Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

NIEPODLEGŁA

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

inwestycje

Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”


Nazwa projektu:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”
- projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 9: Pomoc techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych

Beneficjent:
Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4 kwietnia 2014 r.

Całkowity koszt projektu:
1.757.142,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
999.430,60 PLN

Okres realizacji:
2014-2015

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. W ramach projektu zostanie wykonana następująca dokumentacja techniczna:
1) Analiza widokowa mostu na rzece Sole
2) Projekt budowlano-wykonawczy mostu
3)Wykonanie koncepcji wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzennego terenu parku -Park Pojednania Narodów
4) Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowanie Bulwarów
5) Koncepcja wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzeni w rejonie Starego Miasta
6) Projekt budowlano-wykonawczy parku na podstawie istniejącej koncepcji – Park Pokoju pomiędzy Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego.

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlanej co pozwoli przygotować zadanie do realizacji i podjąć działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na jego realizację.
 

Tereny inwestycyjne

Prezentujemy Państwu tereny inwestycyjne miasta Oświęcim, oraz oferujemy profesjonalną usługę w zakresie ich sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w Oświęcimiu?

Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie trzech dynamicznie rozwijających się gospodarczo ośrodków: Aglomeracji Krakowskiej, Konurbacji Górnośląskiej oraz Podbeskidzia, Oświęcim jest optymalnym miejscem lokowania inwestycji. Miasto jest przychylne wszelkim propozycjom inwestycyjnym wpływającym na rozwój i otwarte na wszelkie formy współpracy gospodarczej z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Oświęcim posiada wolne tereny, które mogą być wykorzystane na lokalizację obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych.

 


 

Przebudowa hotelu olimpijskiego

 

 

 

Nazwa projektu:   „Przebudowa hotelu „Olimpijskiego w Oświęcimiu – Etap I” - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 3: Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1: Rozwój Infrastruktury Turystycznej, 

Schemat A:   Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych  
 

Beneficjent: Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 lipca 2010 r.   

Całkowity koszt projektu:5.035.962,27 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.000.000 PLN

 

Okres realizacji:  2010 - 2012 

 

Charakterystyka projektu:

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 roku przez Radę Ministrów.

Teraz realizowany jest już trzeci etap programu, przewidziany na lata 2007-2011, który koncentruje się na porządkowaniu i zagospodarowaniu terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, rozwoju działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in.: z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz na poprawie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

 

- mapka

Dla inwestora

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje, które umożliwią poznanie miasta, jego atutów oraz oferty inwestycyjnej. Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Rozwoju Miasta, jednostką odpowiedzialną za kontakty z inwestorami.

 

Dlaczego warto rozważyć Oświęcim jako lokalizację inwestycji - informacje o mieście

 

 

 

 

 Wolne tereny inwestycyjne

 

 

 

 
 

Pomoc inwestycyjna – zwolnienie z podatku od nieruchomości
 

 

 

 

Środki zewnętrzne

Wykaz najważniejszych projektów realizowanych przez Urząd Miasta Oświęcim ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej i Rządu RP:
 

ZAPRASZAMY!