Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

73. rocznica - 27.01

 

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

ZAPRASZAMY

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Kontakt

Urząd Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
tel: +48 (33) 8429100, fax: +48 (33) 8429199
e-mail: um@um.oswiecim.pl

 

W sytuacji awarii telefonów stacjonarnych mieszkańców prosimy o kontakt za pośrednictwem 
e-mail: um@um.oswiecim.pl lub pod telefonem komórkowym nr 603-947-804

 

 

Godziny pracy urzędu:


poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30

wtorek: od 7:30:00 do 17:00

piątek: od 7:30 do 14:00

Prezydent Miasta lub jego Zastępcy przyjmują mieszkańców miasta w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:15

(prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie urzędu, telefon +48 (33) 8429100


 

 


 

Od 1 kwietnia 2012 r. osoby niesłyszące i niedosłyszące, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miasta Oświęcim, proszone są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu urzędu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:
1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma na dzienniku podawczym Urzędu,
2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 033-8429-199,
3. w formie mailowej na adres um@um.oswiecim.pl
4. w formie mailowej poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl, gdzie po zalogowaniu się należy wybrać z alfabetycznej listy spraw link „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”,
5. poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 603-947-804.

 Urząd skontaktuje się z osobą niesłyszącą (w sposób, który został przez nią wskazany) aby ustalić termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Dodatkowo osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku przy ul. Zaborskiej 2, po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikom dziennika podawczego

 

Alfabetyczny wykaz pracowników

A (1) | B (10) | C (4) | D (3) | E (1) | F (5) | G (18) | H (1) | I (2) | J (4) | K (23) | L (3) | M (8) | O (2) | P (16) | R (7) | S (22) | T (4) | W (8) | Ż (5) | Ł (1)
Nazwiskoikona sortowania Stanowisko Symbol wydz. e-mail Telefon
Aleksandrowicz Urszula Podinspektor MK/g urszula.aleksandrowicz@um.oswiecim.pl +48 33 842-92-69