Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

73. rocznica - 27.01

 

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

ZAPRASZAMY

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

inwestycje

Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”


Nazwa projektu:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”
- projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 9: Pomoc techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych

Beneficjent:
Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4 kwietnia 2014 r.

Całkowity koszt projektu:
1.757.142,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
999.430,60 PLN

Okres realizacji:
2014-2015

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. W ramach projektu zostanie wykonana następująca dokumentacja techniczna:
1) Analiza widokowa mostu na rzece Sole
2) Projekt budowlano-wykonawczy mostu
3)Wykonanie koncepcji wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzennego terenu parku -Park Pojednania Narodów
4) Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowanie Bulwarów
5) Koncepcja wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzeni w rejonie Starego Miasta
6) Projekt budowlano-wykonawczy parku na podstawie istniejącej koncepcji – Park Pokoju pomiędzy Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego.

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlanej co pozwoli przygotować zadanie do realizacji i podjąć działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na jego realizację.
 

Tereny inwestycyjne

Prezentujemy Państwu tereny inwestycyjne miasta Oświęcim, oraz oferujemy profesjonalną usługę w zakresie ich sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w Oświęcimiu?

Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie trzech dynamicznie rozwijających się gospodarczo ośrodków: Aglomeracji Krakowskiej, Konurbacji Górnośląskiej oraz Podbeskidzia, Oświęcim jest optymalnym miejscem lokowania inwestycji. Miasto jest przychylne wszelkim propozycjom inwestycyjnym wpływającym na rozwój i otwarte na wszelkie formy współpracy gospodarczej z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Oświęcim posiada wolne tereny, które mogą być wykorzystane na lokalizację obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych.

 


 

Nieruchomość przy ul. Gospodarczej
Termin przetargów: 6 marca 2018 r. - treść ogłoszenia o przetargach

 

Przebudowa hotelu olimpijskiego

 

 

 

Nazwa projektu:   „Przebudowa hotelu „Olimpijskiego w Oświęcimiu – Etap I” - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 3: Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1: Rozwój Infrastruktury Turystycznej, 

Schemat A:   Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych  
 

Beneficjent: Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 lipca 2010 r.   

Całkowity koszt projektu:5.035.962,27 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.000.000 PLN

 

Okres realizacji:  2010 - 2012 

 

Charakterystyka projektu:

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 roku przez Radę Ministrów.

Teraz realizowany jest już trzeci etap programu, przewidziany na lata 2007-2011, który koncentruje się na porządkowaniu i zagospodarowaniu terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, rozwoju działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in.: z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz na poprawie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

 

- mapka

Dla inwestora

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje, które umożliwią poznanie miasta, jego atutów oraz oferty inwestycyjnej. Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Rozwoju Miasta, jednostką odpowiedzialną za kontakty z inwestorami.

 

Dlaczego warto rozważyć Oświęcim jako lokalizację inwestycji - informacje o mieście

 

 

 

 

 Wolne tereny inwestycyjne

 

 

 

 
 

Pomoc inwestycyjna – zwolnienie z podatku od nieruchomości
 

 

 

 

Środki zewnętrzne

Wykaz najważniejszych projektów realizowanych przez Urząd Miasta Oświęcim ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej i Rządu RP: