ARCHIWUM BIP URZEDU MIASTA OSWIECIM

Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl...
Urzędu Miasta Oświęcim

<< lista grup i kategorii dokumentów (strona główna BIP)

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025:

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2017-11-20 / 2017-11-20, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Protokół

  Protokół z pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2017-06-14 / 2017-06-14, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2017-05-23 / 2017-05-23, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Nabór członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Informacja o rozpoczęciu naboru członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2017-02-28 / 2017-02-28, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Raport z konsultacji - Komitet Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2017-01-26 / 2017-01-26, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-12-27 / 2016-12-27, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-12-15 / 2016-12-15, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji

  Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-12-15 / 2016-12-15, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025

  Uchwała, dokument w formacie PDF, załączniki mapowe

  Zamieszczono dnia 2016-12-02 / 2016-12-02, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Raport z konsultacji - projekt dokumentu

  Raport z konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025"

  Zamieszczono dnia 2016-11-17 / 2016-11-17, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Konsultacje społeczne - projekt dokumentu

  Konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025"

  Zamieszczono dnia 2016-09-28 / 2016-09-28, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025" wraz z załącznikami

  Zamieszczono dnia 2016-09-21 / 2016-09-21, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji

  Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025" wraz z załącznikami

  Zamieszczono dnia 2016-09-21 / 2016-09-21, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.30.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11.03.2016r. w sprawie określenia Regulaminu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025

  Zamieszczono dnia 2016-04-15 / 2016-04-15, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Uchwała

  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/166/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r.

  Zamieszczono dnia 2016-03-31 / 2016-03-31, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025

  Zamieszczono dnia 2016-03-11 / 2016-03-11, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Raport

  Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-03-01 / 2016-03-01, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Uchwała

  Uchwała w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-02-24 / 2016-02-24, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Konsultacje społeczne - projekt uchwały wraz z załącznikami mapowymi

  Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-01-18 / 2016-01-18, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji

  Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-01-11 / 2016-01-11, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-01-11 / 2016-01-11, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Raport

  Raport z konsultacji społecznych dotyczących dodatkowego obszaru rewitalizacji

  Zamieszczono dnia 2016-01-04 / 2016-01-04, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dodatkowego obszaru rewitalizacji

  Zamieszczono dnia 2015-11-23 / 2015-11-23, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji

  Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowego obszaru rewitalizacyjnego

  Zamieszczono dnia 2015-11-23 / 2015-11-23, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Raport

  Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji

  Zamieszczono dnia 2015-11-19 / 2015-11-19, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Zamieszczono dnia 2015-10-08 / 2015-10-08, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Uchwała

  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2015-06-25 / 2015-06-24, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

[1934]

dokumenty:10145
pliki:29319

UWAGA ! W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w formacie Adobe PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki, prosimy o zapisanie dokumentu na dysku własnego komputera i otwarcie go z tej lokalizacji. Wszystkie wystawiane przez nas dokumenty są skanowane aktualną wersją programów antywirusowych.

[ Poprzednia strona ]