Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przy ul. Nad Młynówką

OŚWIĘCIM. DZIAŁA STACJA KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA.

 Od dnia 3 stycznia 2018 r. w Oświęcimiu, na terenie Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) przy ul. Gen. J. Bema 12 A działa mobilna stacja kontrolno – pomiarowa,   zainstalowana na wniosek mieszkańców i władz miasta, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ).
    Stanowisko pomiarowe zostało włączone do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020”, natomiast wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na portalu o jakości powietrza powietrze.gios.gov.pl.
   

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z działalności Oświęcimskiej Rady Seniorów za rok 2017 – druk nr 968/18.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 981/18,
5.2. zmiany uchwały Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk nr 974/18,
5.3. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018 – druk nr 976/18,
5.4. uchwalenia wieloletniego ,,Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 979/18,
5.5. przyjęcia zadań V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 – druk nr 975/18,
5.6. zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim – druk nr 978/18,
5.7. przejęcia od Gminy Miedźna na terenie miejscowości Wola zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Międzygminnego z dnia 7 listopada 2014 r. - druk nr 977/18,
5.8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2018 r. - druk nr 983/18,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 963/18,
5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 965/18,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 962/18,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 966/18,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego na okres 3 lat – druk nr 967/18,
5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jaracza na okres 3 lat – druk nr 970/18,
5.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nad Młynówką na okres 3 lat – druk nr 971/18,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krętej na okres 3 lat – druk nr 972/18,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 2 lat – druk nr 964/18,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres do 31 sierpnia 2018 r. - druk nr 959/18,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej na okres do 31 sierpnia 2018 r. - druk nr 960/18,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Bulwary na okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. - druk nr 961/18,
5.21. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Ceglanej – druk nr 973/18,
5.22. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 969/18,
5.23. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości w rejonie cmentarza komunalnego – druk nr 984/18,
5.24. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 985/18,
5.25. kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Stare Miasto i Stare Stawy – druk nr 986/18,
5.26. zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 - druk nr 982/18,
5.27. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. - druk nr 980/18.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id...

Oświęcim. Alvaro Soler, Blue Cafe i Vera Jonas Experiment na TLFO

 

Tegoroczna edycja festiwalu będzie gorącą mieszanką rytmów i temperamentów. Obok Carlosa Santany, 15 czerwca w Oświęcimiu wystąpi kochany przez polską publiczność Alvaro Soler, rodzima gwiazda pop z soulowym zacięciem, czyli Blue Cafe i Vera Jonas Experiment - grupa, który podbija europejską scenę alternatywną. Zapowiada się naprawdę energetyzująco!
Alvaro Soler podbił serca Polaków debiutanckim singlem “El Mismo Sol” w 2014 roku. Wydany rok później album “Eterno Agosto” zdobył w Polsce potrójną platynę, a piosenki z tej płyty przez długie tygodnie okupowały najwyższe miejsca na listach przebojów.

 

Miasto Oświęcim jest głównym partnerem TLFO 2018

Oświęcim. Dotacja z miasta na prace konserwatorskie wnętrza kaplicy św. Jacka

 

W Urzędzie Miasto podpisano umowę na dofinansowanie kolejnych prac budowlano-konserwatorskich wnętrza kaplicy św. Jacka. Zakład Salezjański otrzymał 60 tys. zł dotacji na m. in. odtworzenie dekoracji malarskiej  boniowania fragmentu ściany zachodniej, konserwację marmurowego epitafium, kamieniarki wsporników i schodów, posadzki i elementów metalowych. Umowę podpisali: ks. Dariusz Bartocha, dyrektor Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu i prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Kaplica św. Jacka jest jedynym zachowanym budynkiem z zespołu klasztornego dominikanów w Oświęcimiu. Wzniesiona z fundacji książęcej, tak jak pozostałe budynki dominikańskie, w pierwszej połowie XIV wieku, pierwotnie pełniła funkcję kapitularza - czyli miejsca narad zakonników.

Oświęcim. Prace przy budowie hali sportowej postępują w dobry tempie

Młodzi  sportowcy, a także mieszkańcy już we wrześniu będą mogli korzystać z nowoczesnej hali. Obiekt powstaje przy Szkole Podstawowej nr 8 u zbiegu ulic Słowackiego i Wróblewskiego. Prace są mocno zaawansowane. Trzykondygnacyjny budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Teraz trwają roboty wykończeniowe i instalacyjne. – To druga, obok krytej pływalni, duża inwestycja w infrastrukturę sportową, która będzie służyła uczniom, sportowcom i mieszkańcom miasta – podkreśla prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Hala będzie miała wymiary 53 na 41 metrów. 

Miłośnicy sportu, stowarzyszenia i grupy sportowe będą mieć do dyspozycji pełnowymiarowe boiska do treningów siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego czy halowej piłki nożnej.

Oświęcim. Delegacja z regionu Lazio w Oświęcimiu

 Młodzi Włosi z regionu Lazio gościli w Oświęcimiu. Blisko 400 - osobowa delegacja składała się obok młodzieży z władz regionu oraz burmistrzów miast: Rocca, Santo Stefano, Ciciliano, Labico, Palestrina, Sambuci, Gerano, Zagarolo, Olevano, Cerreto, Arcinazzo oraz przewodniczącej Rady Regionalnej Lazio.  

W Oświęcimskim Centrum Kultury spotkali się z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem, który przybliżył im historię i współczesność Oświęcimia. Goście obejrzeli też film promocyjny miasta. Później odwiedzili były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.

 

Oświęcim. Ostatnie chwile dawnego hotelu "Glob"

 Do końca kwietnia były hotel „Glob” zostanie wyburzony. Pracownicy firmy rozbiórkowej weszli na plac budowy, który Urząd Miasta przekazał im 13 lutego. Teren jest ogrodzony, a robotnicy prowadzą prace przygotowawcze. W przyszłym tygodniu mają przystąpić do rozbiórki i utylizacji elementów azbestowych budynku. – Zmieniamy wiele miejsc w naszym mieście. Tym razem będą to tereny pokolejowe i były hotel „ Glob” – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. W tym miejscu powstanie wielopoziomowy parking typu Park and Ride, który będzie pełnić funkcję węzła przesiadkowego w kierunku Krakowa, Katowic czy Czechowic - Dziedzic, ułatwiającego mieszkańcom Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu kolejowego. Przetarg na jego budowę zostanie niedługo ogłoszony. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace. Inwestycja, która otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 14, 3 mln zł zakończy się w 2020 roku. – Do tego projektu przygotowywaliśmy się od czterech lat, załatwiając najpierw sprawy własnościowe, później dokumentacje projektowe i wnioski o pieniądze unijne – wyjaśnia prezydent Janusz Chwierut. – Projekt wiąże się także z planami PKP, dotyczącymi przebudowy dworca kolejowego w Oświęcimiu i modernizacji linii kolejowej w kierunku Krakowa i Czechowic-Dziedzic – podkreśla.

Oświęcim. Specjalistyczna firma zabezpiecza wzgórze zamkowe

 

Od kilku tygodniu na wzgórzu zamkowym prowadzone są prace zabezpieczające skarpę przed osuwaniem. Grunt na wzgórzu zaczął się rozwarstwiać po powodzi w 2010 roku. Wtedy awaryjnie zabezpieczono część tego terenu. – Teraz prace, które rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku, objęły większe powierzchnie zbocza wykazujące największe uszkodzenia i zagrażające bezpieczeństwu oraz osuwaniu się zabytku – mówi Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia.

W ramach inwestycji uporządkowane zostaną stosunki wodne przez rozbudowę kanalizacji deszczowej. Nastąpi też wzmocnienie wzgórza poprzez zastosowanie m. in. kotew gruntowych i siatki romboidalnej.

Zabezpieczona będzie też kostka brukowa przy górnej krawędzi skarpy we wschodniej i południowo-wschodniej części zbocza. Przewiduje się również wykonanie ukrytej konstrukcji oporowej w sąsiedztwie istniejącego muru oporowego od strony ulicy Dąbrowskiego.

 

Foto. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Oświęcim. Feryjne wyjazdy na narty

 

Czarny Groń, Kotelnica, Soszów, Skrzyczne, Cieńków, Nowa Osada, Żar i Beskid to stacje narciarskie, które odwiedzą w okresie ferii miłośnicy jazdy na nartach czy snowboardzie. Od 14 do 24 lutego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje wyjazdy na narty do Białki Tatrzańskiej, Wisły, Szczyrku, Rzyk, Spytkowic i Międzybrodzia. Szczegółowe informacje można otrzymać w biurze MOSiR przy ul. Legionów lub telefonicznie 33 8434339.

www.mosir.oswiecim.pl/Narty-z-MOSiRem-w-okresie-ferii-zimowych--902.html

Oświęcim. Kulturalnie i sportowo. Bogata oferta feryjna dla najmłodszych

 Uczniowie z małopolskich szkół rozpoczęli ferie. Dla młodych oświęcimian przygotowano wiele interesujących propozycji spędzenia wolnego czasu. Do skorzystania z ciekawej oferty zapraszają:

Oświęcimskie Centrum Kultury www.ock.org.pl/Ferie-zimowe-z-Oswiecimskim-Centrum-Kultury-4390.html

Muzeum Zamek w Oświęcimiu www.muzeum-zamek.pl/serce-w-plecaku-ferie-na-zamku/

Miejska Biblioteka Publiczna www.mbp-oswiecim.pl/ferie-w-bibliotece-3/

Ferie na sportowo oferuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który na pierwszy tydzień ferii przygotował nową atrakcję. Na dużym basenie pojawił się 17-metrowy tor przeszkód, który dostarczy wiele zabawy i radości nie tylko najmłodszym. Trzeba dużo zwinności i umiejętności, by przejść równoważnię Foxtrot, "domek" Sierra i zjeżdżalnię Zulu. Tor przeszkód jest wypożyczony i będzie na pływalni tylko do 18 lutego.

Oświęcim. Legioniści w Oświęcimiu. Pierwsze spotkanie w ramach Roku Niepodległości

 W Oświęcimiu został uroczyście zainaugurowany Rok Niepodległości. W niedzielę, 11 lutego 2018 roku, w Muzeum Zamek w Oświęcimiu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Niepodległa 2018. Poprzedziło je uroczyste złożenie kwiatów przez prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta przy kamienicy, na której znajduje się  tablica upamiętniająca wizytę komendanta Józefa Piłsudskiego w Oświęcimiu 7 lutego 1915 roku.

Aktorzy z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej przygotowali dla gości etiudę teatralną zatytułowaną "Legioniści w Oświęcimiu", a dr Andrzej Małysa wygłosił wykład pt."Pobyt I brygady legionów polskich w Kętach i okolicy w 1915 roku".

Oświęcim. Będą działać wspólnie na rzecz poprawy jakości powietrza

 Dzisiaj w Urzędzie Miasta Oświęcim odbyło się spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli Oświęcimskiego Alarmu Smogowego, który niedawno powstał w naszym mieście. Stronę społeczną reprezentowali m. in. Tomasz Kuncewicz, Mariusz Kaszuba, Marcin Susuł. Prezydent Janusz Chwierut przedstawił gościom założenia trzyletniego programu antysmogowego, który jeszcze w tym miesiącu trafi pod obrady Rady Miasta. Dokument został im też przekazany do konsultacji. Uznano, że problem jest poważny i należy zintensyfikować działania, aby w najbliższych trzech latach zrobić jeszcze więcej na rzecz poprawy jakości powietrza. Wspólnie zdecydowano o powołaniu specjalnego zespołu koordynującego działania antysmogowe. 

Przypominamy też, że miasto ma program dotacji do wymiany pieców. W tym roku podwyższyło kwotę za zmianę ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku. Proponuje mieszkańcom 7 tys. zł na instalację ogrzewania gazowego. W określonych warunkach można też otrzymać dotację po raz drugi. Od tego roku program został też rozszerzony o budynki wielorodzinne.