Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

73. rocznica - 27.01

 

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

ZAPRASZAMY

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Wspólpraca z NGO

Miasto Oświęcim

współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających
z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
(Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t.) w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Miasto
  Oświęcim wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

 

Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi jest Teresa Bebak, tel. 33 842 94 14
e-mail: teresa.bebak@um.oswiecim.pl

 

Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi
     jest Marek Tarnowski, tel. 33 842 91 82, ngo@um.oswiecim.pl

Zapraszamy na strone internetową www.ngo.oswiecim.pl 

poświęconą współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi
   

oraz do CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
  mieszcącego sie w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1. 

W sprawach dotyczących grafiku spotkań w COP prosimy kontaktować się
z Anną Turbańską  tel. 33 843 52 02
lub Aleksandrą Sołtysik z Wydziału Promocji Miasta  
tel. 33 842 91 51, e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl