Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

ZAPRASZAMY

Oferujemy

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę pod ogródki kawiarniane - Rynek Główny

Oświęcim. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 Mistrzem Logicznego Myślenia

 

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej  odbył się VI Konkurs „Mistrz Logicznego Myślenia” dla uczniów z klas szóstych szkół podstawowych z Oświęcimia.  Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1. Celem rywalizacji jest wyzwalanie aktywności matematycznej oraz inspirowanie młodych ludzi do działań kreatywnych. Uczestnicy zmierzyli się z zagadkami matematycznymi i łamigłówkami logicznymi. 

Konkurs objął patronatem prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

 

 

 

 

Oświęcim. Można już jeździć obwodnicą północną miasta

 Po dwóch latach nowa obwodnica miasta wraz z pierwszym mostem na Wiśle jest już przejezdna. Uroczyste oddanie inwestycji ściągnęło wielu gości. Nowa trasa ma długość blisko 5 km i zaczyna się od ronda na skrzyżowaniu ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu i prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 933 w Bobrku.- Północna obwodnica Oświęcimia to kolejna z kluczowych tras, jaka powstała w Małopolsce w ciągu ostatnich kilku lat. Konsekwentnie realizujemy więc największy w historii naszego regionu plan budowy dróg. Tylko do końca 2023 roku uda się nam dokończyć 14 obejść małopolskich miast. Oprócz Oświęcimia, będą to m. in. obwodnice Wolbromia, Gdowa, Babic, Miechowa czy Zatora – podkreśla marszałek Jacek Krupa, zapowiadając, że wszystkie budowy zakończą się do 2023 roku.
Jak dodaje prezydent Oświęcimia, inwestycja to też ogromna szansa na rozwój miasta. – To historyczna i największa inwestycja drogowa w mieście, obejmująca również budowę mostu na Wiśle. Obwodnica ułatwi dojazd do strefy gospodarczej, co sprzyjać będzie rozwojowi naszego miasta. Jednak przede wszystkim droga będzie służyć mieszkańcom Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. Oświęcim staje się dzięki temu coraz ważniejszym ośrodkiem w Małopolsce – zaznacza prezydent Janusz Chwierut. 

Oświęcim. Sygnał od mieszkańca pozwolił ująć sprawcę malowania sprayem drzwi wejściowych

 7 marca około godziny 11 na dyżurkę Straży Miejskiej w Oświęcimiu zadzwonił mieszkaniec i poinformował, że przed chwilą przy ul. Staszica trzej młodzi mężczyźni pomalowali  sprayem drzwi wejściowe do klatki.  Dyżurny wysłał na miejsce patrol, który na miejscu potwierdził zaistniały fakt. Strażnicy po krótkim patrolu w pobliżu bloku napotkali trzy osoby, które pasowały do opisu ze zgłoszenia. Podczas legitymowania jedna z osób przyznała się do zniszczenia drzwi. Na miejsce został wezwany patrol policji, który przejął dalsze czynności. – Ponieważ w tego typu sytuacjach bardzo ważna jest współpraca mieszkańców ze służbami porządkowymi, chcieliśmy bardzo podziękować osobie, która wykazała się czujnością i szybko powiadomiła straż miejską. Taka postawa pozwoliła ująć sprawcę, a co za tym idzie odpowie ona teraz za swoje czyny – mówi Joanna Brania, komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

Oświęcim. Sprawni w zawodzie

 

 

W Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu trwa dwudniowy 21. ogólnopolski konkurs "Sprawny w zawodzie". O tytuły rywalizują uczniowie szkół zawodowych  i techników z kierunków technologii drewna i stolarskiego z całej Polski. Konkurs promuje szkolenie zawodowe, jest próbą zainteresowania młodzieży możliwością nauki w zawodach branży drzewnej. W uroczystym otwarciu konkursu uczestniczył prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

 

 

 

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego - Fabryczna cz.A

Oświęcim, dnia 28 lutego 2018r.

Znak sprawy:
GA.6721.90.57.2017.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), Preydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Oświęcim. Zabawa matematyką i angielskim

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Ł. Górnickiego rozpoczął się konkurs matematyczno – angielski dla klas 6 szkół podstawowych. Bierze w nim udział 48 uczniów ze szkół oświęcimskich oraz powiatu oświęcimskiego. Konkurs objął patronatem prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, który kilka minut przed rozpoczęciem rywalizacji życzył młodym ludziom powodzenia.– Już teraz jesteście zwycięzcami, bo przecież podjęliście odważną decyzję o starcie w tym konkursie. Takie umiejętności na pewno będą przydatne – mówił prezydent. 

Dyrektor Grzegorz Olszewski podkreślił, że szkoła w tych dwóch dziedzinach osiąga bardzo dobre wyniki. – Dlatego chcemy się sprawdzić  w rywalizacji z innymi –  mówił do uczestników. Iwona Szerląg, nauczycielka matematyki w SP nr 2 zaznaczyła, że konkurs jest okazją do dobrej zabawy językiem angielskim i matematyką.

Oświęcim. Obwodnica Oświęcimia będzie otwarta 9 marca po południu

 Na tę inwestycję czekali od dawna kierowcy i mieszkańcy Oświęcimia. Po 2 latach zakończyła się budowa obwodnicy Oświęcimia, którą wytyczono od ronda na skrzyżowaniu ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do drogi wojewódzkiej nr 933 w Bobrku. Jak podaje Małopolski Urząd Marszałkowski już w piątek nową trasą przejadą pierwsze samochody.
Otwarcie obwodnicy Oświęcimia odbędzie się w piątek, 9 marca, o godz. 14.00, na estakadzie obwodnicy Oświęcimia (tuż za nowym rondem, powstałym w miejscu skrzyżowania z ul. Koszykową). W wydarzeniu udział wezmą m.in.: marszałek Jacek Krupa, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

Oświęcim. Starostwo Powiatowe prowadzi konsultacje społeczne nowego projektu budowy spalarni

 4 razy mniej tlenku azotu, 18 razy mniej pyłu i aż 35 razy mniej tlenku siarki niż dotychczasowe źródło energii, tj. kocioł węglowy, wzrost ruchu samochodowego tylko o 0,5 proc., a dodatkowo szansa na niższe koszty ciepła – wraca temat budowy spalarni w Oświęcimiu. Nowy projekt uwzględnia zmiany zawarte w uzasadnieniu październikowej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. 
Synthos drugi raz podjął działania zmierzające do powstania w Oświęcimiu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), czyli potocznej spalarni. Złożona w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu dokumentacja zakłada zmiany w stosunku do projektu uchylonego w sierpniu ubiegłego roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Przede wszystkim jednak, najważniejsza zmiana dotyczy podejścia inwestora do konsultacji społecznych.

Oświęcim. Pamiętano o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut w towarzystwie zastępców: Marii Pędrak, Andrzeja Bojarskiego oraz delegacji m.in.  władz powiatu, radnych, uczniów szkół złożył kwiaty i zapalił znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Kolejnym punktem upamiętnienia niezłomnych było złożenie kwiatów pod tablicą Rotmistrza Witolda Pileckiego na Zasolu. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomina żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 1 marca jest  datą symboliczną, nawiązującą do wydarzeń z 1951 roku. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Ogłoszenie o uchwaleniu planu miejscowego - ul. Kościelecka, Pod Olszyną, Zagrodowa

Oświęcim, dnia 26 lutego 2018r.
 

INFORMACJA 

 Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej w dniu 31 stycznia 2018 roku została podjęta uchwała Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.

Oświęcim. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut zaprasza mieszkańców na uroczystość na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 12. Ceremonię rozpocznie hymn państwowy, a następnie delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Kolejnym punktem będzie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Rotmistrza Witolda Pileckiego na Zasolu.

Oświęcim. Korzystne opłaty na krytej pływalni dla osób niepełnosprawnych

W myśl podjętej przez Radę Miasta uchwały osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunami mogą korzystać z pływalni za 1 zł bez ograniczeń czasowych. Dotyczy to także dzieci do 16 roku o orzeczonej niepełnosprawności stałej lub wymagające długotrwałej opieki i ich opiekunów. – Chcemy w sposób szczególny wesprzeć osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Lekarze i terapeuci zalecają taką formę rehabilitacji, zwłaszcza osobom z dysfunkcją narządu ruch. Wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i przygotowaliśmy stosowne zmiany, które dotyczą nie tylko niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów. Ta propozycja nie ma ograniczeń związanych z zamieszkaniem – podkreśla Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Jesteśmy otwarci i życzliwi dla tych osób. Mam nadzieję, że wielu z nich skorzysta z naszej oferty – dodaje. 

ZAPRASZAMY!