszykowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2266/1 i 1491 położonych przy ul. Granicznej 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2505 i 410 położonej przy ul. Dąbrowskiego 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 12/4 położonej przy ul. Nowe Stawy 9A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/16 położonej przy ul. Harcerskiej 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/276 położonej przy ul. F.Chopina w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3233 położonej przy ul. Wiejskiej 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4129/1położonej na terenach przemysłowych przy ul. Zwycięstwa.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Postanowienie.
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/234, 2653/235, 2653/236, 2653/241, 2653/243, 2653/270, 2653/271, 2653/272 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1295/3 położonej przy ul. Krzywej 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3233 położonej przy ul. Wiejskiej 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/237, 2653/238, 2653/273, 2653/274, 2653/275 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakład produkcji styropianu przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.44 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Montaż instalacji wody amoniakalnej < 25 % przy budynku E-227.
(wielkość pliku: 22.65 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zakład produkcji styropianu przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/237, 2653/238, 2653/273, 2653/275 położonych w Oświęcimiu na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z działek położonych na terenach przemysłowych oraz z działek położonych przy ul. Wodociągowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.08 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1779/1 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1893K.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 361/5 położonej przy ul. Zwycięstwa 135 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2016/10 oraz nr 1773/98 położonych w Oświęcimiu na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 23.02 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1258/2, 1271/17, 1259/4 położonej przy ul. Obozowej 39 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 227/610 położonej przy ul. Sadowej 69 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 728/1 położonej przy ul. Kolbego w Oświęcimiu,
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1048 położonej przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.44 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1948/7 położonej przy ul. Solnej 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/601 położonej przy ul. Zaborskiej 118 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1273/20 położonej przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/203 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1402/3 przy ul. Obozowej oraz parceli nr 1235/2 przy ul. Dąbrowskiego.
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1384/45 położonej przy ul. Konarskiego 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 766 położonej przy ul. Foksa 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 926/2 położonej przy ul. Polowieckiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/12 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.97 Kbajtów)

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zmiany przedsięwzięcia.
Budowa stacji paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową.
(wielkość pliku: 22.15 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/19 położonej przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 148/9 położonej przy ul. Przysiółek Bajcarki 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1415/24 położonej przy ul. Krętej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.07 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew .
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1452/36 położonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 420/19 i 420/11 położonej przy ul. 3-go Maja w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa gazociągu przyłączeniowego DN150 CN 2,5 MPa.
(wielkość pliku: 23.07 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie parceli ozn. 2006/899, położonej w pasie drogowym ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 26.76 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących w Oświęcimiu na terenie nieruchomości obejmującej parcelę ozn. nr 1976/6, zlokalizowaną przy ul. Krasickiego 62.
(wielkość pliku: 26.63 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 34/5, zlokalizowanej przy ul. Jagiełły 95 a.
(wielkość pliku: 26.55 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr 1233/72, zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury 4.
(wielkość pliku: 26.62 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli ozn. nr 1395/11, zlokalizowanej przy ul. Garbarskiej 14.
(wielkość pliku: 26.56 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących w Oświęcimiu na terenie działki ozn. nr 1485/11, zlokalizowanej przy ul. legionów 68.
(wielkość pliku: 26.59 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 3454, zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa 133.
(wielkość pliku: 26.6 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli ozn. nr 2653/65, położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 26.66 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli ozn. nr 1773/23, położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 26.58 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usuniecie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli ozn. nr 2653/65, położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 26.7 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli ozn. nr 2653/139, położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 26.62 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę ozn. nr 2558, zlokalizowaną przy ul. Piasek.
(wielkość pliku: 26.62 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie parceli ozn. nr 2668/3, położonej przy ul. Chemików 18.
(wielkość pliku: 26.58 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę ozn. nr 418/10 zlokalizowaną przy ul. Wąwóz 2.
(wielkość pliku: 26.66 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę ozn. nr 1717/1, zlokalizowaną przy ul. Pod Borem 13.
(wielkość pliku: 26.6 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 2791, zlokalizowanej przy ul. Porębskiego 5.
(wielkość pliku: 26.58 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr 2790 zlokalizowanej przy ul. Porębskiego 3.
(wielkość pliku: 26.56 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 904/75 przy ul. Strzeleckiej 4.
(wielkość pliku: 26.56 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 1081/9, przy ul. Olszewskiego 56.
(wielkość pliku: 26.49 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 998/1, przy ul. Stara Droga 5.
(wielkość pliku: 26.57 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości, obejmującej parcelę nr 2660/6 i 350/10 przy ul. Pod Krukami 26.
(wielkość pliku: 26.59 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 1237/11 przy ul. Chemików 26.
(wielkość pliku: 26.52 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 1394/9 przy ul. Garbarskiej 3.
(wielkość pliku: 26.5 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie krzewów.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie krzewów rosnących na terenie działki nr 923/5, przy ul. Polowieckiej.
(wielkość pliku: 26.56 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1724/5, przy ul. Pod Borem 15.
(wielkość pliku: 26.59 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli nr 1145/6 i 1146/3, przy ul. Więźniów Oświęcimia.
(wielkość pliku: 26.63 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1895K, przy ul. Zwycięstwa na gruncie ozn. nr 2217/13.
(wielkość pliku: 26.7 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli ozn. nr 720/32 zlokalizowanej przy ul. Asnyka.
(wielkość pliku: 26.47 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 Gliwice- Kraków na gruncie ozn. nr 1777.
(wielkość pliku: 26.6 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa gazociągu przyłączeniowego DN150 CN 2,5 MPa.
(wielkość pliku: 23.1 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 998/1 przy ul. Stara Droga 5.
(wielkość pliku: 26.51 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie krzewów.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie krzewów rosnących na terenie działki nr 923/5 przy ul. Polowieckiej.
(wielkość pliku: 26.57 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli nr 1145/6 i 1146/3 przy ul. Więźniów Oświęcimia.
(wielkość pliku: 26.56 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 1394/9 przy ul. Garbarskiej 3.
(wielkość pliku: 26.52 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcele nr 98/4 przy ul. Kościeleckiej 10.
(wielkość pliku: 26.56 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 514/6 przy ul. Zagrodowej 34.
(wielkość pliku: 26.51 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcele nr 1724/5 przy ul. Pod Borem 15.
(wielkość pliku: 26.55 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na gruncie oznaczonym nr 1948/4, położonym przy ul. Solnej 45.
(wielkość pliku: 26.62 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę ozn. nr 1385/38, zlokalizowaną przy ul. Konarskiego 17.
(wielkość pliku: 26.53 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na gruncie ozn. nr 2006/1172 przy ul. Pilata 8-12.
(wielkość pliku: 26.54 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na gruncie nr 903/51 przy ul. Bałandy, nr 894/20 przy ul. Nideckiego 13, nr 903/50 przy ul. Nideckiego 24, nr 903/51 przy ul. Bałandy 42 oraz nr 904/178 przy ul. Nideckiego 18.
(wielkość pliku: 26.55 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 229/505, 229/503, 229/501, 229/499, 229/497, 229/495, 229/493, 229/491, 229/489, 229/504, 229/502, 229/500, 229/498, 229/496, 229/494, 229/873, 229/246, 229/247, 229/250, 229/251, 229/254, 229/255, 229/258, 229/259, 229/261, 229/871, 229/872 przy ul. Królowej Jadwigi.
(wielkość pliku: 26.67 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 3427 przy ul. Zwycięstwa 103.
(wielkość pliku: 26.59 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1490/37 przy ul. Legionów.
(wielkość pliku: 26.6 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1217/21 przy ul. Różanej.
(wielkość pliku: 26.59 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcele nr 376 i 288/26 przy ul. Pod Olszyną 29.
(wielkość pliku: 26.62 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1425/67 przy ul. Polnej.
(wielkość pliku: 26.61 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1027/14 przy ul. Wysokie Brzegi.
(wielkość pliku: 26.64 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1649/1 przy ul. Granicznej.
(wielkość pliku: 26.61 Kbajtów)

Decyzja o wydaniu pozwolenia na usunięcie drzew.
Decyzja o wydaniu pozwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 320/9 przy ul. Zagrodowej.
(wielkość pliku: 26.58 Kbajtów)

Decyzja o wydaniu pozwolenia na usunięcie drzewa.
Decyzja o wydaniu pozwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 309/1 przy ul. Zagrodowej.
(wielkość pliku: 26.58 Kbajtów)

Decyzja o wydaniu pozwolenia na usunięcie drzew.
Decyzja o wydaniu pozwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 2007/16 przy ul. Wysokie Brzegi 4.
(wielkość pliku: 26.56 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 229/136 przy ul. Wysokie Brzegi 3.
(wielkość pliku: 26.55 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1273/19 przy ul. Korczaka 2.
(wielkość pliku: 26.57 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli nr 2656/49, położonej przy ul. Dąbrowskiego 149.
(wielkość pliku: 26.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli nr 2653/76 przy ul. Chemików 1/E-56.
(wielkość pliku: 26.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli nr 2457 przy ul. Kolbego 19.
(wielkość pliku: 26.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1490/18 przy ul. Legionów 68 A.
(wielkość pliku: 26.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 1441/4 przy ul. Prusa.
(wielkość pliku: 26.65 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 229/136 przy ul. Paździory.
(wielkość pliku: 26.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcele nr 1033/5 i 1030/32 przy ul. Bema.
(wielkość pliku: 26.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących pod linią energetyczną 220 kV Byczyna-Poręba, Poręba-Czeczot na terenie parceli nr 1699/8 i 1699/6 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 26.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości obejmującej parcelę nr 2653/86 w rejonie ul. Chemików.
(wielkość pliku: 26.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości, obejmującej parcelę nr 422/12 przy ul. Zaborskiej 23.
(wielkość pliku: 26.5 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości obejmującą parcelę nr. 328/2 przy ul. Pod Olszyną.
(wielkość pliku: 26.48 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości, obejmujących parcele nr 4126/2, 2653/203, 1773/67, 2653/138, 2653/217 przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 26.67 Kbajtów)

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli nr 900/50 przy ul. Nideckiego 26.
(wielkość pliku: 26.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli numer 1779/1 położonej przy ulicy Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 26.71 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa stacji paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową.
(wielkość pliku: 22.09 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Instalacja doświadczalna w skali półtechnicznej do syntezy półproduktów do produkcji substancji aktywnych środków ochrony roślin.
(wielkość pliku: 22.11 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa nowej instalacji do wytwarzania antyutleniaczy DAPD o wydajności 15 tys. ton/rok.
(wielkość pliku: 22.17 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa stacji paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową.
(wielkość pliku: 22.29 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1111/10 położonej przy ul. Willowej 7 w Brzeszczach.
(wielkość pliku: 23.05 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2260/2 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/12 położonej przy ul. Krasickiego 42 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 72/52 położonej przy ul. Klucznikowskiej 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 328/2 położonej przy ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 900/50 położonej przy ul. Nideckiego 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 227/319 położonej przy ul. Św. Barbary w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1146/36 położonej przy ul. Więźniów Oświęcimia 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/590 położonej przy ul. Zaborskiej 48d w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3790 położonej przy ul. Koszykowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1138/37 położonej przy ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 21/10 położonej w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 118
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 289/87, 289/88, 542, 289/3 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.08 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięci drzew z parceli nr 1978/1 położonej przy ul. Piłsudskiego 63 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2260/2 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1223/8 i 1223/9 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3558 i 3565 położonej przy ul. Zwycięstwa 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 115/2 i 116/2 położonej przy ul. Ceglanej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1428/7 położonej przy ul. Polnej 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/32 położonej przy ul. Asnyka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3207 położonej przy ul. Koszykowej 91 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1293/1 położonej przy ul. Krzywej 33 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa nowej instalacji BATCH SSBR do produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego styrenowo - butadienioego.
(wielkość pliku: 21.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/41 położonej przy ul. Asnyka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 968/1 położonej przy ul. Szpitalnej 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3558 i 3565 położonej przy ul. Zwycięstwa 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3284 położonej przy ul. Koszykowej 115 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2455/25 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 72/52 położonej przy ul. Klucznikowskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/899 położonej w pasie drogowym Al. Słowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/41 i 720/38 położonych przy ul. Asnyka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1058/11 położonej przy ul. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 474/1 położonej przy ul. Pod Olszyną 31 A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/65 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/274 położonych przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1427/76 położonej przy ul. Orłowskiego 112 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1233/30 i 229/765 położonych przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4041 położonej przy ul. Zwycięstwa 227 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie instalacji półtechniki doświadczalnej do syntezy biobutadienu z etanolu.
(wielkość pliku: 22.24 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 943/111 położonej przy ul. Konopnickiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/765 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4041 położonej przy ul. Zwycięstwa 227 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1295/3 położonej przy ul. Krzywej 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 620/9 położonej przy ul. Olszewskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.18 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła nr 9 w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. spółka jawna.
(wielkość pliku: 22.3 Kbajtów)

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa kotła fluidalnego w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A.
(wielkość pliku: 22.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 620/9 położonej przy ul. Olszewskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1526/29 położonej przy ul. Głogowej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3984 położonej przy ul. Okrężnej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4041 położonej przy ul. Zwycięstwa 227 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3347 położonej przy ul. Wiejskiej 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 720/32 położonej przy ul. Asnyka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2881 położonej przy ul. Jagiełły 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1007/10 położonej przy ul. Dąbrowskiego 49 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1222/9 położonej przy ul. Chemików 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła nr 9 w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. spółka jawna.
(wielkość pliku: 22.28 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zmiany przedsięwzięcia.
Budowa kotła fluidalnego w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A.
(wielkość pliku: 22.28 Kbajtów)

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa kompresorowni związana z wymianą kompresorów butadienu lp. 101/I-IV w budynku E-141.
(wielkość pliku: 22.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/764 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/60 położonej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2757 i 242/5 położonej przy ul. Przecznej 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 899/1 położonej na trasie rowu melioracyjnego "Grabowiec" w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1269/15 stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1452/36 położonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 729/29 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/159 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozpoczęcie działalności w zakresie odzysku odpadów tworzyw sztucznych i opakowań z papieru i tektury.
(wielkość pliku: 22.65 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zmiany przedsięwzięcia.
Budowa kompresorowni związana z wymianą kompresorów butadienu lp. 101/I-IV w budynku E-141.
(wielkość pliku: 22.28 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/408 położonej przy ul. Zaborskiej 108 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 418/10 położonej przy ul. Wąwóz 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 375 położonej przy ul. Pod Olszyną 27 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2524/3 i 948/11 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.16 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/97 położonej w oswięcimiu.
(wielkość pliku: 23.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1244/11 położonej przy ul. Krasickiego 66 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1384/70 położonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 545 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/24 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Rozpoczęcie działalności w zakresie odzysku odpadów tworzyw sztucznych i opakowań z papieru i tektury.
(wielkość pliku: 22.22 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1384/70 położonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 923/5 położonej przy ul. Polowieckiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1983/13 położonej przy ul. Krasickiego 48a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 69/1 położonej przy ul. Klucznikowskiej 24a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 993 położonej przy ul. Stara droga 64 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1566/6 położonej przy ul. Jagiełły 110A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2881 położonej przy ul. Jagiełły 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 584 i 585 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/821 położonej w pasie drogowym Al. Słowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/23 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1552/11 położonej przy ul. Kamieniec 3c w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/139 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/55 położonej przy ul. Sakranusa 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 18/45 położonej przy ul. Solnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 400/2 położonej przy ul. Zaborskiej 21 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1604/6 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1552/8 położonej przy ul. Kamieniec 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 149/1 położonej przy ul. Bajcarki 2A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 496 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3950 położonej przy ul. Wiejskiej 100 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 12/1 i 12/4 położonych przy ul. Nowe Stawy 9a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/396 położonej przy ul. Norwida w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa OC-12 o tacę magazynowo - rozładunkową , plac manewrowy wraz z przebudowa infrastruktury technicznej.
(wielkość pliku: 22.35 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z przeprowadzenia oceny oddziaływnania na środowisko.
Rozbudowa OC - 12 o tacę magazynowo rozładunkową, plac manewrowy wraz z przebudową infrastruktury technicznej.
(wielkość pliku: 22.41 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2019/14, 2019/15 położonych na terenach przemysłowych będących w użytkowaniu wieczystym wnioskującego.
(wielkość pliku: 23.01 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1147 położonej przy ul. Kwiatowej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1010/8 położonej przyul. Fabrycznej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2655/3 położonej przy ul. Lipowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/13 położonej przy ul. Pod Olszyną 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/68 położonej przy ul. Struga 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2660 położonej przy ul. Pod Krukami 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/134 położonej przy ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.65 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zmiana decyzji na budowę kotła fluidalnego.
(wielkość pliku: 21.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/616 położonej przy ul. Paździory w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 587 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zewzolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1771/2 położonej w pasie drogowym ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa nowej instalacji BATCH SSBR do produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego styrenowo - butadienowego o wydajności 50 tys. ton/rok.
(wielkość pliku: 22.46 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zmiany przedsięwzięcia.
Budowa kotła fluidalnego w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A.
(wielkość pliku: 22.43 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2655/32 i 1773/95 połozonych przy ul. technicznej i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.9 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 7/3 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usuniędzie drzew z parceli nr 1238/201 położonej przy ul. Piłsudskiego 61 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa układu fermentacji metanowej o IV komorę fermentacyjną wraz z układem kogeneracyjnym.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 642/1 położonej przy ul. Ceglanej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
ezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 9/1 położonej przy ul. Nowe Stawy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 227/355 i 227/573 położonych przy ul. Sadowej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 357/274 położonej przy ul. Dąbrowskiego 70a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 289/72 i 655 położonej przy ul. Jagiełły 67 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 376, 591 i 288/26 położonej przy ul. Pod Olszyną 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 474/3 połozonej przy ul. Pod Olszyną 31 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.05 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 930/2 położonej przy ul. Rolnej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.07 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2456/4 położonej przy ul. Kolbego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 966/8 położonej przy ul. Rolnej 19a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 569/8 położonej przy ul. Zaborskiej 53 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/51 położonej przy ul. Bałandy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/51 połozonej przy ul. Nideckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/214 i 2653/216 położonej przy ul. Chemików 1F-30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie niezbędnej infrastruktury budowlanej i zabudowa generatora azotu oraz stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi.
(wielkość pliku: 22.4 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Rozbudowa układu fermentacji metanowej o IV komorę fermentacyjną wraz z układem generacyjnym.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wykonanie niezbędnej infrastruktury budowlanej i zabudowa generatora azotu oraz stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi.
(wielkość pliku: 22.44 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne na paliwa płynne.
(wielkość pliku: 22.24 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa ul. Polowieckiej.
(wielkość pliku: 22.18 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 657/11 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/115 położonej przy ul. Fabrycznej 1C w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne na paliwa płynne.
(wielkość pliku: 22.24 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 569/8 położonej przy ul. Zaborskiej 53 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2470 położonej przy ul. Solnej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 288/131 położonej przy ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1478/14 położonej przy ul. Fabrycznej 10C w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 72/39 położonej przy ul. Klucznikowskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1062 położonej przy ul. Mieszka I 10-12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 866/10 położonej przy ul. Stawowej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 234/1 położonej przy ul. Jagiełły 28A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 909 położonej przy ul. Dąbrówki 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 118/1 położonej przy ul. Jagiełły 89 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 21/10 i 27/1 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1469/2 położonej przy ul. Legionów 46A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 16/28 położonej przy ul. Solnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/196 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 493 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1512/14 położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Kamieniec.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/865 położonej w pasie drogowym Al. Tysiąclecia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przebudowa ul. Polowieckiej.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2660/6 położonej przy ul. Pod Krukami 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa centrum obsługi odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.27 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1216/11 położonej przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.96 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2668/3 położonej przy ul. Chemików 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1193/2, 1199/2, 1901/18, 1224/1, 1492/12, 1496/18 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Utworzenie punktu skupu surowców wtórnych i przeronu złomu.
(wielkość pliku: 22.19 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/42 położonej przy ul. Syreniusza w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/178 położonej przy ul. Chopina w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew .
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1217/17 położonej przy ul. Obozowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 289/87 położonej przy ul. Nad Młynówką 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/822 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.16 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1141/4 położonej przy ul. Krzywej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/37 położonej przy ul. Wojska Polskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1622/1 i 1622/2 połozonej przy ul. Granicznej 31 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 366/1 położonej przy ul. Zagrodowej 78 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 422/12 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1566/9 położonej przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/331 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1590/54 położonej przy ul. Zajazdowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.1 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa centrum obsługi odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.19 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/617 położonej przy ul. Paździory 34a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1583 położonej przy ul. Zajazdowej 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Utworzenie punktu skupu surowców wtórnych i przerobu złomu.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/598 położonej przy ul. Zaborskiej 44 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 900/50 położonej przy ul. Nideckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2269 położonej przy ul. Zaborskiej 10a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/465 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 12/1 i 12/4 położonej przy ul. Nowe Stawy 9A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1322/5 położonej przy ul. Krzywej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1216/11 położonej przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1585/3 położonej przy ul. Nowe Stawy 14 w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/241 położonej przy ul. Chopina 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1741/4 i 1741/3 położonej przy ul. Pod Borem 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.02 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1141/13 położonej przy ul. Cynkowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1724/5 położonej przy ul. Pod Borem 15 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4126/2 i 2653/50 połozonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.29 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2457 położonej przy ul. Kolbego 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.04 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1510/78 połozonej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1501/5 położonej przy ul. Granicznej 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1501/5 położonej przy ul. Granicznej 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2357 położonej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa kotła fluidalnego w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
(wielkość pliku: 22.42 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Posadowienie silosów magazynowych do przechowywania i sezonowania spienionego granulatu polistyrenu ekspandowanego.
(wielkość pliku: 22.25 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/325 położonej przy ul. Paździory w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1385/37 położonej przy ul. Konarskiego 19A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/899 położonej przy Al. Słowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Remont gazociągu Zelczyna - Oświęcim, obejmujący wymianę gazociągu o długości ok. 100 m w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1552/8 położonej przy ul. Kamieniec 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/63 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Posadowienie silosów magazynowych do przechowywania i sezonowania spienionego granulatu polistyrenu ekspandowanego.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3621 położonej przy ul. Koszykowej 97 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2134 i 2135 położonych przy ul. Krasickiego 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa zakładu o halę produkcyjno - magazynową o powierzchni 480 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomienie nowej linii do cynkowania alkalicznego na terenie zakładu FORMPLAST Zbigniew Jędrzejczyk w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.36 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3337 położonej przy ul. wiejskiej 70 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 124/2 i 133/1 położonej przy ul. Jagiełły 88 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1346/3 położonej przy ul. Dworcowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2660 położonej przy ul. Pod Krukami 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/883 położonej w pasie drogowym ul. Nojego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 stanowiącej własnośc Powiatu Oświęcimskiego.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/606 położonej przy ul. Paździory 14A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne.
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach nr 229/619, 229/5338 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.41 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zatorską (droga krajowa nr 44) i budową skrzyżowania z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 948) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1002/14 położonej przy ul. Łukowej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 351/52 położonej przy ul. Pod Olszyną 16 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 75/4 położonej przy ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/37 i 1773/95 położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Chemików na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/139 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2510/1 położonej przy ul. Cichej 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3352/2 położonej przy ul. Zwycięstwa 63 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/139 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2266 położonej przy ul. Zaborskiej 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1030/21 położonej przy ul. Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa instalacji do produkcji polistyrenu XEPS o wydajności 50 tys. Mg/rok.
(wielkość pliku: 22.35 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2814 położonej przy ul. Porębskiego 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/122 położonej przy ul. Paździory 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1342/8 położonej przy ul. Łukowej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zbiorników butadienu wraz z układami tłoczenia i opróżniania zbiorników.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 422/16 położonej przy ul. Dąbrowskiego 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2885/7 położonej przy ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2455/31 położonej przy ul. Kolbego 15 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowy kotła fluidalnego w Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. S.K.A.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 984/2 położonej przy ul. Konopnickiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa zbiorników butadienu wraz z układami tłoczenia i opróżniania zbiorników.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1113/7 i 1113/5 położonej przy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 729/9 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1302/60 położonej przy ul. Kalicińskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewz parceli nr 124/13 położonej przy ul. Jagiełły 88 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.16 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2179/3 i 2180/3 położonych przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 829/3 połozonej przy ul. Stawowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2478/19 połozonej przy ul. Pod Krukami 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2510 położonej przy ul. Dworcowej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/164 położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa instalacji do produkcji polistyrenu XEPS o wydajności 50 tys. Mg/rok.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa laboratorium tworzyw sztucznych w Synthos S.A.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 803/2 położonej przy ul. Grabowieckiej 12A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 665/8 i 665/9 położonej przy ul. Niwa Monowicka 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.84 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/229 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/250 zlokalizowanej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/265 położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4126/2 połozonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1300/6 położonej przy ul. Makowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1244/7 położonej przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1566/6 położonej przy ul. Jagiełły 110A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/177 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1010/21 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.94 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/24 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 529, 178, 179/1, 179/2 połozonej przy ul. Jagiełły 52A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 529,178,179/1 i 179/2 położonej przy ul. Jagiełły 52A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa instalacji dopalania odgazów pochodzących z produkcji kauczuku o wydajności 240 000 Nm3/h.
(wielkość pliku: 22.46 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 693/2 i 693/6 położonej przy ul. Kolbego 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.65 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2115 położonej przy ul. Konarskiego 27 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 473/2 położonej przy ul. Stara Droga 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 704/1 położonej przy ul. Pod Krukami 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4126/2, 1773/99, 1773/95, 1773/108 położonych w Oświęcimiu na terenach przemysłowych w rejonie ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budowa gazociągu przyłączeniowego DN 150 CN 2,5 MPa.
(wielkość pliku: 23.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1089/1 położonej przy ul. Zielonej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1603/2 położonej przy ul. Jagiełły 128 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1251/2, 1252/2, 1258/2, 1259/4, 1260/4, 1271/19, 1272/6, 1273/5, 1273/6 i 1271/17 położonych przy ul. Obozowej 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1163 położonej przy ul. Matejki 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ul. Zaborskiej do ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3395 położonej przy ul. Zwycięstwa 79 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4126/1, 4126/2, 4126/25 w Oświęcimiu w rejonie ul. Chemików na terenach przemysłowych.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 366/25 położonej pomiędzy ulicami: Olszewskiego i Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1394/17 położonej przy ul. Garbarskiej 10 A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1322/5 położonej przy ul. Krzywej 2 w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1412/27 położonej przy ul. Osiedlowej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 118/13 położonej przy ul. Jagiełły 85 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.17 Kbajtów)

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.88 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1412/20 połozonej przy ul. Osiedlowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1233/78 położonej przy ul. Chopina 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa nowej instalacji S-SBR do produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego styrenowo-butadienowego o wydajności 90 tys. ton/rok.
(wielkość pliku: 22.43 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa warsztatu samochodowego w Oświęcimiu przy ul. Niwa Monowicka wraz ze sklepem z częściami samochodowymi z częścią biurowo-socjalną oraz pomieszczeniami magazynowymi.
(wielkość pliku: 22.26 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel nr 1323/7 i 1323/8 położonych przy ul. Krzywej 2a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/127 położonej przy ul. Piłsudskiego 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa instalacji dopalania odgazów pochodzących z produkcji kauczuków o wydajności 240 000 Nm3/h.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa parkingu na 43 miejsca postojowe od strony ul. Młyńskiej w Oświęcimiu w ramach Centrum Handlowego NIWA.
(wielkość pliku: 23.26 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1279/7 i 1287/11 położonych przy ul. Chemików 21 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa doświadczalnej instalacji do spieniania Owipianu w budynku C-116.
(wielkość pliku: 22.35 Kbajtów)

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zatorską (droga krajowa nr 44) i budową skrzyżowania z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 948) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.97 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/13 położonej w pasie drogowym ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.08 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1271/26, 1261/2, 1263/2, 1265/2 położonych przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 366/25 położonej przy ul. Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 943/111 położonej przy ul. Konopnickiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa kompostowni odpadów w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej.
(wielkość pliku: 23.25 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa warsztatu samochodowego w Oświęcimiu przy ul. Niwa Monowicka wraz ze sklepem z częściami samochodowymi z częścią biurowo-socjalną oraz pomieszczeniami magazynowymi.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa parkingu na 43 miejsca postojowe od strony ul. Młyńskiej w Oświęcimiu w ramach Centrum Handlowego NIWA.
(wielkość pliku: 23.32 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa uzbrojenia terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem ul. Batorego - etap I w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Rozbudowa doświadczalnej instalacji do spieniania Owipianu w budynku C-116.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/23 położonej przy ul. Chemików 2a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 660 i 138 położonej przy ul. Nad Młynówką 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 503 położonej przy ul. Stara Droga 34 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Postanowienie zwalniajace z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Rozbudowa kompostowni odpadów w Oswięcimiu przy ul. Nadwiślańskiej.
(wielkość pliku: 23.39 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ul. Zaborskiej do ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.86 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1081/39 położonej przy ul. Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2045/17, 2045/16, 2045/15, 2045/14, 2045/13, 2045/12 położonych przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 305, 271 i 417 położonych przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa uzbrojenia terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem ul. Batorego - etap I w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.91 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ul. Zaborskiej do ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3550 położonej przy ul. Zwycięstwa 54 A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 361/5 położonej przy ul. Zwycięstwa 135 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/45 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięciw drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 112/26 położonej przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa kompresorowni związana z wymianą kompresorów butadienu lp. 101/I-IV w budynku E-141.
(wielkość pliku: 22.43 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu na punkt selektywnego zbierania odpadów, położonego przy ul. Szewczyka 3.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 322/14 położonej przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1233/78 położonej przy ul. Chopina w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa stacji paliw płynnych i LPG w Oświęcimiu, przy ul. Garbarskiej i Legionów.
(wielkość pliku: 22.25 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa kompresorowni zwiazana z wymianą kompresorów butadienu lp. 101/I-IV w bud. E-141.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 112/24 położonej przy ul. Ceglanej 10 w Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 923/5 połozonej przy ul. Polowieckiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu na punkt selektywnego zbierania odpadów, położonego przy ul. Szewczyka 3.
(wielkość pliku: 22.98 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakład przerobu złomu aluminiowego, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych.
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/168 położonej przy ul. Harcerskiej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1137/1 położonej przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 16/31 położonej przy ul. Solnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa i rozbudowa obiektów kompleksu boisk sportowych K.S. "Soła" Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1026/2 położonej przy ul. Szpitalnej 39 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1112 położonej przy ul. Chrobrego 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 106/3 położonej przy ul. Harcerskiej 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 258 położonej przy ul. Jagiełły 27 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2668/3 położonej przy ul. Chemików 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża "INKO" położonego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 657/8 położonej przy ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/45 położonej przy ul. Struga 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przebudowa i rozbudowa kompleksu boisk sportowych K.S. "Soła" Oświęcim przy ul. Przecznej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1443/9 położonej przy ul. Obozowej 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/38 położonej przy ul. Sakranusa 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 15/2 15/4 położonej przy ul. Zagrodowej 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1358 położonej przy ul. Cynkowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.03 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1372/22 położonej przy ul. Wałowej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcia drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1962/5, 1962/6, 1962/7 położonych przy ul. Łącznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża "INKO" położonego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa warsztatu obsługi samochodów ciężarowych i pawilonu usługowo-handlowego.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 18/56 położonej przy ul. klucznikowskiej 3A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.1 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 227/651 położonej przy ul. Św. Barbary 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1361/7, 1361/6 położonej przy ul. Więźniów Oświęcimia 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1000/1, 1006/1 położonej przy ul. Łukowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu na punkt selektywnego zbierania odpadów.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 693/5, 693/6, 693/2, 693/3 położonej przy ul. Kolbego 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1478/20 położonej przy ul. Nowej 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1269/15 położonej przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 975 położonej przy ul. Rolnej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1137/1 położonej przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/239 położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.91 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/131, 2653/159, 2653/160 i 4126/2 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/878 położonej w pasie drogowym ulicy Pilata w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.09 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu na punkt selektywnego zbierania odpadów.
(wielkość pliku: 22.93 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa warsztatu obsługi samochodów ciężarowych i pawilonu usługowo-handlowego.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa 3 lini sortowniczych i 3 paczkarek.
(wielkość pliku: 22.16 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki ozn. nr 168 zlokalizowanej przy ul. Jagiełły 58a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.18 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 2006/51 położonej przy ul. Wyspiańskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek ozn. nr 2442/12 i nr 537/2 zlokalizowanych przy ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 1357/60 zlokalizowanej przy ul. Cynkowej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki ozn. nr 2006/1128 zlokalizowanej przy ul. Bema 8a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 2653/199 zlokalizowanej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa parkingu na 43 miejsca postojowe od strony ul. Młyńskiej w Oświęcimiu w ramach Centrum Handlowego NIWA.
(wielkość pliku: 23.07 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa 3 linii sortowniczych i 3 paczkarek.
(wielkość pliku: 22.34 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 317/23 zlokalizowanej przy ul. Zagrodowej 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.17 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki ozn. nr 391 zlokalizowanej przy ul. Pod Krukami 48 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 156/2 położonej przy ul. Bajcarki 1/2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 472/6 położonej w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 Gliwice-Kraków w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa gazociągu DN150 CN 2,5 MPa o długości ok. 1260 m w miejscowości Oświęcim-Stare Stawy.
(wielkość pliku: 22.85 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 1401/26 zlokalizowanej przy ul. Garbarskiej 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.19 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 1384/6 położonej przy ul. Legionów 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa parkingu na 43 miejsca postojowe od strony ul. Młyńskiej w Oświęcimiu w ramach Centrum Handlowego "NIWA".
(wielkość pliku: 23.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 2007/16 zlokalizowanej przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.26 Kbajtów)

Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zakład przerobu złomu aluminiowego, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych.
(wielkość pliku: 22.47 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 219/14 położonej przy ul. Jagiełły 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek ozn. nr 2653/A i 2653/D zlokalizowanych przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 2660/1 zlokalizowanej przy ul. Pod Krukami 56 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek ozn. nr 2651/22 i 2651/30 zlokalizowanych przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.31 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 366/12 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olszewskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa laboratorium kauczuków SSBR wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.12 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 778/13 zlokalizowanej przy ul. Głowackeigo 14A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa urządzeń technicznych wytwórni betonu w Oswięcimiu przy ul. Zwycięstwa.
(wielkość pliku: 22.37 Kbajtów)

Postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śrrodowisko
Budowa gazociągu DN150 CN 2,5 MPa o długości ok. 1260 m w miejscowości Oświęcim-Stare Stawy"
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki onz. nr 1773/55 położonej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 1372/26 zlokalizowanej przy ul. Wałowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.7 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 21/9 zlokalizowanej przy ul. Jagiełły 116 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.15 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 229/356 zlokalizowanej przy ul. Paździory 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu parcel ozn. nr 906/10, 916/2, 916/3, 917/3, 916/4 przy ul. Konarskiego 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zaborskiej w Oświęcimiu na terenie parceli nr 1740.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działek nr 1425/94 i nr 1425/96 zlokalizowanych przy ul. Polnej 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.17 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 2010/290 zlokalizowanej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 1590/45 zlokalizowanej przy ul. Zajazdowej 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.12 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 357/245 zlokalizowanej w okolicy ul. Norwida w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.18 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 1612/7 zlokalizowanej przy ul. Jagielły 134 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.15 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 122/59 zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 18/55 zlokalizowanej przy ul. Klucznikowskiej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 3172 zlokalizowanej przy ul. Koszykowej 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.16 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 1677/11 przy ul. Maksymiliana Kolbego 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 2010/396 przy ul. Norwida w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 2006/899 i 2006/1113 przy ul. Staffa i Al. Słowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 1150/16 zlokalizowanej przy ul. Jaracza 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.06 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na wycinkę drzew z terenu działki nr 920/5 zlokalizowanej przy ul. Nideckiego 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.06 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 320/3 zlokalizowanej przy ul. Zagrodowej 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.08 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 320/2 przy ul. Zagrodowej 34 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 1285/3 przy ul. Krzywej 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 366/25 położonej pomiędzy ul. Olszewskiego i Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu parceli nr 1776 i parceli nr 1022/15.
(wielkość pliku: 22.11 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa budynku biurowego na budynek magazynowo-biurowy w Oświęcimiu, na działce nr 2653/79.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1416/21 przy ul. Szarych Szeregów 14-20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.25 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew na terenie parceli ozn. nr 883/23 i 883/12 przy ul. Polowieckiej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.46 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa budynku produkcyjnego w Oświęcimiu, przy ul. Unii Europejskiej 61.
(wielkość pliku: 22.03 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 1238/158 przy ul. Piłsudskiego 35 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.12 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Olszewskiego na działce nr 2654/3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.26 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 1590/45 przy ul. Zajazdowej 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.12 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 2504/1 przy ul. Dworcowej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.11 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na terenie parcel nr 1394/20 i 1394/3 przy ul. Garbarskiej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew na terenie parceli nr 2653/139 przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
żezwolenie na usunięcie drzew na terenie działki nr 872/7 przy ul. Grobelnej 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.09 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew na gruncie nr 1402/21 przy ul. Osiedlowej 12 i na gruncie nr 1427/76 przy ul. Orłowskiego 34 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew w pasach drogowych dróg pow. ul. Wyzwolenia, ul. Powstańców Śląskich, Dąbrowskiego, Śniadeckiego i Olszewskiego.
(wielkość pliku: 23.26 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Remont i modernizacja gazociągu Oświęcim-Szopienice w zakresie wymiany zespołów zaporowo-upustowych .
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa warsztatu samochodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Konarskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.1 Kbajtów)

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
(wielkość pliku: 22.02 Kbajtów)

decyzja środowiskowa
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
(wielkość pliku: 21.93 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/73 i 107/75 położonej przy ul. Krasickiego 24 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 777/14 położonej przy ul. Głowackiego 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/268 położonej przy ul. Żwirki i Wigury 11-25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.92 Kbajtów)

decyzja środowiskowa
decyzja środowiskowa
(wielkość pliku: 22.06 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2668/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa pozostającej w użytkowaniu wieczystym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z siedzibą w Płocku.
(wielkość pliku: 22.43 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1044/4 i 1044/5 położonej przy ul. Nadwiślańskiej 46 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 289/163 położonej przy ul. 11 listopada 16 b w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/13 położonej w pasie drogowym ul Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1044/5 położonej przy ul. Nadwislańskiej 46 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2656/64 połozonej przy ul. Dabrowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 113/3 połozonej przy ul. Ceglanej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1011/10 położonej przy ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezeolenie na usunięcie drzew z parceli nr 730/36 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 21 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1240/86 położonej przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 18/53 położonej przy ul. Solnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1062/14 połozonej przy ul. Szpitalnej 41 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1152/5 położonej przy ul. Rózanej 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.65 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 348/8 położonej przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/79 położonej w rejonie ulic Chemików i Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1358 położonej przy ul. Cynkowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1779/1 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.46 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 946/1 położonej przy ul. Rolnej 14 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.45 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 14/25 położonej przy ul. Polnej 22 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 118/2 i 506 położonej przy ul. Jagiełły 89 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.64 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3829/2 położonej przy ul. Koszykowej 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 342 położonej przy ul. Zwycięstwa 105 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1412/27 położonej przy ul. Osiedlowej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2137/2 połozonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.99 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1357/37 położonej przy ul. Cynkowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 473 położonej przy ul. Pod Olszyną 29 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1960/1 położonej w Oświęcimiu w rejonie mostu kolejowego na rzece Sole.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/265 położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.91 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 370/9 położonej przy ul. Lipowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1973/19, 1962/9, 1962/8, 1962/10, 1962/11 1964/1 położonych w Oświęcimiu w rejonie mostu kolejowego na rzece Sole.
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/180 położonej przy ul. Chopina 34 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.02 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2660/6 położonej przy ul.Pod Krukami 56 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1878/1 położonej przy ul. Piłsudskiego 63 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/224 zlokalizowanej na terenach przemysłowych w rejonie ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.26 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/226 położonej na terenach przemysłowych w rejonie ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wymiana konstrukcji wsporczych i oszynowania głównego rozdzielni 110 kV i pól sprzęgieł w stacji 110/30 kV w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.45 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa hali magazynowej opakowań szklanych i stalowych wraz z obiektami infrastruktury w Oświęcimiu przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa instalacji do produkcji polioctanów i kopolimerów na potrzeby produkcji nowej dyspersji styrenowo - akrylowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1.
(wielkość pliku: 22.18 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa magazynu kauczuku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Oświęcimiu przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.24 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Dwory” w Oświęcimiu, przy ul. Nadwiślańskiej.
(wielkość pliku: 22.95 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa instalacji produkcji pokryć w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1.
(wielkość pliku: 22.4 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zabudowa nowej linii galwanizerskiej na terenie zakładu Formplast Zbigniew Jędrzejczyk w Oświęcimiu przy ul. Kolbego 13B, na działce nr 613/3 i 620/10 obręb Brzezinka.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa systemu zaopatrzenia w azot gazowy, tzn. zainstalowania generatora azotu gazowego – System FLOXAL wraz z rezerwową stacją zgazowania ciekłego azotu i budowie niezbędnych elementów budowlanych: fundamentów, ogrodzenia i dojazdu, na działce nr 2653/230 w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.12 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zmiana sposobu użytkowania budynku na obiekt związany ze sprzedażą i wymianą opon (bez wulkanizacji) w Oświęcimiu, przy ul. Nad Młynówką 9.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Punkt zbierania złomu, metali żelaznych i nieżelaznych na działce nr 2653/80 w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 490 położonej przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 360/7 położonej przy ul. Zagrodowej 43 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 704/1 położonej przy ul. Pod Krukami 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 237 położonej przy ul. Jagiełły 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.45 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1923/3 położonej przy ul. Solnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3232 położonej przy ul. Koszykowej 97 a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3122 połozonej przy ul. Koszykowej 91 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/960 położonej przy ul. M.Reja w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/255, 2653/257 położonych przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr nr 900/50 położonej przy ul. Nideckiego 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/23 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/209, 2653/210, 2653/230 położonych przy ul. Chemików i Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.79 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2137/2 położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.89 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1169/3 położonej przy ul. Jaracza 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 18/55 położonej przy ul. Klucznikowskiej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 501/2 położonej przy ul. Okrężnej 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 1169/3 położonej przy ul. Jaracza 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 840/2 położonej przy ul. Grobelnej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1223/9 położonej przy ul. Nadwiślańskiej 46 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 2006/36 położonej przy ul. Kopernika 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1908/4 i 1908/6 położonych przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/865 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3374 położonej przy ul. Zwycięstwa 71 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1526/8 i 1526/9 położonych przy ul. Głogowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/126 położonej przy ul. Piłsudskiego 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 1233/61 położonej przy ul. Piłsudskiego 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1755/3 położonej przy ul. Parkowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/95 i 1773/77 stanowiących własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/224 położonej w rejonie mostu kolejowego na rzece Sole.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 861 położonej przy ul. Porędskiego 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1030/21 położonej przy ul. Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1011/10, 1011/13, 1011/26 położonej przy ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z praceli nr 227/217 położonej przy ul. Sadowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1035/5 położonej przy ul. Bema 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 718/39 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1552/3 położonej przy ul. Zajazdowej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 958/7 i 967/21 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.12 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1585/4 położonej przy ul. Nowe Stawy 3 A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 346 położonej przy ul. Pl. Kościuszki 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/65 położonej pomiędzy ul. Unii Europejskiej i Fabryczną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2092, 2442/9, 1441/11, 1442/4 położonych przy ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.22 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 124/13 położonej przy ul. Jagiełły 88 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 2006/31 położonej przy ul. Dąbrowskiego 38-40 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 1238/279 położonej przy ul. Piłsudskiego 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 974/2 położonej przy ul. Rolnej 9a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 1238/126 położonej przy ul. Piłsudskiego 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1366/8 położonej przy ul. Szewczyka 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1425/107 położonej przy ul. Obozowej 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1366/8 położonej przy ul. Szewczyka 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1425/107 położonej przy ul. Obozowej 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 3168/1 położonej przy ul. Koszykowej 21 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 371/8 położonej przy ul. Górzystej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2566 i 1510/120 położonych przy ul. Legionów 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1002/1, 1006/1, 1000/1 położonych przy ul. Łukowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel nr 153/1 i 154/3 położonych przy ul. Wysokiej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2407 położonej przy ul. Pod Krukami 37 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 482 położonej przy ul. Stara Droga 56 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1403/29 położonej przy ul. Szarych Szeregów 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/9 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/1112 i 2006/1113 położonych przy ul. Chrobrego i Staffa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1526/51 i 1526/48 położonej przy ul. Kamieniec 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1360/1 położonej przy ul. Zacisze 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1510/110 położonej przy ul. Krętej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1903/2 położonej w pasie drogowym ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.02 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 366/25 położonej przy ul. Bema 12 A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2265 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1312/4, 1948/13, 1311/4, 1948/12 położonych przy ul. Solnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1318/18 położonej przy ul. Dworcowej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1623/4 położonej przy ul. Granicznej 33 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew drzew z parceli nr 1478/19 położonej przy ul. Nowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 397 położonej przy ul. Jagiełły 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 868 położonej przy ul. Wiklinowej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.01 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/171 położonej przy ul. Marii Kownackiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 tj. ul. Konarskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.19 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 180 położonej przy ul. Plebańskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/51 położonej przy ul. Bałandy 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.18 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opracowanie wdrożenie nowych rodzajów EPS przyjazdnych środowisku na terenie Synthos Dwory Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa ulicy Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zbieranie i transport odpadów na terenie Synthos Dwory Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa układu fermentacji metanowej o III komorę fermentacyjną wraz z infrastrukturą pomocniczą na terenie Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ul. Zatorską a Potokiem Paździory.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa sieci magistralnej "Południe" w Oświęcimiu w rejonie ul. Zaborskiej i Batorego.
(wielkość pliku: 22.01 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa składowiska odpadów zawierających azbest w Oświęcimiu przy ul. Nadwislańskiej.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu na magazyn odpadów przy ul. Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Modernizacja istniejących budynków na hale do produkcji styropianu przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.09 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Modernizacja instalacji do produkcji emulgatora kalafoniowego na terenie Synthos Dwory Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.08 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 948/1 położonej przy ul. Rolnej 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.81 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1081/4 położonej na terenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 674 położonych przy ul. Wysokie Brzegi 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/50 i 903/51 położonych przy ul. Bałandy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/200 położonej przy ul. Piłsudskiego 59 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 858/2 położonej przy ul. Głowackiego 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1082/4 położonej przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Decyzja na usuniecie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1681 położonej przy ul. Kolbego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.7 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 542 położonej przy ul. Nad Młynówką 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2047/46 położonej przy ul. Zwycięstwa 97 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2836 położonej przy ul. Reja 39 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1976/14 położonej przy ul.Krasickiego 60 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1271/30 położonej przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2006/51 położonej przy ul. Wyspiańskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.65 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z aprceli nr 227/601 położonej przy ul. Sadowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1271/26 położonej przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Drcyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1279/12 położonej przy ul. Chemików 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2402 położonej przy ul. Pod Krukami 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Drcyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1279/12 położonej przy ul. Chemików 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2402 położonej przy ul. Pod Krukami 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/22 położonej przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/30 położonej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.08 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 106/3 położonej przy ul. Harcerskiej 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1299/28 położonej przy ul. Makowskiego 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 106/3 położonej przy ul. Harcerskiej 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1980/4, 1981/2, 1982/2, 2460 położonych przy ul. Krasickiego 52 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/172 połozonej przy ul. Piłsudskiego 49 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 661/1 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/24 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 171/10 położonej przy ul. Jagiełły 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3176 położonej przy ul. Koszykowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/45 położonej przy ul. Struga 18 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z paerceli nr 2653.139 położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 325/8 położonej przy ul. Zagrodowej 42 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1273/26 położonej przy ul. Łącznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 677/2, 677/3 położonych przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 675/2 zlokalizowanych przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 107/29 położonej przy ul. Krasickiego 24 c w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 16/53 położonej przy ul. Makuszyńskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1345/13 i 2529/2 położonych przy ul. Prusa 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 253/127 położonej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2651/23 położonej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja na usunięcie drzew z parceli nr 107/60 położonej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 561 położonej przy ul. Jagiełły 89 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych ul. Dąbrowskiego, Nideckiego, Obozowej i Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1137/1 położonej przy ul. Wyzwolenia 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 1050/2, 1052/23, 1052/24, 880/7, 874/9 położonych w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 1345/13 i 2529/2 zlokalizowanych przy ul. Prusa 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.01 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/77 i 1773/88 stanowiących własnoąć Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 85/1 położonej przy ul. Krasickiego 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1217/6 położonej przy ul. Różanej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1385/8 położonej przy ul. Konarskiego 17 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1773/34 i 1773/65 położonych przy ul. Fabrycznej 1 T w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1010/3 położonej w rejonie ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1586 położonej przy ul. Pod Borem w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z aprceli nr 1238/242 położonej przy ul. Chopina w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 97/11 położonej przy ul. Kościeleckiej 16 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego magazynu na magazyn odpadów w Oświęcimiu, przy ul. Bema 12A.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy wraz z rozbudową ulic: Nojego, Pilata, Tysiąclecia, Śniadeckiego wraz ze skrzyżowaniami w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.55 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/418 położonej przy ul. Zaborskiej 114 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/171 położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1236 i 1237/9 położonych przy ul. Chemików 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2505 stanowiącej własność wnioskującego.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 903/50 położonych przy ul. Bałandy 44 stanowiących własność wnioskującego.
(wielkość pliku: 23.1 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 837/14 położonej przy ul. Głowackiego 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 i 1779/1 położonych przy ul. Wysokie brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew/
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej na terenie Szpitala.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2880 położonej przy ul. Górzystej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1002/2 i 1000/2 położonej przy ul. Łukowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu samochodowego w Oświęcimiu, przy ul. Konarskiego.
(wielkość pliku: 21.94 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Broniewskiego i Staffa wraz z budową miejsc postojowych oraz budowa odcinka drogi łączącej Szkołę Podstawową Nr 4 z Al. Słowackiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.2 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2552, 2354/2, 1382/1, 2442/8, 1370/2 2369/4 1125/2 położonych w rejonie dworca PKP w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2527, 2528/2, 1412/7 położonych przy ul. Orzeszkowej 15 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2454/79 i 1269/15 położonych przy ul.Obozowej 39 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/98 położonej przy ul. Sakranusa 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy boksów żelbetowych na złom aluminiowy w Oświęcimiu - Brzezince, przy ul. Pławskiej.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie warsztatu samochodowego w Oświęcimiu, przy ul. Konarskiego.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 Gliwice-Kraków w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1299/18 położonej przy ul. Makowskiego 16 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/29 i 229/151 położonej przy ul. Zaborskiej 24 a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2489 położonej przy ul. Zaborskiej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/1 położonej przy ul. Zaborskiej 122 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 424/45 położonej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.67 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/141 położonej w Oświęcimiu na terenach przemysłowych dawnej Firmy Chemicznej ul. B-81 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.7 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 131/6 położonej przy ul. Fika 11-13 stanowiącej własność Wnioskującego.
(wielkość pliku: 23.18 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 74,242, 288/2 położonych przy ul. Paździory 43 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3457 położonej przy ul. Zwycięstwa 18 w oswięcimiu oraz nakaz nasadzenia 1 szt drzewa.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 656/3 położonej przy ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1526/54 i 1526/56 położonej przy ul. Łęgowej 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/384 położonej przy ul. Asnyka w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 677/2 położonej przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia 2 szt drzew.
(wielkość pliku: 22.77 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 422/11 położonej przy ul. Zaborskiej 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycunki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 759/2 położonej przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/136 położonej przy ul. Syreniusza w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/29 i 229/51 położonej przy ul. Zaborskiej 24 a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.61 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 146/3 położonej przy ul. Jagiełły 72 b w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 982/15 położonej przy ul. Rolnej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 784/4 położonej przy ul. Głowackiego 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 957/1 położonej przy ul. Rolnej 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 503/7 położonej przy ul. Kasprowicza 16 w Oświęcimiu oraz odmowa wycinki jednego drzewa i nakaz nasadzenia 4 szt. drzew.
(wielkość pliku: 22.78 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 221 położonej przy ul. Jagiełły 49 a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1357/28 położonej przy ul. Dworcowej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/147 (teren DworyI) położonej przy ul. Fabrycznej, H, 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 310/81 zlokalizowanej przy ul. Nideckiego 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.06 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2777 położonej przy ul. Zacisze 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2660 położonej przy ul. Pod Krukami 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1357/40 położonej przy ul. Dworcowej 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 560 położonej przy ul. Fabrycznej 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.03 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli położonej przy ul. 18/66 i 2454 położonej przy ul. Klucznikowskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.08 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2007/16 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 669/10 zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli ozn. nr 1981/2, 1982/2 i 1980/4 położonych przy ul. Krasickiego 52 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania budynku E-165 na halę do składowania odpadów oraz przystosowania tacy zbiornikowej i budynku D-180 do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.45 Kbajtów)

Decyzja na wycinkę drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 677/2 położonej przy ul. Ostati Etap 6 w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia 3 szt. drzew.
(wielkość pliku: 22.7 Kbajtów)

Decyzja na wycinkę drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z gruntów zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej nr 1691 położonej przy ul. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.72 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z aprcel nr 229/30, 229/32, 229/152 położonych przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew na odcinku skrzyzowania z ul. Słowackiego i Krasickiego do skrzyżowania z ul. Żeromskiego.
(wielkość pliku: 23.32 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 229/31 położonej przy ul. Zaborskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenów należących do MSM "Budowlanka".
(wielkość pliku: 22.75 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla remontu hal produkcyjnych oraz zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych celem uruchomienia działalności gospodarczej w Oświęcimiu, przy ul. Unii Europejskiej.
(wielkość pliku: 22.44 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla remontu hal produkcyjnych oraz zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych celem uruchomienia działalności gospodarczej w Oświęcimiu, przy ul. Unii Europejskiej.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1238/215 położonej przy ul. Chopina 49 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1983/11 położonej przy ul. Krasickiego 50 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 454 położonej przy ul. Wiejskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 322/14 położonej przy ul. Zagrodowej 38 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 2653/142 położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia 24 szt. drzew.
(wielkość pliku: 22.68 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel nr 1526/32 i 1831/151 położonych przy ul. Kamieniec 15 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.56 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 2141, 2142, 147 położonych przy ul. Górnickiego 12 a w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli 2653/171 położonej przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu wraz z naliczeniem opłat za wycinkę drzew.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel 2653/34 i 2653/191 obr. Dwory I w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.11 Kbajtów)

Decyzja na wycinkę drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 991/1 położonej przy ul. Stara Droga w Monowicach.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel nr 229/520, 229/522, 229/541, 229/542 położonych przy ul.Królowej Jadwigi w Oświęcimiu oraz naliczenie opłat za wycinkę.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozszerzenie działalności stacji diagnostycznej o naprawę pojazdów w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej 1D.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rozszerzenia działalności stacji diagnostycznej o naprawę pojazdów w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej 1D.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa sieci wodociągowej do zasilania w wodę działek nr 765/1 i 765/2 w Oświęcimiu, przy ul. M. Foksa.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja na wycinkę drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 433/9 położonej przy ul.Pilata w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia 3 szt. drzew.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewz parceli nr 2544 położonej przy ul. Krętej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/71 położonej przy ul. Struga 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.03 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1285/11 położonej przy ul. Krzywej 27 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul.Królowej Jadwigii w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.45 Kbajtów)

Decyzja na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 126/15 i 126/14 położonych przy ul. Szpitalnej 41 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 112/8 położonej przy ul. Krasickiego 73 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2653/213, 1773/9, 1773/88 stanowiących własność skarbu Państwa oraz nakaz nasadzenia 9 szt drzew.
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 4036 położonej przy ul. Zwycięstwa 223 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 3946 położonej przy ul. Wiejskiej 23 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 916/4 i 917/3 obr. Babice położonych przy ul.Konarskiedo w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia 4 szt drzew.
(wielkość pliku: 22.73 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel nr 1537/9 i 1538/9 położonych przy ul.Kamieniec 19 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli ne 781/6 położonej przy ul. Wysokie Brzegi 36 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.83 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 212/2 położonej przy ul.Jahiełły 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 2010/290 położonej przy ul. Żeromsjkiego 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.91 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 1141/21 położonej przy ul. Więźniów Oświęcimia 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.66 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli nr 543/1 położonej przy ul. Zaborskiej 41 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parceli nr 904/180 położonej przy ul. Nideckiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Odmowa usunięcie drzewa z parceli nr 72/51 i 72/46 położonych przy ul. Krasickiego 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul.Dąbrowskiego w Oświęcimiu na terenie parceli nr 122/21 oraz nakaz nasadzenia 1 szt. drzewa.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel 1219/2, 1219/5 położonych przy ul.Różanej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z parcel 1251/2, 1258/2, 1271/17, 1271/19, 1272/6 położonych prz ul. Obozowej 39 oraz nakaz nasadzenia 5 szt. drzew.
(wielkość pliku: 22.7 Kbajtów)

Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenia na usunięcie drzew z parceli nr 1239/28 obręb Brzezinka Oświęcim os. rtm. Pileckiego 31.
(wielkość pliku: 22.09 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z parceli nr 2454/104 położonej przy ul.Więźniów Oświęcimia, oraz nakaz nasadzenia drzew.
(wielkość pliku: 22.76 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z parceli nr 1422/13 położonej przy ul.Orzeszkowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.54 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z parceli nr 904/76 położonej przy ul.Strzeleckiej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.53 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul.Powstańców Śląskich w Oświęcimiu- droga powiatowa nr 1880. Za usunięcie drzew nalicza się opłatę na rzecz GWOŚiGW
(wielkość pliku: 22.69 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy sieci wodociągowej do zasilania działek nr 765/1 i 765/2 w Oświęcimiu, przy ul. Grobelnej i Foksa.
(wielkość pliku: 21.99 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy prawego wału rzeki Wisły - Oświęcim Kruki w km 0+000 - 0+700.
(wielkość pliku: 22.34 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy prawego wału rzeki Soły - Oświęcim w km 0+000 - 2+550, Część 2. Rzeka Soła - wał prawy do km 1+974 do km 2+550 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.34 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zmiana sposobu użytkowania z funkcji produkcyjnej na punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Oświęcimiu, ul. prof. J. Szajny.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Państwowej Straży Pozarnej w Oświęcimiu, przy ul. Zatorskiej.
(wielkość pliku: 22.1 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rozbudowy prawego wału rzeki Wisły - Oświęcim Kruki w km 0+000 - 0+700 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.31 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rozbudowy prawego wału rzeki Soły - Oświęcim w km 0+000 -2+550, Część 2. Rzeka Soła - wał prawy od km 1+974 do km 2+550 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.34 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany sposobu użytkowania z funkcji produkcyjnej na punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Oświęcimiu, przy ul. J. Szajny
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci cieplnej zasilajacej w ciepło Osiedle Stare Stawy w Oświęcimiu, przy ul. Sadowej.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali przemysłowej wraz z pomieszczeniami biurowymi w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 21.9 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej zasilającej w ciepło Osiedle Stare Stawy w Oświęcimiu, przy ul. Sadowej.
(wielkość pliku: 21.9 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu - tłocznia metalu w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 21.91 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali przemysłowej wraz z pomieszczeniami biurowymi w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 21.94 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z parceli nr 346/11 położonej przy ul.Pod Borem 14 A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z parceli nr 47/2 położonej przy ul.Jagiełły 91 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z parceli nr 18/58 położonej przy ul.Klucznikowskiej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z parceli nr 542 położonej przy ul.Nad Młynówką w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z parceli nr 3321 położonej przy ul.Wiejskiej 56 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z parceli nr 16/49 położonej przy ul.Solnej 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.5 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z parceli nr 3300 przy ul. Wiejskiej 48 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.51 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z parceli nr 289/80 położonej przy ul.Zagrodowej 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia, na wycinke drzew w pasie drogowym ul.Dąbrowskiego w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia 13 szt. drzew.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa z parceli 1433/13 przy ul.Orzeszkowej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.01 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z parcel 620/4 i 368/8 przy ul.Bema 8 w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia drzew.
(wielkość pliku: 22.13 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z parceli nr 1302/10 przy ul.Kalicińskiego 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.04 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z parceli 1336/12 przy ul.Kraszewskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z parceli nr 2655/32 przy ul. Technicznej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.17 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z parceli 1773/90 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.11 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego - tłocznia metalu w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 21.88 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Państowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, przy ul. Zatorskiej.
(wielkość pliku: 22.1 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcyjną do obróbki metali żelaznych - odlewni w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1B.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia, na usunięcie drzew z parcel nr 2653/32 i 2653/191 położonych w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia drzew w obrębie ww. parcel.
(wielkość pliku: 22.71 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia, na wycinkę drzew z parceli nr 844/6 przy ul.Głowackiego 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.02 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia, na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul.Szpitalnej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.43 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzewz parceli nr 409, 379/3, 379/4, 379/2 przy Pl. Kościuszki 8 w Oświęcimiu oraz nakaz nasadzenia 10 szt. drzew.
(wielkość pliku: 22.19 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie dzrew z parceli 43/1 przy ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z parceli nr 906/10 przy ul.konarskiego 24.
(wielkość pliku: 22.17 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i nakaz nasadzenia nowych drzew na terenie parceli ozn. 2653/34 i 2653/191 przy ul.Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.23 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z parceli nr 892/4 przy ul. Nideckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.16 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul.Olszewskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.42 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie hali sprzedaży napojów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Oświęcimiu, przy ul. Królowej Jadwigi.
(wielkość pliku: 22.35 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na przebudowie lądowiska helikopterów służącego Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, przy ul. Wysokie Brzegi 4.
(wielkość pliku: 22.01 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych i gazowych w Oświęcimiu, rejon ul. Chemików i Olszewskiego.
(wielkość pliku: 21.95 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali sprzedaży napojów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Oświęcimiu, przy ul. Królowej Jadwigi.
(wielkość pliku: 21.88 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji gazowej SKP-I/IIo "Oświęcim-Stara" w Oświęcimiu, przy ul. Olszewskiego.
(wielkość pliku: 21.88 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie ul. Kilińskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.6 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie lądowiska helikopterów służącego Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, przy ul. Wysokie Brzegi 4.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie hali produkcyjnej do produkcji płyt styropianowych wraz z przyłączami i placem manewrowym w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 21.2 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie magazynu lateksu przy budynku E-139 na terenie firmy Synthos Dwory Sp. z o.o. w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.09 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 11/5 przy ul. Nowe Stawy 9 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.51 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 7/4 przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.53 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek ozn. nr 903/50 oraz 903/250 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.66 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr 8133/2 przy ul. Krzywej 35 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.07 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki ozn. nr 2006/1128 przy ul. Bema w Oświęcimiu
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działki ozn. nr 229/157 przy ul. Zaborskiej 100 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.55 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 2006/51 przy ul. Wyspiańskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.69 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 1998/64, 1975 przy ul. Krasickiego 64A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce ozn. nr 1831/71 zlokalizowanej przy ul. Jagiełły 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.69 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 377/6 przy ul. Górzystej 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 2010/304 przy ul. Struga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.68 Kbajtów)

Decyzja dotyczaca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 1417/16 zlokalizowanej przy ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.62 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Obozowa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.95 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Dworcowa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.95 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1892K (ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu).
(wielkość pliku: 20.98 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działek nr pgr 894/11, 894/24, 894/25, 894/26 przy ul. Niedeckiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.72 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw płynnych i gazowych w Oświęcimiu, w rejonie ul. Chemików i Olszewskiego.
(wielkość pliku: 21.93 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu przy ul. Bema 8.
(wielkość pliku: 20.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr 2653/42, 2653/135 oraz 2653/189 w rejonie ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.73 Kbajtów)

Decyzja umarzająca postępowanie
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4.
(wielkość pliku: 21.31 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1880K - ul. Powstańców Śląskich w Oswięcimiu.
(wielkość pliku: 21.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek nr 2653/132, nr 2653/159, 2653/161 oraz 2653/197 Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.72 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 1273/26 przy ul. Łącznej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.6 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 2006/1113 przy ul. Staffa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.65 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 802/2 przy ul. Nideckiego 28 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.66 Kbajtów)

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 1273/26 przy ul. Łącznej 3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.61 Kbajtów)

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce ozn. nr 1064/2 przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.56 Kbajtów)

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 1478/12 zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 10 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki pgr 2653/64 Obręb Dwory I przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.66 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 1526/34 przy ul. Kamieniec 11 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.52 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 1632/4 przy ul. Szewczyka 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.51 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 346/15 zlokalizowanej przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.99 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr 356/2 zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.15 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 310/81 zlokalizowanej przy ul. Nideckiego 6 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.63 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.6 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działek ozn. nr 7905/2007 i 13970/2007 zlokalizowanych przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.61 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr 2010/304 przy ul. Struga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.67 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 100/16 zlokalizowanej w rejonie ul. Kościeleckiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.63 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek nr 2653/191 oraz nr 2653/32 w Oświęcimiu, stanowiących własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 20.64 Kbajtów)

Decyzja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydanie zezwolenia na świadczenie w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
(wielkość pliku: 20.75 Kbajtów)

Decyzja dotycząca odbierania odpadów komunalnych
Wydanie zezwolenia na świadczenie w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
(wielkość pliku: 20.25 Kbajtów)

Decyzja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydanie zezwolenia na świadczenie w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
(wielkość pliku: 20.75 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych na działkach nr 1011/39, 1011/41, 1011/43 na terenie Stacji paliw nr 311 w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich 1A.
(wielkość pliku: 20.69 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek nr 2653/50, nr 2653/162 oraz nr 2653/197 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.68 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek ozn. nr 894/23 i 894/26 zlokalizowanych w rejonie ul. Nideckiego 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.72 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej do produkcji płyt styropianowych wraz z przyłączami i placem manewrowym w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1.
(wielkość pliku: 22.14 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ozn. nr 1692/8 zlokalizowanej w rejonie ul. Pod Borem w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.13 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 546/14 przy ul. Zaborskiej 43 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.59 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie kompostowni odpadów w Oświęcimiu, przy ul. Nadwiślańskiej.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek nr 903/57 (Os. Błonie) oraz nr 2016/7, 421/20, 2021/4, 2006/1114, 2006/1052, 131/11 (Os. Chemików) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.68 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr 334/6 zlokalizowanej przy ul. Ceglanej 26 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ulicy Więźniów Oświęcimia w związku z planowaną przebudową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1883K ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu do działek nr 2454/95 i nr 2454/94.
(wielkość pliku: 21.35 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie hali magazynowej opakowań (aluminiowych, metalowych i szklanych) i blachy stalowej, z wiatami zadaszającymi place przeładunkowe i tory z częścią administracyjno - socjalną wraz z budową placów manewrowych i parkingów w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.46 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej opakowań (aluminiowych, metalowych i szklanych) i blachy stalowej z wiatami zadaszającymi place przeładunkowe i tory z częścią administracyjno - socjalną wraz z budową placów manewrowych i parkingów w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.12 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Nideckiego w Oświęcimiu (obok stacji BP).
(wielkość pliku: 20.98 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1892K (ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu).
(wielkość pliku: 20.98 Kbajtów)

Decyzja dotyczaca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr pgr 1159/1 przy ul. Różanej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.1 Kbajtów)

Decyzja dotyczaca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki ozn. nr 16/31 przy ul. Solnej 3A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie Miasta Oświęcim przy ul. Wysokie Brzegi.
(wielkość pliku: 20.87 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki oznaczonej nr 903/51 zlokalizowanej w rejonie ul. Bałandy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.68 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 1773/7 w rejonie ul. Stara Droga w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.66 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu - Dworach.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie magazynu lateksu przy budynku E-139 w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.07 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na wymianie zbiorników paliwowych podziemnych w miejsce istniejących wraz z wymianą przewodów technologicznych na istniejącej stacji paliw w Oświęcimiu, przy ul. Kolbego 17.
(wielkość pliku: 22.15 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 1692/8 przy ul. Pod Borem w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.07 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie układu torowego bocznicy Rail Polska Sp. z o.o. we Włosienicy wraz z przyległą infrastrukturą w obszarze obecnej zabudowy, w Oświęcimiu i Włosienicy przy ul. Długiej.
(wielkość pliku: 22 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na rozbudowie lewego wału rzeki Soły w km 2+843 do km 4+394, przy ul. Legionów.
(wielkość pliku: 22.38 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 903/28 w obrębie ul. Nideckiego 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.68 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie parcel nr 1616 oraz 1618 w Oświęcimiu pod istniejącą linią wysokiego napięcia 220kV relacji Byczyna-Poręba, Bieruń-Komorowice, Poręba-Czeczot.
(wielkość pliku: 20.71 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 2653/54 przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu - teren wewnątrz ogrodzenia Firmy Synthos S.A.
(wielkość pliku: 20.67 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 1271/19 przy ul. Obozowej 39 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.62 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parcel 1011/64, 1011/65, 1011/66, 1011/67, 1011/68, 1011/3, 1011/14, 1011/15, 1011/17, 1011/18, 1011/19, 1011/44 przy ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.21 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki oznaczonej nr 2653/33 zlokalizowanej w rejonie ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.67 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 916/4 przy ul. Konarskiego w Oświęcimiu - (przy boisku Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących).
(wielkość pliku: 20.69 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 620/4 i 368/8 przy ul. Bema w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.63 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 2442/7 przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.58 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 3864 przy Zwycięstwa 13 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.51 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie dróg dojazdowychbudowie dróg dojazdowych dla potrzeb Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej.
(wielkość pliku: 22.25 Kbajtów)

Decyzja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydanie zezwolenia na świadczenie w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
(wielkość pliku: 21.1 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew oraz odmowa zgody na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie parceli nr 903/13 przy ul. Bałandy 9-15 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.64 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Słowackiego 11 i 20 oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. lip.
(wielkość pliku: 20.95 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowę hali magazynowej opakowań (aluminiowych, metalowych, i szklanych) wraz z częścią administracyjno – socjalną w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.34 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na przeniesienie stacji sprężania azotu z obiektu C-81 do obiektu B-102 na terenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1.
(wielkość pliku: 22.82 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie parceli ozn. nr 1425/92 przy ul. Polnej 30 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.62 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działkach nr 345/15 i 620/4 położonych przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.21 Kbajtów)

Decyzja dotycząca odbierania odpadów komunalnych
Wydanie zezwolenia na świadczenie w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
(wielkość pliku: 20.2 Kbajtów)

Decyzja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydanie zezwolenia na świadczenie w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
(wielkość pliku: 20.79 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 1393/137 przy ul. Konarskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.96 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 1919/14 przy ul. Górnickiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.6 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 1011/76 przy ul. Młyńskiej 8A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.09 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 2006/55 przy ul. Olszewskiego w Oświęcimiu - teren Oddziału Rehabilitacyjnego ZZOZ w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.2 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Legionów w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.13 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 2533 przy ul. Prusa 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.4 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie parceli nr 904/180 przy ul. Nideckiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.03 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (5 sztuk lip) oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew (6 sztuk lip i 1 modrzewia) z terenu parceli nr 2006/31 przy ul. Dąbrowskiego 38-40 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.13 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 1478/18 przy ul. Fabrycznej 10F w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.06 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej opakowań (aluminiowych, metalowych i szklanych) wraz z częścią administracyjno – socjalną, w Oświęcimiu, przy ul. Chemików.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie dróg dojazdowych dla potrzeb Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową urządzeń infrastruktury technicznej w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej.
(wielkość pliku: 22.59 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wymianie zbiorników paliwowych podziemnych wraz z wymianą przewodów technologicznych na terenie istniejącej stacji paliw w Oświęcimiu, przy ul. Kolbego 17.
(wielkość pliku: 22.47 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie instalacji do rozładunku, magazynowania i przesyłu wodoru do produkcji na terenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1.
(wielkość pliku: 22.7 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 20150 „Oświęcim Zasole” w Oświęcimiu, przy ul. Garbarskiej 1.
(wielkość pliku: 22.02 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie parceli ozn. nr 2653/156 oraz 2653/121 stanowiących własność Skarbu Państwa, a pozostających w wieczystym użytkowaniu Firmy Chemicznej Dwory S.A. w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.41 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 229/458 przy ul. Zaborskiej 70 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.91 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 357/328 przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.63 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie skrzyżowania typu małe rondo wraz z przebudową odcinka ulicy Powstańców Śląskich w Oświęcimiu związaną z budową wlotów na skrzyżowanie, przy ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 23.64 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 692/1 przy ul. Kolbego 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.11 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych ulic: Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego, Śniadeckiego, Wyspiańskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.56 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 501/2 przy ul. Zwycięstwa 58 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.08 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 1011/76 przy ul. Młyńskiej 8A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 107/48 przy ul. Krasickiego 22 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.56 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.8 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie hali handlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingów, dróg wewnętrznych, uzbrojenia terenu), przy ul. Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego oraz Wysokie Brzegi w Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.63 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie budynku centrum handlowego w Oświęcimiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem zewnętrznym, przy ul. Powstańców Śląskich.
(wielkość pliku: 23.11 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Dwory - Libet", przy ul. Przysiółek Bajcarki w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.99 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji Tworzyw Styrenowych i budowie linii do produkcji płyt termoizolacyjnych XPS na terenie Firmy Chemicznej Dwory S.A., przy ul. Chemików w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.21 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu nieżelaznego, przy ul. Jagiełły 49, w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kompostowni odpadów w Oświęcimiu, przy ul. Nadwiślańskiej.
(wielkość pliku: 22.62 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingów, dróg wewnętrznych, uzbrojenia terenu), przy ul. Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego oraz Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.58 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie galerii handlowej "Zasole" w Oświęcim, przy ul. Legionów.
(wielkość pliku: 22.39 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu - Dworach.
(wielkość pliku: 22.74 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 1238/188 przy ul. Chopina 21 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1691 w Oświęcimiu - ul. Rotm. Pileckiego.
(wielkość pliku: 20.65 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu posesji przy ul. Krętej 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.55 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 2006/1094 położonej przy ul. Czarnieckiego 20 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.28 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 1381/135, 1393/119, 1393/123, 1393/130, 1393/131 położonej pomiędzy ul. Kilińskiego i Konarskiego w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 21.18 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 2771 przy ul. Wiejskiej 25 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.54 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 1366/18 przy ul. Cichej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.63 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 904/116 przy ul. Sakranusa 12 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu posesji przy ul. Klucznikowskiej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.64 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 2653/42 przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.71 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu posesji prywatnej przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.58 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z ronda na Niwie w Oświęcimiu w ciągu drogi krajowej Nr 44 Gliwice - Kraków.
(wielkość pliku: 20.68 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Krzywej w Oświęcimiu - parcela nr 1325.
(wielkość pliku: 20.51 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Dworcowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.79 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Obozowej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.79 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu złomu nieżelaznego w Oświęcimiu, przy ul. Jagiełły 49, na działce nr 538 obręb Stare Stawy.
(wielkość pliku: 22.39 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na modernizacji (wymianie anten) istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-22693 w Oświęcimiu, przy ul. Leszczyńskiej 9, na działce nr 1905/28 obręb Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.03 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew - topole, wierzby, brzozy z terenu parcel 2653/93, 2653/156 i 1773/90 zlokalizowanych wewnątrz ogrodzenia F.Ch. Dwory S.A. w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.86 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. topoli włoskich przy ul. Staffa 1-5 parcela 2006/1113.
(wielkość pliku: 20.74 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (3 szt. topoli włoskich) oraz odmowa zezwolenia na usunięcie 5 szt. topoli włoskich zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.92 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Naliczenie opłaty za usunięcie drzew z terenu parcel 1512/44 i 1375/9 przy ul. Legionów 13 w Oświęcimiu. Zwolnienie z opłat za usunięcie klonu, umorzenie postępowania w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
(wielkość pliku: 20.62 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku Centrum Handlowego w Oświęcimiu, przy ul. Powstańców Śląskich, na działkach nr 1011/3, 1011/14, 1011/15, 1011/17, 1011/18, 1011/19, 1011/44, 1011/64, 1011/65, 1011/66, 1011/67, 1011/68 obręb Oświęcim.
(wielkość pliku: 23.02 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie boksów składowych w kształcie litery "C" o wysokości 4m ograniczających wpływ hałasu na działce nr 1725/14 na terenie filii Zakładu Nicromet w Oświęcimiu, przy ul. Pławskiej 1, na działce nr 1725/14 obręb Oświęcim.
(wielkość pliku: 21.96 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.49 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli nr 18/67 przy ul. Klucznikowskiej 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.62 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli 2006/51 przy ul. Wyspiańskiego 2 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.72 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na montażu instalacji do odzysku monomeru metakrylanu metylu z odpadów polimetakrylanu metylu w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1, na działkach nr 2653/144, 2653/145 obręb Dwory I.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Dwory - Libet'' w Oświęcimiu, przy ul. Przysiółek Bajcarki, na działkach nr 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 106/1, 107, 108, 109/1, 110/1, 110/3, 111/1, 112/3, 112/5, 113, 114 obręb Monowice.
(wielkość pliku: 22.8 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Galerii Handlowej "Zasole" w Oświęcimiu, przy ul. Legionów, na działkach nr 1375/74, 1376/9, 1376/10, 1512/41, 1512/42, 1512/43, 1512/59, 1512/60, 2565, 2736 obręb Oświęcim.
(wielkość pliku: 22.38 Kbajtów)

Decyzja dotyczaca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parcel 706/12, 714/8, 713/9, 712/1, 711/4, 614/8, 708/3, 707/3, 705/24 przy ul. Kolbego 7 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Granicznej - parcela 1519/3 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 0 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na modernizacji stacji załadunku rozpuszczalników organicznych dla instalacji wytwarzania octanu butylu i destylacji bentolu, na terenie firmy Solvent Wistol S.A. w Oświęcimiu, przy ul. Chemików, na działkach nr 2653/117, 2653/137 obręb Dwory I i 1773/75 obręb Monowice.
(wielkość pliku: 21.94 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 22.48 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej z rur PE 315 mm, L=62 m do układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi wokół pawilonu handlowego PSS "Społem" wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w Oświęcimiu, przy ul. Więźniów Oświęcimia, na działkach nr 1279/26, 2366/10, 2454/94, 2454/95 obręb Oświęcim-Brzezinka.
(wielkość pliku: 22.55 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej z rur PE 250 mm, dla parkingu w Oświęcimiu, przy ul. Więźniów Oświęcimia, na działkach nr 1236/6, 1274/5, 1274/7, 1273/8 obręb Oświęcim-Brzezinka.
(wielkość pliku: 22.52 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głowackiego na osiedlu Monowice w Oświęcimiu, na działkach nr 775/4, 776/3, 776/4, 777/10, 777/13, 777/14, 778/13, 778/21, 778/24, 780/12, 780/13, 780/14, 780/15, 781, 784/5, 784/6, 785/2, 786/4, 786/6, 787/2, 788/4, 788/6, 582/7, 833/5, 834/12, 834/15, 834/18, 835/7, 836/9, 836/13, 836/16, 836/21, 837/14, 839/8, 840/10, 842/3, 842/8, 842/11 obręb Monowice.
(wielkość pliku: 22.1 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2513 w Oświęcimiu, przy ul. Bałandy 1, na działce nr 903/57 obręb Oświęcim - Babice.
(wielkość pliku: 21.95 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu posesji 2454/56 przy ul. Powstańców Warszawy 1-5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.69 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli 2653/150 przy ul. Chemików 1 (wewnątrz ogrodzenia F.Ch. Dwory) w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.69 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Sadowej 11 w Oświęcimiu - parcela nr 227/604.
(wielkość pliku: 20.52 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie parceli 288/105 przy ul. Pod Olszyna 34 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.6 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli ozn. nr 2241 przy ul. Jagiełły 16 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.53 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Jagiełły 89 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.55 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu posesji prywatnej przy ul. Krzywej 37 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Błonie rosnących przy ul. Nideckiego i Bałandy w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.8 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Krzywej 8 w Oświęcimiu - parcela nr 2512.
(wielkość pliku: 20.62 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli ozn. nr 122/46 zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 13A w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.64 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu parceli ozn. nr 1150/16 przy ul. Jaracza 8 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.57 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu wewnątrz ogrodzenia Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. oraz 188 m2 zakrzaczenia - parcele nr 2653/156 i 1773/90 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.84 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Cichej w Oświęcimiu - parcela nr 1789/2 - własność Skarbu Państwa.
(wielkość pliku: 20.68 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 2653/42 przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.59 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 2442/7 przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.55 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parceli nr 2653/155 przy ul. Chemików 5 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.67 Kbajtów)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Koszykowej w Oświęcimiu, na działkach nr 1309/4, 1309/6, 1310/5, 1369/2, 1370/2, 1438/8, 1438/10, 1439/4, 1509/3, 1509/4, 2217/11, 2269/2, 2278/2, 2314/5, 2314/7, 2331 obręb Dwory I.
(wielkość pliku: 21.98 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu.
(wielkość pliku: 20.7 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Granicznej w Oświęcimiu - parcele nr 1519/1 i 1519/2.
(wielkość pliku: 20.53 Kbajtów)

Decyzja dotycząca wycinki drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parcel 1774 i 1022/15 położonych na terenie Zakładu Taboru Kolejowego przy ul. Długiej 1 we Włosienicy.
(wielkość pliku: 21.15 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z rur PE 315 mm, L=62 m do układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi wokół pawilonu handlowego PSS „Społem” wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w Oświęcimiu, przy ul. Więźniów Oświęcimia, na działkach nr 1279/26, 2366/10, 2454/94, 2454/95 obręb Oświęcim-Brzezinka
(wielkość pliku: 22.44 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z rur PE 250 mm, dla parkingu w Oświęcimiu, przy ul. Więźniów Oświęcimia, na działkach nr 1236/6, 1274/5, 1274/7, 1273/8 obręb Oświęcim-Brzezinka.
(wielkość pliku: 22.41 Kbajtów)

Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głowackiego na osiedlu Monowice w Oświęcimiu, na działkach nr 775/4, 776/3, 776/4, 777/10, 777/13, 777/14,