Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Oświęcim. Interaktywna i multimedialna wystawa o historii Oświęcimia powstaje w dawnym budynku ratusza

 Zabytkowy XIX -wieczny dawny ratusz przy Rynku Głównym 2, w którym urzędował burmistrz Roman Mayzel został niedawno odnowiony i przygotowany pod przyszłe funkcje wystawiennicze. Muzeum Zamek zaprezentuje w nim historię od najdawniejszych czasów aż do współczesności. Planowany termin otwarcia to druga połowa lipca. Obok ciekawej prezentacji historycznej będzie tu również Punkt Informacji Turystycznej. – Przedwojenny ratusz to bardzo ważne miejsce z punktu widzenia historii Oświęcimia. Budynek nierozerwalnie łączy się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, jak i burmistrzem Romanem Mayzlem, który urzędował w tym miejscu przeszło 26 lat – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Wystawa poruszy wiele ważnych wątków związanych z tym budynkiem, jak również historią naszego miasta. Jej interaktywna i atrakcyjna forma zachęci do zwiedzania zarówno mieszkańców, jak i turystów – dodaje.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap

Oświęcim, dnia 19 marca 2018r.
Znak sprawy:
GA.6721.76.122.2015.II
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2018r. do 30 kwietnia 2018r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, I piętro, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.um.oswiecim.pl.

Oświęcim. Miasto posadzi 1000 drzew rodzimego gatunku w ciągu dwóch lat

 Z nową inicjatywą wystąpił oświęcimski Urząd Miasta. Obok corocznych, planowych nasadzeń drzew chce dodatkowo posadzić kilkaset rodzimego gatunku. Tylko w ubiegłym roku w mieście pojawiło się 400 nowych okazów. – Rozwój miasta wiąże się z ingerencją w drzewostan. Chociaż jest on zawsze uzupełniany, w myśl zasady drzewo za drzewo, jednak są to zwykle gatunki dostosowane do warunków danej lokalizacji. Teraz chcemy uzupełnić nasz drzewostan o rodzime gatunki, w tym tzw. „ miododajne”, które naturalnie rosną na terenie Polski i z jej flory się wywodzą. Na pewno będą też dodatkowym sprzymierzeńcem w walce z niską emisją – wyjaśnia Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia. Dodaje też, że sadzenie rodzimych gatunków drzew rozpocznie się już w kwietniu i łącznie w przeciągu dwóch lat będzie ich około 1000.

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 marca 2018 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2017” - druk nr 1014/18.
5. Informacja o realizacji w 2017 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu „Oświęcimska Karta Rodziny” - druk nr 1015/18.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświęcim, dnia 15 marca 2018r.

Znak sprawy GA.6721.95.7.2018.II

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XLVI/884/18 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszar położony w Oświęcimiu przy ul. Obozowej, wskazany na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Oświęcim. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 Mistrzem Logicznego Myślenia

 

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej  odbył się VI Konkurs „Mistrz Logicznego Myślenia” dla uczniów z klas szóstych szkół podstawowych z Oświęcimia.  Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1. Celem rywalizacji jest wyzwalanie aktywności matematycznej oraz inspirowanie młodych ludzi do działań kreatywnych. Uczestnicy zmierzyli się z zagadkami matematycznymi i łamigłówkami logicznymi. 

Konkurs objął patronatem prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

 

 

 

 

Oświęcim. Można już jeździć obwodnicą północną miasta

 Po dwóch latach nowa obwodnica miasta wraz z pierwszym mostem na Wiśle jest już przejezdna. Uroczyste oddanie inwestycji ściągnęło wielu gości. Nowa trasa ma długość blisko 5 km i zaczyna się od ronda na skrzyżowaniu ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu i prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 933 w Bobrku.- Północna obwodnica Oświęcimia to kolejna z kluczowych tras, jaka powstała w Małopolsce w ciągu ostatnich kilku lat. Konsekwentnie realizujemy więc największy w historii naszego regionu plan budowy dróg. Tylko do końca 2023 roku uda się nam dokończyć 14 obejść małopolskich miast. Oprócz Oświęcimia, będą to m. in. obwodnice Wolbromia, Gdowa, Babic, Miechowa czy Zatora – podkreśla marszałek Jacek Krupa, zapowiadając, że wszystkie budowy zakończą się do 2023 roku.
Jak dodaje prezydent Oświęcimia, inwestycja to też ogromna szansa na rozwój miasta. – To historyczna i największa inwestycja drogowa w mieście, obejmująca również budowę mostu na Wiśle. Obwodnica ułatwi dojazd do strefy gospodarczej, co sprzyjać będzie rozwojowi naszego miasta. Jednak przede wszystkim droga będzie służyć mieszkańcom Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. Oświęcim staje się dzięki temu coraz ważniejszym ośrodkiem w Małopolsce – zaznacza prezydent Janusz Chwierut. 

Oświęcim. Sygnał od mieszkańca pozwolił ująć sprawcę malowania sprayem drzwi wejściowych

 7 marca około godziny 11 na dyżurkę Straży Miejskiej w Oświęcimiu zadzwonił mieszkaniec i poinformował, że przed chwilą przy ul. Staszica trzej młodzi mężczyźni pomalowali  sprayem drzwi wejściowe do klatki.  Dyżurny wysłał na miejsce patrol, który na miejscu potwierdził zaistniały fakt. Strażnicy po krótkim patrolu w pobliżu bloku napotkali trzy osoby, które pasowały do opisu ze zgłoszenia. Podczas legitymowania jedna z osób przyznała się do zniszczenia drzwi. Na miejsce został wezwany patrol policji, który przejął dalsze czynności. – Ponieważ w tego typu sytuacjach bardzo ważna jest współpraca mieszkańców ze służbami porządkowymi, chcieliśmy bardzo podziękować osobie, która wykazała się czujnością i szybko powiadomiła straż miejską. Taka postawa pozwoliła ująć sprawcę, a co za tym idzie odpowie ona teraz za swoje czyny – mówi Joanna Brania, komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

Oświęcim. Sprawni w zawodzie

 

 

W Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu trwa dwudniowy 21. ogólnopolski konkurs "Sprawny w zawodzie". O tytuły rywalizują uczniowie szkół zawodowych  i techników z kierunków technologii drewna i stolarskiego z całej Polski. Konkurs promuje szkolenie zawodowe, jest próbą zainteresowania młodzieży możliwością nauki w zawodach branży drzewnej. W uroczystym otwarciu konkursu uczestniczył prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

 

 

 

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego - Fabryczna cz.A

Oświęcim, dnia 28 lutego 2018r.

Znak sprawy:
GA.6721.90.57.2017.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), Preydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Oświęcim. Zabawa matematyką i angielskim

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Ł. Górnickiego rozpoczął się konkurs matematyczno – angielski dla klas 6 szkół podstawowych. Bierze w nim udział 48 uczniów ze szkół oświęcimskich oraz powiatu oświęcimskiego. Konkurs objął patronatem prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, który kilka minut przed rozpoczęciem rywalizacji życzył młodym ludziom powodzenia.– Już teraz jesteście zwycięzcami, bo przecież podjęliście odważną decyzję o starcie w tym konkursie. Takie umiejętności na pewno będą przydatne – mówił prezydent. 

Dyrektor Grzegorz Olszewski podkreślił, że szkoła w tych dwóch dziedzinach osiąga bardzo dobre wyniki. – Dlatego chcemy się sprawdzić  w rywalizacji z innymi –  mówił do uczestników. Iwona Szerląg, nauczycielka matematyki w SP nr 2 zaznaczyła, że konkurs jest okazją do dobrej zabawy językiem angielskim i matematyką.

Oświęcim. Obwodnica Oświęcimia będzie otwarta 9 marca po południu

 Na tę inwestycję czekali od dawna kierowcy i mieszkańcy Oświęcimia. Po 2 latach zakończyła się budowa obwodnicy Oświęcimia, którą wytyczono od ronda na skrzyżowaniu ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do drogi wojewódzkiej nr 933 w Bobrku. Jak podaje Małopolski Urząd Marszałkowski już w piątek nową trasą przejadą pierwsze samochody.
Otwarcie obwodnicy Oświęcimia odbędzie się w piątek, 9 marca, o godz. 14.00, na estakadzie obwodnicy Oświęcimia (tuż za nowym rondem, powstałym w miejscu skrzyżowania z ul. Koszykową). W wydarzeniu udział wezmą m.in.: marszałek Jacek Krupa, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

ZAPRASZAMY!