Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

NIEPODLEGŁA

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

biznes

Tereny inwestycyjne

Prezentujemy Państwu tereny inwestycyjne miasta Oświęcim, oraz oferujemy profesjonalną usługę w zakresie ich sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w Oświęcimiu?

Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie trzech dynamicznie rozwijających się gospodarczo ośrodków: Aglomeracji Krakowskiej, Konurbacji Górnośląskiej oraz Podbeskidzia, Oświęcim jest optymalnym miejscem lokowania inwestycji. Miasto jest przychylne wszelkim propozycjom inwestycyjnym wpływającym na rozwój i otwarte na wszelkie formy współpracy gospodarczej z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Oświęcim posiada wolne tereny, które mogą być wykorzystane na lokalizację obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych.

 


 

Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Mieście Oświęcim

Właściwe Urzędy i Instytucje w procesie zakładania firm:

Rejestracja przedsiębiorców

- Osoby fizyczne mieszkające na terenie Oświęcimia, osoby zagraniczne rozpoczynające działalność na terenie Gminy Miasto Oświęcim

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, pok. 29

Wydział Gospodarki Miejskiej

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 33/8429129,

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

- Pozostali przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, itp.):

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XII Wydział Gospodarczy

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel 12/6195178, 12/6195223

 

Złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Statystycznej REGON

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 29

Wydział Gospodarki Miejskiej, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

tel.:33/8429129,

 

Urząd Statystyczny oddział Chrzanów

Infrastruktura

Potencjał inwestycyjny.

Oświęcim sąsiaduje z trzema dynamicznie rozwijającymi się regionami gospodarczymi: Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Aglomeracją Krakowską oraz Podbeskidziem. Obszar ten zamieszkuje blisko 7 mln ludzi, koncentrując na stosunkowo niewielkim obszarze ogromny potencjał ekonomiczny. Województwa śląskie i małopolskie, na styku których leży Oświęcim - obok województwa mazowieckiego – zostały najwyżej ocenione w rankingu atrakcyjności regionów Polski, jaki przeprowadził Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Natomiast Podregion Krakowsko – Tarnowski, do którego Oświęcim jest zaliczany, lokuje się w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych podregionów w kraju we wszystkich ocenianych kategoriach, tj. dla podejmowania działalności przemysłowej, usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Bardzo duże zainteresowanie lokowaniem w tym regionie inwestycji zagranicznych potwierdzają wyniki badań IBnGR.

Zasoby kadrowe.

ZAPRASZAMY!