Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

NIEPODLEGŁA

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Współpraca z NGO

Miasto Oświęcim

współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających
z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
(Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t.) w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Miasto
  Oświęcim wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.
 

 

Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi
     jest Marek Tarnowski, tel. 33 842 91 50, ngo@um.oswiecim.pl

Zapraszamy na strone internetową www.ngo.oswiecim.pl 

poświęconą współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi
   oraz

do CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

mieszcącego sie w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 15, e-mail: cas.oswiecim@gmail.com 

W sprawach dotyczących grafiku spotkań w CAS należy kontaktować się

z Anną Turbańską, Anną Marchewką-Podbiał tel. 33 843 52 02 
lub Aleksandrą Sołtysik z Wydziału Promocji Miasta  
tel. 33 842 91 51, e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl
 

ZAPRASZAMY!