Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

NIEPODLEGŁA

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

lokale mieszkalne

Wykaz przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2018

1. Załącznik nr 1 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2018
2. Załącznik nr 2 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2018
3. Załącznik nr 3 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2018
4. Załącznik nr 4 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2018

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2018

Projekty list:
1. Załącznik nr 1 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2018
2. Załącznik nr 2 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2018
3. Załącznik nr 3 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2018
4. Załącznik nr 4 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2018

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2017

1. Załącznik nr 1 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2017
2. Załącznik nr 2 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2017
3. Załącznik nr 3 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2017
4. Załącznik nr 4 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2017

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2017

Projekty list:
1. Załącznik nr 1 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2017
2. Załącznik nr 2 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2017
3. Załącznik nr 3 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2017
4. Załącznik nr 4 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2017

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2016

1. Załącznik nr 1 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2016
2. Załącznik nr 2 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2016
3. Załącznik nr 3 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2016
4. Załącznik nr 4 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2016

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2016

Projekty list:
1. Załącznik nr 1 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2016
2. Załącznik nr 2 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2016
3. Załącznik nr 3 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2016
4. Załącznik nr 4 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2016

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

1. Załącznik nr 1 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2015
2. Załącznik nr 2 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2015
3. Załącznik nr 3 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2015
4. Załącznik nr 4 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2015 

Wykaz przeznaczonego do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 w Oświęcimiu. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) upływa z dniem 2 stycznia 2015r. 

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Projekty list:
1. Załącznik nr 1 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2015
2. Załącznik nr 2 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2015
3. Załącznik nr 3 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2015
4. Załącznik nr 4 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2015 

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych

1. Załącznik nr 1 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2014
2. Załącznik nr 2 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2014
3. Załącznik nr 3 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2014
4. Załącznik nr 4 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2014

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Projekty list:
1. Załącznik nr 1 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2014
2. Załącznik nr 2 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2014
3. Załącznik nr 3 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2014
4. Załącznik nr 4 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2014 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Olszewskiego 47/3, ul. Olszewskiego 12/1, ul. Olszewskiego 27/3, ul. Olszewskiego 13/6, ul. Olszewskiego 10/3, ul. Olszewskiego 27/4, ul. Budowlanych 10/13.
 

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Załącznik nr 1 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 2 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2013
Załącznik nr 3 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 4 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2013 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

- lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Tysiąclecia 51/7, ul. Słowackiego 22/1, ul. Budowlanych 2/8, ul. Budowlanych 48/8, ul. Staszica 19/13, ul. Kusocińskiego 9/9, ul. Kusocińskiego 9/7, ul. Olszewskiego 25/3.
 

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Projekty list:
Załącznik nr 1 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 2 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2013
Załącznik nr 3 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 4 - Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok2013 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży :

- lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Tysiąclecia 1/3, ul. Bema 9/1, ul. Olszewskiego 8/5, ul. Wyspiańskiego 12/3, ul. Matejki 9/2.

- lokalu mieszkalnego z równoczesna sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy  ul. Szpitalnej 76/1. 

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży :

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim  informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:

ZAPRASZAMY!