ARCHIWUM BIP URZEDU MIASTA OSWIECIM

Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl...
Urzędu Miasta Oświęcim

<< lista dokumentów w kategorii | pełna lista grup i kategorii (strona główna BIP)

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta Oświęcim odbywającą się w dniu 30 sierpnia 2017 r.:

Sprawozdanie z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2016 – druk nr 799/17
(wielkość pliku: 64551.72 Kbajtów)

Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2016” – druk nr 830/17
(wielkość pliku: 5207.3 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – druk nr 824/17
(wielkość pliku: 337.25 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta – druk nr 825/17
(wielkość pliku: 338.54 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 826/17
(wielkość pliku: 345.33 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia Środowiska i Pomocy Społecznej – druk nr 827/17
(wielkość pliku: 346.06 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – druk nr 828/17
(wielkość pliku: 342.65 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 829/17
(wielkość pliku: 476.07 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 793/17
(wielkość pliku: 1070.96 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu – druk nr 823/17
(wielkość pliku: 10150.09 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/566/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2017 rok – druk nr 803/17
(wielkość pliku: 438.19 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 802/17
(wielkość pliku: 1353.7 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/330/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 804/17
(wielkość pliku: 292.56 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk – druk nr 820/17
(wielkość pliku: 303.82 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego – druk nr 800/17
(wielkość pliku: 586.86 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/439/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. - druk nr 813/17
(wielkość pliku: 636.12 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów – druk nr 814/17
(wielkość pliku: 809.47 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 8
(wielkość pliku: 382.05 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/157/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub
(wielkość pliku: 872.95 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Oświęcimiu – druk nr 791/17
(wielkość pliku: 439.59 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 819/17
(wielkość pliku: 435.19 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą – druk nr 805/17 + autopoprawka
(wielkość pliku: 727.93 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Paździory – druk nr 788/17
(wielkość pliku: 1089.57 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Chodniki – druk nr 817/17
(wielkość pliku: 1075.7 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim gruntu zajętego pod ścieżkę rowerową przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 807/17
(wielkość pliku: 552.16 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim gruntu zajętego pod ścieżkę rowerową przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – 808/17
(wielkość pliku: 524.63 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim gruntu zajętego pod pas drogowy ul. Cichej w Oświęcimiu – druk nr 809/17
(wielkość pliku: 529.84 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. - druk nr 785/17
(wielkość pliku: 503.07 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 1 roku – druk nr 818/17
(wielkość pliku: 841.74 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi na okres 1 roku – druk nr 798/17
(wielkość pliku: 1423.17 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na okres 3 lat – druk nr 806/17
(wielkość pliku: 539.54 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich na okres 1 roku – druk nr 797/17
(wielkość pliku: 847.71 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich na okres 3 lat – druk nr 786/17
(wielkość pliku: 1790.59 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Głowackiego na okres 3 lat – druk nr 787/17
(wielkość pliku: 793.51 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej na okres 3 lat – druk nr 790/17
(wielkość pliku: 1082.28 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich na okres 3 lat – druk nr 796/17
(wielkość pliku: 1120.04 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno – kulturalną Rad Osiedli: Dwory – Kruki i Monowice – druk nr 821/17
(wielkość pliku: 867.91 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 822/17
(wielkość pliku: 538.73 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 816/17
(wielkość pliku: 10709.71 Kbajtów)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 815/17
(wielkość pliku: 10284.45 Kbajtów)


[248]

dokumenty:10145
pliki:29319

UWAGA ! W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w formacie Adobe PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki, prosimy o zapisanie dokumentu na dysku własnego komputera i otwarcie go z tej lokalizacji. Wszystkie wystawiane przez nas dokumenty są skanowane aktualną wersją programów antywirusowych.

[ Poprzednia strona ]