Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

73. rocznica - 27.01

 

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

ZAPRASZAMY

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

biznes

Tereny inwestycyjne

Prezentujemy Państwu tereny inwestycyjne miasta Oświęcim, oraz oferujemy profesjonalną usługę w zakresie ich sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w Oświęcimiu?

Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie trzech dynamicznie rozwijających się gospodarczo ośrodków: Aglomeracji Krakowskiej, Konurbacji Górnośląskiej oraz Podbeskidzia, Oświęcim jest optymalnym miejscem lokowania inwestycji. Miasto jest przychylne wszelkim propozycjom inwestycyjnym wpływającym na rozwój i otwarte na wszelkie formy współpracy gospodarczej z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Oświęcim posiada wolne tereny, które mogą być wykorzystane na lokalizację obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych.

 


 

Nieruchomość przy ul. Gospodarczej
Termin przetargów: 6 marca 2018 r. - treść ogłoszenia o przetargach

 

Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Mieście Oświęcim

Właściwe Urzędy i Instytucje w procesie zakładania firm:

Rejestracja przedsiębiorców

- Osoby fizyczne mieszkające na terenie Oświęcimia, osoby zagraniczne rozpoczynające działalność na terenie Gminy Miasto Oświęcim

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, pok. 29

Wydział Gospodarki Miejskiej

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 33/8429129,

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

- Pozostali przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, itp.):

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XII Wydział Gospodarczy

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel 12/6195178, 12/6195223

 

Złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Statystycznej REGON

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 29

Wydział Gospodarki Miejskiej, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

tel.:33/8429129,

 

Urząd Statystyczny oddział Chrzanów

Infrastruktura

Potencjał inwestycyjny.

Oświęcim sąsiaduje z trzema dynamicznie rozwijającymi się regionami gospodarczymi: Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Aglomeracją Krakowską oraz Podbeskidziem. Obszar ten zamieszkuje blisko 7 mln ludzi, koncentrując na stosunkowo niewielkim obszarze ogromny potencjał ekonomiczny. Województwa śląskie i małopolskie, na styku których leży Oświęcim - obok województwa mazowieckiego – zostały najwyżej ocenione w rankingu atrakcyjności regionów Polski, jaki przeprowadził Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Natomiast Podregion Krakowsko – Tarnowski, do którego Oświęcim jest zaliczany, lokuje się w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych podregionów w kraju we wszystkich ocenianych kategoriach, tj. dla podejmowania działalności przemysłowej, usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Bardzo duże zainteresowanie lokowaniem w tym regionie inwestycji zagranicznych potwierdzają wyniki badań IBnGR.

Zasoby kadrowe.