Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Wymeldowania i zameldowania w jednym urzędzie

Od  1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności :
Najważniejsze zmiany w ustawie o ewidencji ludności to:
1.uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności zakładała zniesienie obowiązku meldunkowego. Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności uchyliła przepisy dotyczące likwidacji obowiązku meldunkowego.

2. Wprowadzenie do ustawy innych przepisów, których celem jest m.in.:
- wprowadzenie uproszczeń przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego polegających na umożliwieniu dokonywania wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie ( dokonać tego może osoba, która posiada profil zaufany e PUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny),
- umożliwienie zameldowania się na jednym formularzu na pobyt stały i jednocześnie wymeldowania się z pobytu czasowego oraz analogicznie zameldowania się na pobyt czasowy i jednocześnie wymeldowania się z pobytu stałego,
- wprowadzenie zasady nadawania numeru PESEL wszystkim cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem tych, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy,
- wydłużenie okresu przez jaki cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego z 14 do 30 dni,
- określenie, że obowiązek meldunkowy dla obywateli UE będzie powstawał, tak jak w stosunku do obywateli polskich, czyli przebywania w danym miejscu na terytorium Polski przez okres ponad 3 miesięcy.

Sprawy meldunkowe można załatwić w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 4 i 5:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
tel. 33 /84 29 304, 33 84 29 305

Zameldowanie w formie dokumentu elektronicznego można dokonać poprzez stronę: www.obywatel.gov.pl

 

 

ZAPRASZAMY!