Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

NIEPODLEGŁA

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Kontakt

Urząd Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
tel: +48 (33) 8429100, fax: +48 (33) 8429199
e-mail: um@um.oswiecim.pl

 

W sytuacji awarii telefonów stacjonarnych mieszkańców prosimy o kontakt za pośrednictwem 
e-mail: um@um.oswiecim.pl lub pod telefonem komórkowym nr 603-947-804

 

 

Godziny pracy urzędu:


poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30

wtorek: od 7:30:00 do 17:00

piątek: od 7:30 do 14:00

Prezydent Miasta lub jego Zastępcy przyjmują mieszkańców miasta w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:15

(prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie urzędu, telefon +48 (33) 8429100


 

 


 

Od 1 kwietnia 2012 r. osoby niesłyszące i niedosłyszące, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miasta Oświęcim, proszone są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu urzędu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:
1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma na dzienniku podawczym Urzędu,
2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 033-8429-199,
3. w formie mailowej na adres um@um.oswiecim.pl
4. w formie mailowej poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl, gdzie po zalogowaniu się należy wybrać z alfabetycznej listy spraw link „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”,
5. poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 603-947-804.

 Urząd skontaktuje się z osobą niesłyszącą (w sposób, który został przez nią wskazany) aby ustalić termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Dodatkowo osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku przy ul. Zaborskiej 2, po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikom dziennika podawczego

 

Alfabetyczny wykaz pracowników

A (1) | B (10) | C (4) | D (3) | E (1) | F (5) | G (18) | H (1) | I (2) | J (4) | K (23) | L (3) | M (8) | O (2) | P (15) | R (7) | S (22) | T (4) | W (8) | Ż (5) | Ł (1)
Nazwiskoikona sortowania Stanowisko Symbol wydz. e-mail Telefon
Aleksandrowicz Urszula Podinspektor MK/g urszula.aleksandrowicz@um.oswiecim.pl +48 33 842-92-69

ZAPRASZAMY!