Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

DZIEJE SIĘ !

ZAPRASZAMY

 

XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

ZAPRASZAMY

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej", realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., które odbędzie się 28.06.2017 r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. Podczas spotkania zostaną omówione kryteria rekrutacji do projektu oraz zasady przyznawania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22700,00 zł.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze Małopolski Zachodniej, które pozostają bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Więcej informacji: www.czasnabiznes.eu.

Oświęcim. Chcesz Oświęcimską Kartę Mieszkańca? Złóż wniosek

Od 3 lipca można składać wnioski o wydanie Oświęcimskiej Karty Mieszkańca, która daje oświęcimianon dodatkowe korzyści. Od 1 września posiadacze karty zapłacą 25 proc. mniej za wszystkie usługi na pływalni i na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ulgą objęte będzie także zwiedzanie Muzeum Zamek z wyłączeniem wystaw czasowych, seanse filmowe w Naszym Kinie, działającym w Oświęcimskim Centrum Kultury. 
Wydawaniem kart zajmują się pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, znajdującego się  przy ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 6, e-mail: um@um.oswiecim.pl, tel. 33 84 29 306. Otrzyma ją każda osoba zamieszkała w Oświęcimiu i odprowadzająca podatki do oświęcimskiego Urzędu Skarbowego oraz członkowie rodziny z nią zamieszkujący, dzieci z Domu Dziecka i rodzin zastępczych. Również rolnicy, osoby bezrobotne czy pozostające na zasiłku, zamieszkałe w Oświęcimiu mogą ubiegać się o kartę.

Oświęcim. Wystartował Tauron Life Festival

8. edycja Tauron Life Festiwal Oświęcim 2017 rozpoczęła się spektaklem "Edukacja Rity" w Oświęcimskim Centrum Kultury. Tegoroczny festiwal z pokojowym przesłaniem uroczyście otworzyli: prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wraz ze starostą oświęcimskim Zbigniewem Starcem i Dariuszem Maciborkiem pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym Life Festival Oświęcim. Przed rozpoczęciem spektaklu rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.:"Granica Łączy" organizowany przez Fundację Peace Festival.
Na zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych czekały nagrody pieniężne i bilety na festiwalowe koncerty. W kategorii dziecięco-młodzieżowej zwyciężyła Wiktoria Wójcik, zaś wśród profesjonalistów najlepiej wypadła Mariola Stachnik.

TAGI:

Oświęcim. Młody szachista wysoko w Czarnogórze

 14-letni oświęcimianin Tomasz Musiał, uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, zajął piąte miejsce w Szkolnych Mistrzostwach Europy w szachach klasycznych w kategorii chłopców do lat 15, które odbyły się w Budvie w Czarnogórze. Uczestniczył w nich jako tegoroczny szkolny wicemistrz Polski w szachach klasycznych. – Po dwóch pierwszych zwycięskich partiach należał do ścisłej czołówki turnieju. I tak zostało do samego końca. Po czterech zwycięstwach, czterech remisach i jednej porażce Tomek zajął ostatecznie świetne piąte miejsce, tracąc do szkolnego Mistrza Europy, Gruzina, Nikoloza Petrashviliego, zaledwie pół punktu – relacjonuje Katarzyna Musiał, mama Tomka. – Turniej był bardzo wyczerpujący. Syn zagrał w nim 9 długich, trudnych rund, niektóre z nich trwały nawet ponad 5 godzin – dodaje pani Katarzyna. 

 

Fot. Katarzyna Musiał

Oświęcim. Parking i wejście do OCK już po przebudowie

Jak informuje Oświęcimskie Centrum Kultury po kilkumiesięcznej przebudowie parking i chodnik przed wejściem do budynku są już gotowe. Nie ma jedynie przejścia od strony ulicy Tysiąclecia z parkingu bocznego.

I etap przebudowy przedpola OCK zakończył się wcześniej niż planowano. Kolejny, który obejmie teren od strony ul. Tysiąclecia rozpocznie się po Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Cała inwestycja przewiduje przebudowę schodów, remont pochylni dla rowerów, wybudowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a także remont kanalizacji sanitarnej i opadowej. Przebudowa terenu przed i obok OCK, która kosztuje 1,5 mln zł zakończy się pod koniec października.
 

Fot. Jeszcze wczoraj robotnicy prowadzili ostatnie prace wykończeniowe 

Oświęcim. Rozlosowano 65 bezpłatnych biletów na TLFO 2017

 

Znamy nazwiska osób, które pójdą na Tauron Life Festival Oświęcim 2017. Szczęśliwymi posiadaczami biletów jest 65 mieszkańców Oświęcimia, którzy brali udział w konkursie promocyjnym ogłoszonym przez Urząd Miasta Oświęcim. Tuż przed losowaniem Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia dołożył jeszcze 25 biletów. 

                                Miasto Oświęcim - Partner Główny TLFO 2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej (uchwała Nr XXIII/435/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej.
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 czerwca 2017r. do 27 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, w pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem: http://www.um.oswiecim.pl/. Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2017r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w sali nr 15 o godz. 14.00.

Oświęcim. Patrol Straży Miejskiej uratował życie męźczyżnie choremu na cukrzycę

 

12 czerwca w godzinach popołudniowych dwuosobowy patrol z polecenia dyżurnego Straży Miejskiej udał się na ulicę Tysiąclecia, aby podjąć interwencję w stosunku do osób śpiących na placu Pokoju. Okazało się, że obok na ławce zastali mężczyznę, który zdradzał oznaki zasłabnięcia. Przy próbach nawiązania kontaktu, mężczyzna co jakiś czas się wybudzał. Znalezione przy nim paski cukrzycowe, glukometr, rozrzucone ciastka wskazywały, że poszkodowany może cierpieć na cukrzycę. Po przyjeździe  na miejsce pogotowania podejrzenia się sprawdziły. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala.

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 35 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miasto Oświęcim w roku 2016 – druk nr 769/17.
5. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – druk nr 771/17.
6. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku a dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu” - druk nr 768/17.
7. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2016” – druk nr 732/17.
8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2016 roku - druk nr 700/17.
9. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2016 rok - druk nr 761/17.
10. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 699/17.

Oświęcim. Miasto docenione za współpracę z organizacjami pozarządowymi

 

Oświęcim zajął drugie miejsce w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. To już 10 edycja rankingu, który ma nagradzać i promować najlepsze przykłady partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami non-profit w Województwie Małopolskim. Przy ocenie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana jest m. in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.

 

Fot.Regina Korczak-Watycha

Oświęcim. Dodatkowe bezpłatne kursy autobusów po TLFO 2017

 Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizowanym Tauron Life Festival Oświęcim 2017 uruchomione zostaną dodatkowe bezpłatne kursy autobusów MZK Oświęcim 24 i 25 czerwca.
24 czerwca ok. godz. .015 (30 minut po zakończeniu koncertu)
Z przystanku stacja BP:
Linia nr 27 do Jawiszowic Kółka
Linia nr 32 do Chełmka przez Bobrek kościół, Libiąż rondo powrót z Chełmka przez Gorzów,
Linia nr 18 do Poręby Wielkiej ulicami: Dąbrowskiego, Słowackiego, Olszewskiego, Chemików, Porębską, Wadowicką, Tyszkiewicza do przystanku Poręba Wielka Pólka i dalej przez Łazy, Grojec do Oświęcimia.

Oświęcim. Zmiany w uzyskiwaniu zezwoleń na wycinkę drzew

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że  od 17 czerwca 2017 r. obowiązują  zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew. Nowelizacja ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, 65 cm dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych oraz 50 cm dla pozostałych drzew. Nie dotyczy to jedynie krzewów.

Po złożeniu wniosku - zgłoszenia do siedziby Urzędu Miasta Oświęcim, przeprowadzone zostaną oględziny drzew, w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia, podczas których ustalone zostaną gatunki drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm.  Następnie przygotowywany zostanie protokół, ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia. 

Oświęcim. 14 czerwca - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

 

14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu. Decyzją Sejmu RP 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
 W obchodach 77. rocznicy pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, które odbyły się w Oświęcimiu i w Harmężach wzięła udział była więźniarka obozu Zdzisława Włodarczyk, przedstawiciele władz Rzeczpospolitej Polskiej: premier RP Beata Szydło oraz wicepremier i minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, a także parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń współorganizujących obchody, dyrekcja i pracownicy Muzeum Auschwitz, a także wszyscy pragnący upamiętnić wydarzenia z 14 czerwca 1940 r.

 

Fot.www. auschwitz.org
 

Oświęcim. W sobotę rusza strefa wypoczynku na bulwarach

 
Mieszkańcy Oświęcimia będą mieli nowe miejsce do wypoczynku.
W strefie wypoczynku na bulwarach, która zostanie otwarta w sobotę, 17 czerwca o godzinie 13, czekają na nich leżaki. W sumie będzie 50 różnokolorowych miejsc do leżenia. Oferta przygotowana przez Urząd Miasta zostanie wzbogacona o interesujące pozycje książkowe, zaproponowane przez pracowników Galerii Książki.

Strefa będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20, a w weekendy od 13 do 20.

W przypadku opadów deszczu w sobotę otwarcie zostanie przesunięte na niedzielę.

 

Fot. Na takich leżakach będzie można od soboty wypoczywać na bulwarach

Oświęcim. Miasto walczy z komarami

 Na bulwarach specjalistyczna firma prowadzi tzw. zamgławianie, czyli rozpylanie w powietrzu preparatów owadobójczych. To już kolejna seria oprysków w ramach walki z komarami, która będzie prowadzona systematycznie aż do października na obszarze 31 hektarów. Na owady stosowany jest też preparat larwicydowy, który wlewany jest do wód stojących, rozlewisk i cieków wodnych.– Komary chociaż są niewielkie, bardzo potrafią uprzykrzyć życie. Nie zamierzamy się jednak "poddawać", tylko z nimi walczymy. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo wtedy opryski będą skuteczniejsze, a owady nie będą już tak dokuczliwe – mówi Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia. Bardzo pomocne w walce z komarami i meszkami jest również właściwe utrzymanie terenów zielonych, które są doskonałym miejscem ich wylęgu.

Oświęcim. Pieniądze unijne na trzy projekty

 Oświęcim pozyskał pieniądze w ramach nowego rozdania środków unijnych na lata 2014-2020. Na trzy projekty inwestycyjne i społeczne otrzymał w sumie ponad 6 mln zł. – Nowa perspektywa finansowa daje nam możliwość pozyskania znacznych pieniędzy na różnorodne projekty, przygotowywaliśmy się do tego od dłuższego czasu – wyjaśnia Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Na termomodernizację budynków miejskich miasto pozyskało ponad 3 mln zł. Całość inwestycji prowadzonej w latach 2017-2019 wyniesie ponad 5 mln zł. Wykonane zostaną ocieplenia budynków przychodni nr 1 i 3, harcówki, przedszkoli nr 7, 14 i 15 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Inwestycja obejmuje też wymianę centralnego ogrzewania oraz nowe elewacje.

 

Fot. Budynek przychodni przy ul. Żwirki i Wigury będzie odnowiony

 

Oświęcim. Rzeźba Remigiusza Dulki stanęła na rynku

 

 

 

Od dzisiaj na oświęcimskim rynku można oglądać rzeźbę oświęcimskiego artysty Remigiusza Dulko, bez tytułu / without title, brąz / bronze, 2017. Jest to ekspozycja czasowa. W ten sposób miasto chce zaprezentować mieszkańcom i odwiedzającym rynek gościom twórczość rodzimych artystów. Na rynku od ubiegłego roku jest prezentowana praca innej oświęcimskiej artystki Agaty Agatowskiej z cyklu „ Rzeźby przyszłości”.