Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

NIEPODLEGŁA

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Oświęcim wspiera nowych inwestorów

 

Firmy, które zainwestują w Oświęcimiu i utworzą nowe miejsca pracy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. To program zgłoszony przez prezydenta w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, a przyjęty niedawno przez Radę Miasta. Uchwała jest już prawomocna. Przedsiębiorca może otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Małe firmy powinny zainwestować ponad 1 mln zł tzw. kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięcie, a zatrudnienie powinno wzrosnąć o co najmniej 5 osób.

Ponad 10 mln musi wydać na nową inwestycję inwestor średniej wielkości i zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 15 osób. Z kolei duży inwestor musi ponieść nakłady powyżej 50 mln i utworzyć dodatkowo ponad 30 miejsc pracy. – Liczę, że ten sposób pobudzimy dalszy rozwój gospodarczy, zachęcimy oświęcimskie firmy do inwestowania, a co za tym idzie do tworzenia nowych miejsc pracy. Na pewno zwiększy się też atrakcyjność naszego miasta dla kolejnych dużych inwestorów – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Koszty kwalifikowane obejmują m. in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych, w tym budowli i budynków oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z projektem. Dodatkowo przedsiębiorca, który planuje skorzystać z programu pomocowego musi zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Jest też zobowiązany do przekazywania informacji na każdym etapie inwestycji. Przedsięwzięcie musi być utrzymane w mieście przez co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jego realizacji. Podobnie jest z utrzymaniem zwiększonego poziomu zatrudnienia. 

Więcej informacji: Wydział Podatkowy tel. 33 8429216

Treść uchwały oraz zgłoszenie zamiaru skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formacie PDF zamieszczone zostały poniżej. Wszystkie dokumenty związane z procedurą zwolnienia z podatku od nieruchomości w wersji edytowalnej i PDF dostępne są w:
Biuletynie Informacji Publicznej → Podatki → Załączniki do uchwały - zwolnienie od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców.

 

ZałącznikWielkość
uchwala.pdf2.94 MB
zalacznik_nr_1_zgloszenie_zamiaru_korzystania_z_pomocy_regionalnej.odt22 KB
zalacznik_nr_1_zgloszenie_zamiaru_korzystania_z_pomocy_regionalnej.pdf66.64 KB
zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_dacie_rozpoczecia_prac.odt16.27 KB
zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_dacie_rozpoczecia_prac.pdf50.31 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_zakonczeniu_inwestycji_poczatkowej_i_zobowiazanie_do_utrzymania_inwestycji_na_terenie_miasta_oswiecim.odt14.98 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_zakonczeniu_inwestycji_poczatkowej_i_zobowiazanie_do_utrzymania_inwestycji_na_terenie_miasta_oswiecim.pdf62.63 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie.odt17.18 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie.pdf53.29 KB
zalacznik_nr_5_wykaz_nowo_utworzonych_miejsc_pracy.odt14.74 KB
zalacznik_nr_5_wykaz_nowo_utworzonych_miejsc_pracy.pdf51.42 KB
zalacznik_nr_6_oswiadczenie.odt19.28 KB
zalacznik_nr_6_oswiadczenie.pdf52.44 KB

ZAPRASZAMY!